Zarządzanie preferencjami dotyczącymi kanału sprzedaży Faire

Po skonfigurowaniu kanału sprzedaży Faire możesz zarządzać ustawieniami importu katalogu, synchronizacji cen produktów, synchronizacji zapasów i synchronizacji zamówień na stronie Preferencje. Możesz także odłączyć swoje konto Faire od Shopify.

Zarządzaj ustawieniami importu katalogu

Możesz zaktualizować poniższe ustawienia importu katalogu:

 • strategia ustalania cen produktów w Shopify
 • kalkulacje hurtowych lub detalicznych cen produktów
 • ustawienia opakowań produktów

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Faire: Sell Wholesale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Preferencje.

 5. W sekcji Import katalogu dostosuj ustawienia importu katalogu.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj ustawieniami synchronizacji cen produktów

Możesz włączyć lub wyłączyć ustawienia synchronizacji cen produktów. Po włączeniu tego ustawienia zmiany cen produktów na platformie Shopify są automatycznie odzwierciedlane na platformie Faire.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Faire: Sell Wholesale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Preferencje.

 5. W sekcji Synchronizacja cen kliknij opcję Włącz lub Wyłącz.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj ustawieniami synchronizacji zapasów

Możesz włączyć lub wyłączyć ustawienia synchronizacji zapasów. Po włączeniu tego ustawienia zmiany zapasów na platformie Shopify są automatycznie odzwierciedlane na platformie Faire.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Faire: Sell Wholesale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Preferencje.

 5. W sekcji Synchronizacja zapasów kliknij opcję Włącz lub Wyłącz.

 6. Opcjonalnie: W sekcji Lokalizacje zapasów kliknij opcję Zarządzaj lokalizacjami, a następnie wybierz lokalizacje, które mają być używane do synchronizowania zapasów na platformie Faire.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie ustawieniami synchronizacji zamówień

Możesz wybrać sposób synchronizacji i wyświetlania szczegółów zamówień Faire w panelu administracyjnym Shopify. Przejrzyj poniższą tabelę, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach synchronizacji zamówień.

Ustawienia synchronizacji zamówień Faire
Ustawienie synchronizacji zamówień Opis
Synchronizacja zamówień Faire Określ, czy chcesz tworzyć zamówienia Faire jako wersje robocze zamówień czy zwykłe zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.
Prowizja Wybierz sposób wyświetlania prowizji Faire w zamówieniach Shopify. Możesz wybrać wyświetlanie prowizji w uwagach do zamówienia lub jako pozycji zamówienia. Możesz także zrezygnować z wyświetlania prowizji.
Status płatności za zamówienie Wybierz status płatności, który chcesz zastosować do zamówień Faire w panelu administracyjnym Shopify.
Tagi zamówienia Wybierz tagi, które mają być stosowane dla zamówień Faire w panelu administracyjnym Shopify.
Nazwa zamówienia Określ, jak powinny być nazywane zamówienia Faire w panelu administracyjnym Shopify.
Odlicz zapasy dla testerów Określ, czy chcesz odliczyć zapasy w Shopify, gdy Twoi klienci zamówią testerów Faire.

Odłącz swoje konto Shopify od Faire

Jeśli nie chcesz już mieć konta Shopify połączonego z Faire, możesz odłączyć swoje konto.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Faire: Sell Wholesale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Przegląd.

 5. Kliknij opcję Odłącz.

 6. Kliknij opcję Odłącz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo