การจัดการและการดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ Faire

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อที่คุณได้รับในตลาด Faire ได้โดยตรงจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ก่อนที่คุณจะจัดการคำสั่งซื้อใดๆ ใน Faire โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์คำสั่งซื้อ Faire ของคุณก่อน

หลังจากที่คุณได้รับคำสั่งซื้อบนตลาด Faire แล้ว คุณจะต้องยอมรับคำสั่งซื้อบน Faire จากนั้นระบบจะซิงค์คำสั่งซื้อนั้นกับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณแก้ไขกับคำสั่งซื้อบน Faire ใน Shopify เช่น การจัดการ แก้ไข ยกเลิก การคืนสินค้า หรือการคืนเงิน จะไม่ซิงค์กลับไปยังตลาด Faire เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ Faire ใน Shopify คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงบน Faire ด้วย

ทดสอบคำสั่งซื้อของ Faire

ทำการวางคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบเพื่อยืนยันว่าการผสานงานระหว่าง Faire และ Shopify ยังใช้งานได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Faire: Sell Wholesale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่การกำหนดลักษณะ

 5. ในส่วนการซิงค์คำสั่งซื้อ ให้คลิก "ส่งคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบ Faire"

กรองคำสั่งซื้อ Faire

กรองคำสั่งซื้อ Faire ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกไอคอนค้นหาและกรอง

 3. คลิก “เพิ่มตัวกรอง” จากนั้นเลือก “ช่องทาง

 4. เลือก Faire

 5. คลิกที่ บันทึกเป็น

 6. ตั้งชื่อตัวกรองคำสั่งซื้อแล้วคลิก “บันทึก

การจัดการคำสั่งซื้อ Fair

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อ Faire ด้วยวิธีเดียวกับที่คุณจัดการคำสั่งซื้ออื่นๆ ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลคำสั่งซื้อของคุณจะไม่ซิงค์กลับไปยัง Faire คุณต้องไปที่ Faire และจัดการคำสั่งซื้อของคุณ

การคืนเงิน การคืนสินค้า และการยกเลิกคำสั่งซื้อบน Faire

คุณสามารถคืนเงิน คืนสินค้า หรือยกเลิกคำสั่งซื้อบน Faire ได้เช่นเดียวกับที่สั่งซื้อกับคำสั่งซื้ออื่นๆ ในส่วนผู้ดูแล Shopify อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเริ่มขอคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อบน Faire ได้ด้วยตนเอง มีเพียงผู้ค้าปลีกของคุณที่สามารถขอคืนเงินได้เท่านั้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี