การกําหนดค่าและการจัดการการตั้งค่าแอป Faire ของคุณ

หลังจากที่คุณตั้งค่าแอป Faire แล้ว คุณสามารถกําหนดค่าและจัดการการกําหนดลักษณะการซิงค์และสินค้าคงคลังได้จากหน้าการตั้งค่า นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Faire ของคุณจาก Shopify ได้

กําหนดค่าการกําหนดลักษณะการซิงค์ของคุณ

คุณสามารถเลือกวิธีการซิงค์สินค้าใหม่บน Faire กับส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์การกำหนดลักษณะ

การตั้งค่าการซิงค์ Faire
การตั้งค่าการซิงค์ คำอธิบาย
สร้างการทำรายการสินค้าใหม่ใน Shopify โดยอัตโนมัติ เลือกว่าจะสร้างรายการสินค้าใหม่ภายในส่วนผู้ดูแล Shopify หรือไม่หลังจากที่คุณซื้อสินค้าบน Faire คุณสามารถเลือกที่จะใช้ประเภทสินค้ากับรายการสินค้าใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติได้
เชื่อมโยงสินค้าที่มี SKU ที่ตรงกันใน Shopify โดยอัตโนมัติ เลือกว่าจะเชื่อมโยงสินค้า Faire กับ SKU ที่เหมือนกันไปยังสินค้า Shopify หรือไม่
เผยแพร่สินค้าใน Shopify โดยอัตโนมัติ เลือกว่าจะเผยแพร่รายการสินค้าใหม่ของคุณจาก Faire ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณโดยอัตโนมัติหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Faire: Buy Wholesale

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วน การซิงค์การกำหนดลักษณะ ให้คลิก "เปิด" หรือ "ปิด" ถัดจากการตั้งค่าที่คุณต้องการให้เปิดหรือปิด

 6. คลิกที่ “บันทึก

กําหนดลักษณะสินค้าคงคลังของคุณ

คุณสามารถเลือกวิธีจัดการการตั้งค่าสินค้าคงคลังได้ ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะสินค้าคงคลัง

การตั้งค่าสินค้าคงคลัง Faire
การตั้งค่าสินค้าคงคลัง คำอธิบาย
ใส่ชื่อแบรนด์ในการทำรายการสินค้า เลือกว่าจะใส่ชื่อแบรนด์ลงในรายการสินค้าใน Shopify หรือไม่ ชื่อแบรนด์จะรวมอยู่ในชื่อรายการสินค้า
อัปเดตการตรวจนับสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ เลือกว่าจะอัปเดตการตรวจนับสินค้าคงคลังของคุณโดยอัตโนมัติใน POS หรือไม่หลังจากจัดส่งคำสั่งซื้อบน Faire แล้ว
คอนเวิร์ทราคาขายปลีกเป็นสกุลเงิน POS เริ่มต้นของคุณ หากคุณใช้สกุลเงินอื่นใน POS ของคุณมากกว่าใน Faire คุณสามารถเลือกได้ว่าจะคอนเวิร์ทราคาขายปลีกเป็นสกุลเงิน POS เริ่มต้นของคุณหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Faire: Buy Wholesale

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วนการกำหนดลักษณะของสินค้าคงคลัง ให้คลิกเปิดหรือปิด ถัดจากการตั้งค่าที่คุณต้องการเปิดหรือปิด

 6. คลิกที่ “บันทึก

เลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Faire ของคุณ

หากคุณไม่ต้องการให้บัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณเชื่อมต่อกับ Faire อีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Faire: Buy Wholesale

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วนบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกเลิกเชื่อมต่อ

 6. คลิกเลิกเชื่อมต่อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี