Hantera dina inställningar för Faire-försäljningskanaler

När du har ställt in Faire-försäljningskanalen kan du hantera dina inställningar för katalogimport, synkronisering av produktpris, lagervaror och beställningar på sidan Inställningar. Du kan även koppla bort ditt Faire-konto från Shopify.

Hantera dina inställningar för katalogimport

Du kan uppdatera följande inställningar för katalogimport:

 • din produktprissättningsstrategi i Shopify
 • beräkningar av dina grossist- eller detaljhandelsproduktpriser
 • dina produktlådeinställningar

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Faire: Sell Wholesale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. Justera dina inställningar för katalogimport i avsnittet Katalogimport.

 6. Klicka på Spara.

Hantera dina inställningar för synkronisering av produktpris

Du kan slå på eller av dina inställningar för synkronisering av produktpris. När du aktiverar den här inställningen uppdateras dina produktpriser på Shopify automatiskt på Faire.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Faire: Sell Wholesale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. Klicka på Slå på eller Stäng av i avsnittet Prissynkronisering.

 6. Klicka på Spara.

Hantera dina inställningar för lagersynkronisering

Du kan slå på eller av dina inställningar för lagersynkronisering. När du aktiverar den här inställningen uppdateras dina lagerändringar på Shopify automatiskt i Faire.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Faire: Sell Wholesale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. Klicka på Slå på eller Stäng av i avsnittet Lagersynkronisering.

 6. Valfritt: I avsnittet Lagerplatser klickar du på Hantera platser och väljer sedan vilka platser som ska användas för Faire-lagersynkronisering.

 7. Klicka på Spara.

Hantera dina inställningar för synkronisering av beställningar

Du kan välja hur du vill synkronisera och visa uppgifter om Faire-beställningar i din Shopify-administratör. Granska följande tabell för att lära dig mer om inställningar för synkronisering av beställningar.

Inställningar för synkronisering av Faire-beställningar
inställningar för synkronisering av beställningar Beskrivning
Synkronisering av Faire-order Välj om du vill skapa Faire-beställningar som utkast eller vanliga beställningar i din Shopify-administratör.
Provision Välj hur Faire-provisioner ska visas i dina Shopify-beställningar. Du kan välja att visa provisionen i beställningsnoteringarna, som en radartikel eller att inte visa provisionen alls.
Beställningsbetalningsstatus Välj vilken betalningsstatus som ska tillämpas för Faire-ordrar i Shopify-administratören.
Ordertaggar Välj vilka taggar som ska gälla för Faire-beställningar i din Shopify-administratör.
Ordernamn Välj hur du vill namnge Faire-beställningar i din Shopify-administratör.
Räkna av lagervaror för testare Välj om du vill räkna av lagervaror i Shopify när dina kunder beställer Faire-testare.

Koppla bort ditt Shopify-konto från Faire

Om du inte längre vill att ditt Shopify-konto ska vara anslutet till Faire kan du koppla bort ditt konto.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Faire: Sell Wholesale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Översikt.

 5. Klicka på Koppla bort.

 6. Klicka på Koppla bort.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis