การจัดการการกำหนดลักษณะช่องทางการขาย Faire ของคุณ

หลังจากที่คุณตั้งค่าช่องทางการขายของ Faire แล้ว คุณสามารถจัดการการนําเข้าแค็ตตาล็อก ซิงค์ราคาสินค้า การซิงค์สินค้าคงคลัง และการตั้งค่าการซิงค์คำสั่งซื้อได้จาก หน้าการกำหนดลักษณะ นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Faire ของคุณจาก Shopify ได้

จัดการการตั้งค่าการนําเข้าแค็ตตาล็อกของคุณ

คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าการนําเข้าแค็ตตาล็อกต่อไปนี้ได้:

 • กลยุทธ์การกําหนดราคาสินค้าใน Shopify ของคุณ
 • การคํานวณราคาสินค้าขายส่งหรือการค้าปลีกของคุณ
 • การตั้งค่าเคสสินค้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Faire: Sell Wholesale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่การกำหนดลักษณะ

 5. ในส่วน การนําเข้าแค็ตตาล็อก ให้ปรับการตั้งค่าการนําเข้าแค็ตตาล็อกของคุณ

 6. คลิกที่ “บันทึก

จัดการการตั้งค่าการซิงค์ราคาสินค้าของคุณ

คุณสามารถเปิดหรือปิดการตั้งค่าการซิงค์ราคาสินค้าได้ เมื่อคุณเปิดการตั้งค่านี้ ราคาสินค้าของคุณจะเปลี่ยนบน Shopify ซึ่งจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติบน Faire

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Faire: Sell Wholesale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่การกำหนดลักษณะ

 5. ในส่วน การซิงค์ราคา ให้คลิก "เปิด" หรือ "ปิด"

 6. คลิกที่ “บันทึก

จัดการการตั้งค่าการซิงค์สินค้าคงคลังของคุณ

คุณสามารถเปิดหรือปิดการตั้งค่าการซิงค์สินค้าคงคลังได้ เมื่อคุณเปิดการตั้งค่านี้ สินค้าคงคลังของคุณจะเปลี่ยนบน Shopify ซึ่งจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติบน Faire

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Faire: Sell Wholesale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่การกำหนดลักษณะ

 5. ในส่วน การซิงค์สินค้าคงคลัง ให้คลิก "เปิด" หรือ "ปิด"

 6. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลัง ให้คลิก "จัดการตำแหน่งที่ตั้ง" จากนั้นเลือกว่าจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งใดเพื่อใช้ในการซิงค์สินค้าคงคลังบน Faire

 7. คลิกที่ “บันทึก

การจัดการการตั้งค่าการซิงค์คำสั่งซื้อของคุณ

คุณสามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการซิงค์และแสดงรายละเอียดคำสั่งซื้อ Faire ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการซิงค์คำสั่งซื้อ

การตั้งค่าการซิงค์คำสั่งซื้อ Faire
การตั้งค่าการซิงค์คำสั่งซื้อ คำอธิบาย
การซิงค์คำสั่งซื้อ Faire เลือกว่าจะสร้างคำสั่งซื้อใน Faire เป็นแบบร่างหรือเป็นคำสั่งซื้อทั่วไปในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
ค่าคอมมิชชัน เลือกวิธีแสดงคอมมิชชันของ Faire ในคำสั่งซื้อ Shopify ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะแสดงคอมมิชชันในหมายเหตุของคำสั่งซื้อเป็นสินค้าเฉพาะรายการ หรือไม่แสดงคอมมิชชันได้
สถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อ เลือกสถานะการชำระเงินที่จะใช้กับคำสั่งซื้อ Faire ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
แท็กคำสั่งซื้อ เลือกแท็กที่จะใช้กับคำสั่งซื้อบน Faire ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
ชื่อคำสั่งซื้อ เลือกวิธีตั้งชื่อคำสั่งซื้อ Faire ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
ลดจำนวนสินค้าคงคลังสำหรับตัวทดสอบ เลือกว่าจะลดสินค้าคงคลังใน Shopify หรือไม่ เมื่อลูกค้าของคุณสั่งซื้อ ตัวทดสอบ Faire

เลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณจาก Faire

หากคุณไม่ต้องการให้บัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณเชื่อมต่อกับ Faire อีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Faire: Sell Wholesale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “ภาพรวม

 5. คลิกเลิกเชื่อมต่อ

 6. คลิกเลิกเชื่อมต่อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี