Distribuera och hantera Faire-beställningar

Du kan uppfylla beställningar som du får på Faire Marketplace direkt från din Shopify-administratör. Se till att granska dina inställningar för synkronisering av Faire-beställningar innan du fyller i Faire-beställningar.

När du har fått en beställning på Faire Marketplace behöver du acceptera beställningen i Faire och sedan synkroniseras beställningen automatiskt till din Shopify-administratör. Ändringar som du gör i din Faire-beställning i Shopify, till exempel att distribuera, redigera, avbryta eller återbetala synkroniseras dock inte tillbaka till Faire Marketplace. När du gör en ändring i din Faire-beställning i Shopify måste du göra samma ändring i Faire.

Testa Faire-ordrar

Lägg en testbeställning för att bekräfta om integrationen mellan Faire och Shopify fungerar.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Faire: Sell Wholesale.
 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. Klicka på Skicka Faire-testbeställning i avsnittet Synkronisering av beställning.

Filtrera Faire-ordrar

Filtrera Faire-beställningar i din Shopify-administratör.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ikonen Sök och filtrera.

 3. Klicka på Lägg till filter och välj sedan Kanal

 4. Välj Faire.

 5. Klicka på Spara som.

 6. Döp ditt orderfilter och klicka sedan på Spara.

Distribuera Faire-

Du kan distribuera Faire-beställningar på samma sätt som du distribuerar dina andra beställningar i din Shopify-administratör. Beställningsinformationen synkroniseras dock inte med Faire. Du måste gå till Faire och distribuera din beställning.

Återbetala, returnera och annullera Faire-beställningar

Du kan återbetala eller annullera dina Faire-beställningar på samma sätt som du gör med dina andra beställningar i din Shopify-administratör. Du kan dock inte själv initiera en återbetalningsbegäran för en beställning på Faire, endast din återförsäljare kan begära en återbetalning.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis