ตลาดการค้าส่ง Faire สำหรับผู้ค้าปลีก

แอป Faire ช่วยให้คุณสามารถผสานการใช้งานบัญชีผู้ใช้ Shopify เข้ากับ Faire และซิงค์การซื้อและสินค้าคงคลังของคุณจาก Faire กับ Shopify ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อสินค้าบน Faira ระบบได้สร้างรายการสินค้าใหม่ไว้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณสามารถสต็อกสินค้าจากแบรนด์อิสระทั่วโลกบนร้านค้า Shopify ของคุณจากตลาด Faire ได้

ซึ่งสามารถช่วยให้คุณจัดการการซื้อแบบค้าส่งของคุณได้อย่างราบรื่นและมีความคล่องตัวในการดําเนินการของคุณ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้แอป Faire และตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Faire ของคุณ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี