Faire uygulama ayarlarını yapılandırma ve yönetme

Faire uygulamasını ayarladıktan sonra, senkronizason ve envanter tercihlerinizi Settings (Ayarlar) sayfasından yapılandırabilir ve yönetebilirsiniz. Faire hesabınızın Shopify ile bağlantısını da kesebilirsiniz.

Senkronizasyon tercihlerinizi yapılandırma

Yeni Faire ürünlerinizin Shopify yöneticinizle nasıl senkronize edileceğini seçebilirsiniz. Senkronizasyon tercihleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki tabloyu gözden geçirin.

Faire senkronizasyon ayarları
Senkronizasyon ayarı Açıklama
Automatically create new item listings in Shopify (Shopify'da otomatik olarak yeni ürün liste kaydı oluştur) Faire'de bir ürün satın aldıktan sonra Shopify yöneticinizde yeni bir ürün girişi oluşturulup oluşturulmayacağını seçin. Bir kategoriyi yeni ürün girişlerinize otomatik olarak uygulamayı seçebilirsiniz.
Automatically link items with matching SKUs in Shopify (Shopify'da eşleşen SKU'lara sahip ürünleri otomatik olarak bağla) Shopify ürünleriyle aynı SKU'lara sahip olan ürünlerin bağlanıp bağlanmayacağını seçin.
Automatically publish items in Shopify (Ürünleri Shopify'da otomatik olarak yayınla) Faire'deki yeni ürün girişlerinizin online mağazanızda otomatik olarak yayınlanıp yayınlanmayacağını seçin.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Faire: Buy Wholesale seçeneğine tıklayın.

 3. Uygulamayı aç'a tıklayın.

 4. Ayarlar'a tıklayın.

 5. Syncing preferences (Senkronizasyon tercihleri) bölümünde, açmak veya kapatmak istediğiniz ayarın yanındaki Turn on (aç) veya Turn off (Kapat) seçeneğine tıklayın.

 6. Kayıtyap ' a tıklayın.

Envanter tercihlerinizi yapılandırma

Ürün envanteri ayarlarınızı nasıl yöneteceğinizi seçebilirsiniz. Envanter tercihleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki tabloyu gözden geçirin.

Faire envanter ayarları
Envanter ayarları Açıklama
Include brand names in item listings (Marka adlarını ürün liste kayıtlarına ekle) Marka adının Shopify'daki ürün girişinde yer alıp almayacağını seçin. Marka adı, ürün girişi başlığına eklenir.
Automatically update inventory count (Envanter sayımını otomatik olarak güncelle) Faire siparişiniz teslim edildikten sonra POS'uzda ürün envanter sayımının otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğini seçin.
Convert retail price to your default POS currency (Perakende satış fiyatını varsayılan POS para biriminize dönüştürün) POS'ta Faire'den farklı bir para birimi kullanıyorsanız perakende satış fiyatınızı varsayılan POS para biriminize dönüştürmeyi seçebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Faire: Buy Wholesale seçeneğine tıklayın.

 3. Uygulamayı aç'a tıklayın.

 4. Ayarlar'a tıklayın.

 5. Inventory preferences (Envanter tercihleri) bölümünde, açmak veya kapatmak istediğiniz ayarın yanındaki Turn on (Aç) veya Turn off (Kapat) seçeneğine tıklayın.

 6. Kayıtyap ' a tıklayın.

Faire hesabınızın bağlantısını kesme

Artık Shopify hesabınızın Faire'ye bağlı olmasını istemiyorsanız hesabınızın bağlantısını kesebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Faire: Buy Wholesale seçeneğine tıklayın.

 3. Uygulamayı aç'a tıklayın.

 4. Ayarlar'a tıklayın.

 5. Account (Hesap) bölümünde Disconnect'e (Bağlantıyı kes) tıklayın.

 6. Disconnect'e (Bağlantıyı kes) tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene