Cài đặt và thiết lập kênh bán hàng Faire

Bạn có thể cài đặt và thiết lập kênh bán hàng Faire trên trang quản trị Shopify. Để thiết lập kênh bán hàng Faire, bạn cần kết nối tài khoản Faire với Shopify, chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Faire, thiết lập định giá sản phẩm và định cấu hình tính năng đồng bộ đơn hàng và hàng trong kho.

Bước 1: Cài đặt kênh bán hàng Faire

Trước khi cài đặt kênh bán hàng Faire cho trang quản trị Shopify, bạn phải kiểm tra lại các yêu cầu và lưu ý.

Bước:

 1. Vào hồ sơ kênh bán hàng Faire: Sell Wholesale trong Shopify App Store.
 2. Nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào Thêm kênh bán hàng.

Bước 2: Kết nối hoặc tạo tài khoản Faire

Sau khi cài đặt kênh bán hàng, bạn có thể kết nối tài khoản Faire hiện có với Shopify hoặc đăng ký tài khoản Faire mới.

Kết nối tài khoản Faire của bạn

Nếu đã có tài khoản Faire, bạn có thể kết nối tài khoản đó với tài khoản Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Sell Wholesale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Kết nối tài khoản Faire.

 5. Đăng nhập vào tài khoản Faire bằng địa chỉ email hoặc tài khoản Google hay Apple.

Đăng ký Faire

Bạn có thể tạo tài khoản Faire mới, nhưng tài khoản này cần được Faire phê duyệt. Faire sẽ xem xét đơn đăng ký tài khoản của bạn trong vòng 2-3 ngày làm việc. Nếu đơn đăng ký của bạn được phê duyệt, bạn sẽ nhận được thông báo qua email từ Faire và có thể kết nối tài khoản Faire với Shopify.

Nếu đơn đăng ký bị từ chối thì doanh nghiệp của bạn sẽ được thêm vào danh sách chờ. Để tìm hiểu thêm về tài khoản Faire và trạng thái đăng ký, liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của Faire.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Sell Wholesale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Đăng ký Faire.

 5. Trong tab mới, điền thông tin về doanh nghiệp bán buôn của bạn rồi hoàn tất đăng ký.

Sau khi đơn đăng ký tài khoản Faire của bạn được phê duyệt, nhấp vào Kết nối tài khoản Faire rồi đăng nhập vào tài khoản Faire mới trên kênh bán hàng Faire: Sell Wholesale trên trang quản trị Shopify.

Bước 3: Chọn sản phẩm để đăng và định cấu hình giá sản phẩm

Bạn có thể chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Faire. Bạn có thể thêm tất cả sản phẩm hoặc chọn sản phẩm cụ thể dựa vào thẻ sản phẩm trên trang quản trị Shopify. Chỉ định chiến lược định giá sản phẩm và định cấu hình cách định giá sản phẩm trong Faire.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Sell Wholesale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong menu thả xuống, chọn Tất cả sản phẩm để đăng tất cả sản phẩm lên Faire hoặc chọn sản phẩm dựa vào thẻ.

 5. Nếu bạn chỉ muốn thêm sản phẩm đang hoạt động vào Faire, hãy chọn Chỉ chọn sản phẩm đang hoạt động.

 6. Nhấp vào Next (Tiếp).

 7. Chỉ định chiến lược định giá sản phẩm:

  • Nếu bạn định giá sản phẩm để bán lẻ, hãy thực hiện những thao tác sau:
   1. Trong mục Cách định giá sản phẩm trên Shopify, Chọn Tôi định giá sản phẩm để bán lẻ trên Shopify.
   2. Trong mục Cách tính giá bán buôn, điều chỉnh phép tính giá bán buôn.

- Nếu bạn định giá sản phẩm để bán buôn, thực hiện các thao tác sau: 1. Trong mục Cách định giá sản phẩm trên Shopify, chọn Tôi định giá sản phẩm để bán buôn trên Shopify. 2. Trong mục Cách tính giá bán lẻ, điều chỉnh phép tính giá bán lẻ.

 1. Trong mục Bạn có bán tất cả sản phẩm trong hộp đựng riêng hay không?, xác định xem bạn có bán sản phẩm được gói trong hộp đựng hay không:

  • Nếu bạn bán sản phẩm có hộp đựng, chọn rồi nhập số lượng sản phẩm có hộp đựng.
  • Nếu bạn không bán sản phẩm trong hộp đựng riêng, chọn Không.
 2. Nhấp vào Next (Tiếp).

Bước 4: Định cấu hình giá, hàng trong kho và tính năng đồng bộ đơn hàng

Định cấu hình cài đặt đồng bộ giá, hàng trong kho và đơn hàng. Bạn có thể chọn tự động đồng bộ số lượng hàng trong kho và đơn hàng mới từ Faire sang Shopify hay không. Bạn cũng có thể điều chỉnh các cài đặt này sau khi hoàn tất thiết lập.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Sell Wholesale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong mục Bạn có muốn bật đồng bộ giá hay không, chọn hoặc Không để chọn hoặc không chọn tự động cập nhật thay đổi về giá sản phẩm từ Shopify sang Faire.

 5. Trong mục Bạn có muốn bật đồng bộ hóa hàng trong kho hay không, chọn hoặc Không để chọn hoặc không chọn tự động cập nhật số lượng hàng trong kho từ Shopify sang Faire.

 6. Trong mục Bạn có muốn bật đồng bộ hóa đơn hàng hay không, chọn hoặc Không để chọn hoặc không chọn tự động đồng bộ đơn hàng mới từ Faire sang Shopify.

 7. Nhấp vào Hoàn thành.

Bước tiếp theo

Sau khi thiết lập kênh bán hàng Faire, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí