Các yêu cầu và lưu ý khi sử dụng kênh bán hàng Faire

Trước khi bắt đầu sử dụng kênh bán hàng Faire, hãy xem lại các yêu cầu và lưu ý sau.

Yêu cầu khi sử dụng kênh bán hàng Faire

Để sử dụng kênh bán hàng Faire, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Những lưu ý khi sử dụng kênh bán hàng Faire

Trước khi bắt đầu sử dụng kênh bán hàng Faire, cân nhắc những điều sau:

  • Kênh bán hàng Faire được miễn phí để cài đặt và sử dụng, nhưng bạn vẫn cần trả phí hoa hồng cho những đơn hàng bạn nhận được qua sàn giao dịch Faire.
  • Kênh bán hàng Faire không nhận biết được sản phẩm trùng lặp. Khi nhập sản phẩm, bạn cần đảm bảo rằng những sản phẩm này chưa có trên Faire.
  • Kênh bán hàng Faire không hỗ trợ bán hàng trung gian. Sau khi đăng ký, bạn cần cung cấp địa chỉ thực tế và hợp lệ để nhận mọi sản phẩm bạn đặt hàng trên Faire.
  • Các thay đổi đối với đơn hàng không được đồng bộ lại từ Shopify sang Faire. Ví dụ: Nếu bạn thực hiện đơn hàng Faire trên Shopify, thay đổi này sẽ không được phản ánh trên Faire.
  • Kênh bán hàng Faire không hỗ trợ đơn hàng đặt trước và đóng gói sẵn.

Tham khảo Trung tâm trợ giúp Faire để tìm hiểu thêm về cách bán sản phẩm trên Faire, bao gồm mọi hạn chế và mẹo.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí