Quản lý tùy chọn của kênh bán hàng Faire

Sau khi thiết lập kênh bán hàng Faire, bạn có thể quản lý các cài đặt nhập danh mục, đồng bộ hóa giá sản phẩm, đồng bộ hóa hàng trong kho và đồng bộ hóa đơn hàng trên trang Tùy chọn. Bạn cũng có thể ngắt kết nối tài khoản Faire khỏi Shopify.

Quản lý cài đặt nhập danh mục

Bạn có thể cập nhật các cài đặt nhập danh mục sau:

 • chiến lược định giá sản phẩm trên Shopify
 • cách tính giá sản phẩm bán buôn hoặc bán lẻ
 • cài đặt hộp đựng sản phẩm

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Sell Wholesale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn).

 5. Trong mục Nhập danh mục, điều chỉnh cài đặt nhập danh mục.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý cài đặt đồng bộ giá sản phẩm

Bạn có thể bật hoặc tắt cài đặt đồng bộ giá sản phẩm. Khi bạn bật cài đặt này, các thay đổi về giá sản phẩm trên Shopify sẽ được tự động cập nhật trên Faire.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Sell Wholesale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn).

 5. Trong mục Đồng bộ giá, nhấp vào Bật hoặc Tắt.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý cài đặt đồng bộ hóa hàng trong kho

Bạn có thể bật hoặc tắt cài đặt đồng bộ hóa hàng trong kho. Khi bạn bật cài đặt này, các thay đổi về hàng trong kho trên Shopify sẽ được tự động cập nhật trên Faire.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Sell Wholesale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn).

 5. Trong mục Đồng bộ hóa hàng trong kho, nhấp vào Bật hoặc Tắt.

 6. Không bắt buộc: Trong mục Địa điểm kho hàng, nhấp vào Quản lý địa điểm, sau đó chọn địa điểm cần sử dụng để đồng bộ hóa hàng trong kho với Faire.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý cài đặt đồng bộ hóa đơn hàng

Bạn có thể chọn cách thức đồng bộ và hiển thị chi tiết đơn hàng Faire trên trang quản trị Shopify. Nghiên cứu bảng sau để tìm hiểu thêm về cài đặt đồng bộ hóa đơn hàng.

Cài đặt đồng bộ hóa đơn hàng Faire
Cài đặt đồng bộ hóa đơn hàng Mô tả
Đồng bộ hóa đơn hàng Faire Chọn tạo đơn hàng Faire dưới dạng đơn hàng nháp hoặc đơn hàng thông thường trên trang quản trị Shopify.
Hoa hồng Chọn cách hiển thị hoa hồng Faire trong đơn hàng Shopify. Bạn có thể chọn hiển thị hoa hồng trong ghi chú đơn hàng dưới dạng mục hàng hoặc không hiển thị hoa hồng.
Trạng thái thanh toán của đơn hàng Chọn trạng thái thanh toán để áp dụng cho đơn hàng Faire trên trang quản trị Shopify.
Thẻ đơn hàng Chọn thẻ để áp dụng cho đơn hàng Faire trên trang quản trị Shopify.
Tên đơn hàng Chọn cách đặt tên cho đơn hàng Faire trên trang quản trị Shopify.
Trừ hàng trong kho cho đơn hàng kiểm tra Chọn xem có trừ hàng trong kho trong Shopify hay không khi khách hàng đặt đơn hàng kiểm tra Faire.

Ngắt kết nối tài khoản Shopify khỏi Faire

Nếu không còn muốn kết nối tài khoản Shopify với Faire, bạn có thể ngắt kết nối tài khoản.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Sell Wholesale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Overview (Tổng quan).

 5. Nhấp vào Ngắt kết nối.

 6. Nhấp vào Ngắt kết nối.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí