Thực hiện và quản lý đơn hàng Faire

Bạn có thể thực hiện đơn hàng nhận được qua sàn giao dịch Faire ngay trên trang quản trị Shopify. Trước khi thực hiện bất kỳ đơn hàng Faire nào, bạn phải xem lại cài đặt đồng bộ đơn hàng Faire.

Sau khi nhận được đơn hàng trên sàn giao dịch Faire, bạn cần chấp nhận đơn hàng trên Faire, sau đó đơn hàng sẽ được tự động đồng bộ đến trang quản trị Shopify. Tuy nhiên, mọi thay đổi bạn thực hiện với đơn hàng Faire trong Shopify, chẳng hạn như thực hiện, chỉnh sửa, hủy, trả hàng hoặc hoàn tiền, sẽ không được đồng bộ trở lại sàn giao dịch Faire. Khi thực hiện thay đổi đối với đơn hàng Faire trong Shopify, bạn cần thực hiện thay đổi tương tự trên Faire.

Thử nghiệm đơn hàng Faire

Đặt đơn hàng kiểm tra để xác nhận xem tích hợp giữa Faire và Shopify có hoạt động hay không.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Sell Wholesale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn).

 5. Trong mục Đồng bộ đơn hàng, nhấp vào Gửi đơn hàng kiểm tra Faire.

Lọc đơn hàng Faire

Lọc đơn hàng Faire trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm và lọc.

 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc rồi chọn Kênh

 4. Chọn Faire.

 5. Nhấp vào Lưu thành.

 6. Đặt tên cho bộ lọc đơn hàng, sau đó nhấp vào Lưu.

Thực hiện đơn hàng Faire

Bạn có thể thực hiện đơn hàng Faire theo cách tương tự như thực hiện đơn hàng khác trên trang quản trị Shopify. Tuy nhiên, thông tin đơn hàng sẽ không được đồng bộ trở lại Faire. Bạn cần truy cập vào Faire và thực hiện đơn hàng.

Hoàn tiền, trả lại và hủy đơn hàng Faire

Bạn có thể hoàn tiền, trả lại hoặc hủy đơn hàng Faire theo cách tương tự như đối với đơn hàng khác trên trang quản trị Shopify. Tuy nhiên, bạn không thể tự khởi tạo yêu cầu hoàn tiền cho đơn hàng trên Faire, chỉ nhà bán lẻ của bạn mới có thể yêu cầu hoàn tiền.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí