Trung tâm bán buôn Faire dành cho nhà bán lẻ

Ứng dụng Faire giúp bạn tích hợp tài khoản Shopify với Faire, đồng bộ hóa các giao dịch mua và hàng trong kho từ Faire sang Shopify. Ví dụ: Khi bạn mua sản phẩm trên Faire, hồ sơ sản phẩm đăng tải mới sẽ được tạo trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể lưu kho sản phẩm từ các thương hiệu độc lập trên toàn thế giới tại cửa hàng Shopify của mình trên sàn giao dịch Faire.

Điều này có thể giúp bạn quản lý việc mua sỉ liền mạch và tinh giản hoạt động. Bạn không phải trả phí để dùng ứng dụng Faire và thiết lập tài khoản Faire.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí