Trung tâm bán buôn Faire dành cho thương hiệu

Kênh bán hàng Faire giúp bạn tích hợp tài khoản Shopify với Faire và bán buôn sản phẩm cho các nhà bán lẻ độc lập trên sàn giao dịch Faire.

Bạn có thể thiết lập và đăng sản phẩm lên Faire ngay trên trang quản trị Shopify. Sản phẩm, hàng trong kho và đơn hàng của bạn được tự động đồng bộ từ Faire sang Shopify. Ví dụ: Khi bạn nhận được đơn hàng trên sàn giao dịch Faire, đơn hàng sẽ được đồng bộ với Shopify và bạn có thể thực hiện đơn hàng trên trang quản trị Shopify.

Điều này có thể giúp bạn tinh giản quá trình thực hiện và vận hành, cũng như bán buôn cùng các chiến lược bán hàng khác. Bạn có thể sử dụng miễn phí tích hợp với Faire đối với tất cả các gói Shopify, nhưng bạn sẽ phải trả phí sàn giao dịch Faire cho những đơn hàng được đặt qua Faire.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí