Cài đặt và thiết lập ứng dụng Faire

Bạn có thể cài đặt và thiết lập ứng dụng Faire trên trang quản trị Shopify. Để thiết lập ứng dụng Faire, bạn cần kết nối tài khoản Faire với Shopify.

Cài đặt ứng dụng Faire

Để cài đặt ứng dụng Faire cho trang quản trị Shopify, doanh nghiệp của bạn cần phải ở tại một trong những quốc gia hoặc khu vực đủ điều kiện.

Bước:

 1. Vào hồ sơ ứng dụng Faire: Buy Wholesale trong Shopify App Store.
 2. Nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).

Kết nối hoặc tạo tài khoản Faire

Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn có thể kết nối tài khoản Faire hiện có với Shopify hoặc đăng ký tài khoản Faire mới.

Kết nối tài khoản Faire của bạn

Nếu đã có tài khoản Faire, bạn có thể kết nối tài khoản đó với tài khoản Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Sell Wholesale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Kết nối tài khoản Faire.

 5. Đăng nhập vào tài khoản Faire bằng địa chỉ email hoặc tài khoản Google hay Apple.

Đăng ký Faire

Bạn có thể tạo tài khoản Faire mới, sau đó kết nối tài khoản đó với trang quản trị Shopify. Bạn cần đáp ứng các yêu cầu đối với tài khoản nhà bán lẻ Faire.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Sell Wholesale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Đăng ký Faire.

 5. Trong tab mới, điền thông tin về doanh nghiệp bán buôn của bạn, sau đó hoàn tất đăng ký.

Sau khi tạo tài khoản Faire, nhấp vào Kết nối tài khoản Faire rồi đăng nhập vào tài khoản Faire mới trong ứng dụng Faire: Buy Wholesale trên trang quản trị Shopify.

Bước tiếp theo

Sau khi kết nối tài khoản Faire với Shopify, bạn có thể định cấu hình tính năng đồng bộ và tùy chọn hàng trong kho của ứng dụng Faire.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí