Importera produkter och hantera din produktkatalog i Faire-försäljningskanalen

Du kan importera dina produkter från Shopify till Faire och hantera din produktkatalog i Faire-försäljningskanalen. Dina importerade produkter länkas automatiskt till Faire. Länkade produkter gör det möjligt för dig att synkronisera beställningar och lager mellan Shopify och Faire.

Du kan även förhandsgranska dina produkter på Shopify och i Faire.

Importera Shopify-produkter till Faire

Du kan importera och publicera dina Shopify-produkter i Faire. Du kan välja specifika produkter som du vill importera. När du importerar produkter måste du ange din strategi för produktprissättning och konfigurera hur du prissätter dina produkter i Faire. När du har importerat dina Shopify-produkter länkas de automatiskt till Faire.

För att importera produkter från Shopify till Faire måste dina produkter ha följande information:

 • produkttitel
 • produktbeskrivning
 • minst en produktbild
 • produktpris

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Faire: Sell Wholesale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Granska och importera i avsnittet Produktpubliceringsstatus.

 5. Välj de produkter som du vill importera till Faire och klicka sedan på Nästa.

 6. Granska och bekräfta dina produktuppgifter:

  1. Bekräfta din strategi för prissättning av produkter i Shopify:
   1. Klicka på Redigera på raden Shopify-prissättning.
   2. Välj hur du prissätter dina produkter i Shopify och klicka sedan på Spara.
  2. Bekräfta hur du beräknar ditt pris för grossist- eller detaljhandelsprodukter:
   1. Klicka på Redigera i raden för Grossistpris eller Detaljhandelspris.
   2. Justera beräkningsekvationen och klicka sedan på Spara.
  3. Bekräfta huruvida du säljer dina produkter i lådor:
   1. Klicka på Redigera på raden Sälj i fall.
   2. Om du säljer produkter i lådor ska du välja Ja och ange antalet produkter i en låda.
   3. Klicka på Spara.
 7. Klicka på Publicera produkter.

Länka och ta bort länkar till produkter

Du kan länka produkter från Faire till Shopify. Länkade produkter synkroniseras automatiskt för dina beställningar och ditt lager mellan Shopify och Faire. När du har importerat dina Shopify-produkter till Faire länkas de automatiskt till Faire.

Om du tar bort länken för en produkt inaktiverar du synkroniseringen för en produkt mellan Shopify och Faire.

Länka dina Shopify-produkter till Faire

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Faire: Sell Wholesale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Produkter.

 5. Gå till fliken Inte länkad och klicka sedan på Länka produkt intill den Faire-produkt som du vill länka till Shopify.

 6. Välj en Shopify-produkt som du vill länka din Faire-produkt till och klicka sedan på Länka.

 7. Klicka på Spara.

Ta bort länkar till dina Shopify-produkter från Faire

Du kan ta bort länkar för produkterna för att sluta synkronisera dina Shopify-produkter med Faire.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Faire: Sell Wholesale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Produkter.

 5. Under fliken Länkade väljer du de produkter för vilka du vill ta bort länkar från Shopify och klickar sedan på Ta bort länk.

 6. Klicka på Spara.

Förhandsgranska dina produkter på Shopify och i Faire

Du kan förhandsgranska hur dina länkade produkter visas i Faire och i din Shopify-administratör.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Faire: Sell Wholesale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Produkter.

 5. Klicka på ögonikonen i Faire-produktkolumnen för att förhandsgranska din produkt i Faire.

 6. Klicka på ögonikonen i produktkolumnen på Shopify för att förhandsgranska produkten på Shopify.

Du kan även klicka på Visa produkter i Faire för att se alla dina produkter i Faire.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis