Konfigurowanie ustawień aplikacji Faire i zarządzanie nimi

Po skonfigurowaniu aplikacji Faire możesz skonfigurować preferencje dotyczące synchronizacji i zapasów oraz zarządzać nimi na stronie Ustawienia. Możesz także odłączyć swoje konto Faire od platformy Shopify.

Skonfiguruj preferencje dotyczące synchronizacji

Możesz wybrać sposób synchronizacji nowych produktów Faire z panelem administracyjnym Shopify. Przejrzyj poniższą tabelę, aby dowiedzieć się więcej o preferencjach dotyczących synchronizacji.

Ustawienia synchronizacji Faire
Ustawienie synchronizacji Opis
Automatycznie twórz nowe oferty produktów w Shopify Określ, czy chcesz utworzyć nową ofertę produktu w panelu administracyjnym Shopify po dokonaniu zakupu na platformie Faire. Możesz określić, że do nowych ofert produktów ma być automatycznie przypisywana kategoria.
Automatycznie łącz produkty z pasującymi numerami SKU w Shopify Określ, czy produkty Faire z identycznymi numerami SKU mają być łączone z produktami Shopify.
Automatycznie publikuj produkty na platformie Shopify Określ, czy nowe oferty produktów z platformy Faire mają być automatycznie publikowane w Twoim sklepie online.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Faire: Buy Wholesale.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Preferencje dotyczące synchronizacji kliknij opcję Włącz lub Wyłącz obok ustawienia, które chcesz włączyć lub wyłączyć.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj preferencje dotyczące zapasów

Możesz wybrać sposób zarządzania ustawieniami zapasów produktów. Przejrzyj poniższą tabelę, aby dowiedzieć się więcej o preferencjach dotyczących zapasów.

Ustawienia zapasów Faire
Ustawienia zapasów Opis
Uwzględnij nazwy marek w ofertach produktów Określ, czy nazwa marki ma zostać uwzględniona w ofercie produktu na platformie Shopify. Nazwa marki jest uwzględniona w tytule oferty produktu.
Automatycznie aktualizuj spis zapasów Określ, czy spis zapasów produktów ma być automatycznie aktualizowany w POS po dostarczeniu zamówienia Faire.
Przelicz cenę detaliczną na domyślną walutę POS Jeśli w POS korzystasz z innej waluty niż na platformie Faire, możesz określić, czy cena detaliczna ma być przeliczana na domyślną walutę POS.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Faire: Buy Wholesale.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Preferencje dotyczące zapasów kliknij opcję Włącz lub Wyłącz obok ustawienia, które chcesz włączyć lub wyłączyć.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Odłącz swoje konto Faire

Jeśli nie chcesz już mieć konta Shopify połączonego z Faire, możesz odłączyć swoje konto.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Faire: Buy Wholesale.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Konto kliknij opcję Odłącz.

 6. Kliknij opcję Odłącz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo