การนําเข้าสินค้าและการจัดการแค็ตตาล็อกสินค้าของคุณในช่องการขาย Faire

คุณสามารถนําเข้าสินค้าของคุณจาก Shopify ไปยัง Faire และจัดการแค็ตตาล็อกสินค้าของคุณในช่องการขาย Faire ได้ สินค้าที่นําเข้าของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับ Faire โดยอัตโนมัติ สินค้าที่เชื่อมโยงไว้จะช่วยให้คุณสามารถซิงค์สินค้าและสินค้าคงคลังระหว่าง Shopify และ Faire ได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูตัวอย่างสินค้าของคุณบน Shopify และ Faire ได้

นําเข้าสินค้า Shopify ไปยัง Fair

คุณสามารถนําเข้าและเผยแพร่สินค้า Shopify ของคุณไปยัง Faire ได้ คุณสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการนําเข้าได้ เมื่อคุณนําเข้าสินค้า คุณต้องระบุกลยุทธ์การกําหนดราคาสินค้าและกําหนดวิธีการกำหนดราคาสินค้าของคุณใน Faire หลังจากที่คุณนําเข้าสินค้า Shopify ของคุณแล้ว สินค้าเหล่านั้นจะเชื่อมโยงกับ Faire โดยอัตโนมัติ

หากต้องการนําเข้าสินค้าจาก Shopify ไปยัง Faire สินค้าของคุณต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อสินค้า
 • คำอธิบายสินค้า
 • รูปภาพสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการ
 • ราคาสินค้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Faire: Sell Wholesale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. ในส่วน สถานะการเผยแพร่สินค้า ให้คลิก "ตรวจสอบและนําเข้า"

 5. เลือกสินค้าที่คุณต้องการนําเข้าไปยัง Faire จากนั้นคลิก "ถัดไป"

 6. ตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดสินค้าของคุณ:

  1. ยืนยันกลยุทธ์การกําหนดราคาสินค้าใน Shopify:
   1. ในรายการสินค้า การกําหนดราคา Shopify ให้คลิก "แก้ไข"
   2. เลือกวิธีที่คุณกำหนดราคาสินค้าใน Shopify จากนั้นคลิก " บันทึก"
  2. ยืนยันวิธีการคํานวณราคาสินค้าของการค้าส่งหรือการค้าปลีกของคุณ:
   1. ในรายการสินค้า ราคาการค้าส่ง หรือ ราคาการค้าปลีก ให้คลิก "แก้ไข"
   2. ปรับสมการคํานวณ ให้คลิก "บันทึก"
  3. ยืนยันว่าคุณขายสินค้าของคุณในเคสหรือไม่:
   1. ในรายการสินค้า การขายในเคส ให้คลิก "แก้ไข"
   2. หากคุณขายสินค้าในเคส ให้เลือก ใช่ และป้อนตัวเลขของสินค้าในเคส
   3. คลิกที่ “บันทึก
 7. คลิก "เผยแพร่สินค้า"

การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงสินค้า

คุณสามารถเชื่อมโยงสินค้าจาก Faire ไปยัง Shopify ได้ สินค้าที่เชื่อมโยงจะซิงค์โดยอัตโนมัติกับสินค้าของคุณและสินค้าคงคลังระหว่าง Shopify และ Faire หลังจากที่คุณนําเข้าสินค้า Shopify ของคุณไปยัง Faire แล้ว สินค้าเหล่านั้นจะเชื่อมโยงกับ Faire โดยอัตโนมัติ

หากคุณยกเลิกเชื่อมโยงสินค้า คุณจะต้องปิดใช้งานการซิงค์สินค้าระหว่าง Shopify และ Faire

เชื่อมโยงสินค้า Shopify ของคุณไปยัง Faire

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Faire: Sell Wholesale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกสินค้า

 5. ไปที่แท็บ ไม่เชื่อมโยง จากนั้นคลิก "เชื่อมโยงสินค้า" ถัดจากสินค้า Faire ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยัง Shopify

 6. เลือกสินค้า Shopify ที่คุณต้องการเชื่อมโยงสินค้า Faire ของคุณจากนั้นคลิกที่ "เชื่อมโยง"

 7. คลิกที่ “บันทึก

ยกเลิกการเชื่อมโยงสินค้า Shopify ของคุณจาก Faire

หากต้องการหยุดซิงค์สินค้าบน Shopify กับ Faire แล้ว คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมโยงสินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Faire: Sell Wholesale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกสินค้า

 5. ในแท็บ เชื่อมโยง ให้เลือกสินค้าที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงจาก Shopify จากนั้นคลิก "ยกเลิกการเชื่อมโยง"

 6. คลิกที่ “บันทึก

ดูตัวอย่างสินค้าของคุณบน Shopify และ Faire

คุณสามารถดูตัวอย่างวิธีการแสดงสินค้าที่คุณเชื่อมโยงไว้ได้ใน Faire และผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Faire: Sell Wholesale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกสินค้า

 5. หากต้องการดูตัวอย่างสินค้าของคุณบน Faire ในคอลัมน์สินค้า Faire ให้คลิกที่ไอคอนรูปดวงตา

 6. หากต้องการดูตัวอย่างสินค้าของคุณบน Shopify ในคอลัมน์สินค้าจาก Shopify ให้คลิกไอคอนรูปดวงตา

คุณยังสามารถคลิก "ดูสินค้าบน Faire" เพื่อดูสินค้าทั้งหมดของคุณบน Faire ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี