Importowanie produktów i zarządzanie katalogiem produktów w kanale sprzedaży Faire

Możesz importować swoje produkty z Shopify na platformę Faire i zarządzać katalogiem produktów w kanale sprzedaży Faire. Importowane produkty są automatycznie łączone linkami z platformą Faire. Połączenie produktów umożliwia synchronizację zamówień i zapasów między platformą Shopify i Faire.

Możesz również wyświetlić podgląd swoich produktów na platformie Shopify i Faire.

Importuj produkty Shopify na platformę Faire

Możesz importować swoje produkty Shopify na platformę Faire i je na niej publikować. Masz możliwość wyboru produktów do importu. Importując produkty, musisz określić strategię ustalania cen produktów i skonfigurować sposób ustalania cen produktów na platformie Faire. Po zaimportowaniu produktów Shopify są one automatycznie łączone linkami z platformą Faire.

Aby produkty mogły zostać zaimportowane z Shopify na platformę Faire, muszą mieć dołączone poniższe informacje:

 • tytuł produktu
 • opis produktu
 • co najmniej jeden obraz produktu
 • cena produktu

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Faire: Sell Wholesale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W sekcji Status publikacji produktu kliknij opcję Sprawdź i importuj.

 5. Wybierz produkty, które chcesz zaimportować na platformę Faire, a następnie kliknij Dalej.

 6. Sprawdź i potwierdź szczegóły produktu:

  1. Potwierdź swoją strategię ustalania cen produktów w Shopify:
   1. W linii Ceny Shopify kliknij opcję Edytuj.
   2. Wybierz sposób ustalania cen produktów w Shopify, a następnie kliknij opcję Zapisz.
  2. Potwierdź sposób obliczania hurtowej lub detalicznej ceny produktu:
   1. W linii Cena hurtowa lub Cena detaliczna kliknij opcję Edytuj.
   2. Dostosuj równanie obliczeniowe, a następnie kliknij opcję Zapisz.
  3. Potwierdź, czy sprzedajesz swoje produkty w opakowaniach:
   1. W linii Sprzedawaj w opakowaniach kliknij opcję Edytuj.
   2. Jeśli sprzedajesz produkty w opakowaniach, wybierz opcję Tak, a następnie wprowadzić liczbę produktów w opakowaniu.
   3. Kliknij opcję Zapisz.
 7. Kliknij opcję Publikuj produkty.

Łączenie produktów linkami i usuwanie linków

Możesz połączyć linkami produkty z Faire z platformą Shopify. Połączone produkty są automatycznie synchronizowane z Twoimi zamówieniami i zapasami między Shopify a Faire. Po zaimportowaniu produktów Shopify na platformę Faire są one automatycznie łączone linkami z platformą Faire.

Jeśli usuniesz link do produktu, dezaktywujesz synchronizację produktu między platformą Shopify a Faire.

Połącz swoje produkty Shopify z Faire

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Faire: Sell Wholesale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Produkty.

 5. Przejdź do karty Niepołączone, a następnie kliknij opcję Połącz produkt obok produktu Faire, który chcesz połączyć linkiem z Shopify.

 6. Wybierz produkt Shopify, z którym chcesz połączyć linkiem swój produkt Faire, a następnie kliknij opcję Połącz.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń linki produktów Shopify do platformy Faire

Aby przestać synchronizować swoje produkty Shopify z Faire, możesz usunąć linki do produktów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Faire: Sell Wholesale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Produkty.

 5. Na karcie Połączone wybierz produkty, których linki do Shopify chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Odłącz.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl podgląd produktów na platformie Shopify i Faire

Możesz wyświetlić podgląd sposobu wyświetlania połączonych linkami produktów na platformie Faire i w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Faire: Sell Wholesale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Produkty.

 5. Aby wyświetlić podgląd produktu na platformie Faire, w kolumnie Produkt Faire kliknij ikonę oka.

 6. Aby wyświetlić podgląd produktu w Shopify, w kolumnie Produkt Shopify kliknij ikonę oka.

Możesz także kliknąć opcję Wyświetl produkty na Faire, aby wyświetlić wszystkie swoje produkty na platformie Faire.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo