Định cấu hình và quản lý cài đặt ứng dụng Faire

Sau khi thiết lập ứng dụng Faire, bạn có thể định cấu hình và quản lý tùy chọn đồng bộ hóa và hàng trong kho trên trang Cài đặt. Bạn cũng có thể ngắt kết nối tài khoản Faire khỏi Shopify.

Định cấu hình tùy chọn đồng bộ hóa

Bạn có thể chọn cách đồng bộ sản phẩm Faire mới với trang quản trị Shopify. Nghiên cứu bảng sau để tìm hiểu thêm về các tùy chọn đồng bộ.

Cài đặt đồng bộ hóa của Faire
Cài đặt đồng bộ hóa Mô tả
Tự động tạo hồ sơ đăng tải mặt hàng mới trong Shopify Chọn xem có tạo hồ sơ sản phẩm đăng tải mới trên trang quản trị Shopify sau khi bạn mua hàng trên Faire hay không. Bạn có thể chọn tự động áp dụng danh mục cho hồ sơ sản phẩm đăng tải mới.
Tự động liên kết các mặt hàng với có SKU phù hợp trong Shopify Chọn xem có liên kết sản phẩm Faire có SKU giống hệt với sản phẩm Shopify hay không.
Tự động đăng mặt hàng trên Shopify Chọn xem có tự động đăng hồ sơ sản phẩm đăng tải mới từ Faire lên cửa hàng trực tuyến hay không.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Buy Wholesale.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Tùy chọn đồng bộ, nhấp vào Bật hoặc Tắt bên cạnh cài đặt bạn muốn bật hoặc tắt.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Định cấu hình tùy chọn hàng trong kho

Bạn có thể chọn cách quản lý cài đặt hàng trong kho của sản phẩm. Nghiên cứu bảng sau để tìm hiểu thêm về các tùy chọn hàng trong kho.

Cài đặt hàng trong kho của Faire
Cài đặt hàng trong kho Mô tả
Đưa tên thương hiệu vào hồ sơ đăng tải mặt hàng Chọn xem có đưa tên thương hiệu vào hồ sơ sản phẩm đăng tải trên Shopify hay không. Tên thương hiệu có trong tiêu đề của hồ sơ sản phẩm đăng tải.
Tự động cập nhật số lượng hàng trong kho Chọn xem có tự động cập nhật số lượng hàng trong kho của sản phẩm trong POS sau khi giao đơn hàng Faire hay không.
Chuyển đổi giá bán lẻ thành đơn vị tiền tệ POS mặc định Nếu sử dụng đơn vị tiền tệ trong POS khác với trên Faire thì bạn có thể chọn chuyển đổi giá bán lẻ thành đơn vị tiền tệ POS mặc định hoặc không.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Buy Wholesale.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Tùy chọn hàng trong kho, nhấp vào Bật hoặc Tắt bên cạnh cài đặt bạn muốn bật hoặc tắt.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Ngắt kết nối tài khoản Faire

Nếu không còn muốn kết nối tài khoản Shopify với Faire, bạn có thể ngắt kết nối tài khoản.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Buy Wholesale.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Tài khoản, nhấp vào Ngắt kết nối.

 6. Nhấp vào Ngắt kết nối.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí