Importere produkter og administrere produktkatalogen i Faire-salgskanalen

Du kan importere produktene dine fra Shopify til Faire og administrere produktkatalogen din i Faire-salgskanalen. De importerte produktene dine kobles automatisk til Faire. Koblede produkter lar deg synkronisere bestillinger og lagerbeholdning mellom Shopify og Faire.

Du kan også forhåndsvise produktene dine på Shopify og Faire.

Importer Shopify-produkter til Faire

Du kan importere og publisere Shopify-produktene dine til Faire. Du kan velge spesifikke produkter du vil importere. Når du importerer produkter, må du spesifisere prisstrategien for produktene dine og konfigurere hvordan du priser produktene dine i Faire. Når du har importert Shopify-produktene, dine blir de automatisk koblet til Faire.

For å importere produkter fra Shopify til Faire, må produktene dine ha følgende informasjon:

 • produktnavn
 • produktbeskrivelse
 • minst ett produktbilde
 • produktpris

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Faire: Sell Wholesale fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Gjennomgå og importer i seksjonen Status for produktpublisering.

 5. Velg produktene du vil importere til Faire og klikk på Neste.

 6. Gå gjennom og bekreft produktdetaljene dine:

  1. Bekreft prisstrategien for produkter i Shopify:
   1. Klikk på Rediger på linjen Shopify-prissetting.
   2. Velg hvordan du priser produkter i Shopify, og klikk deretter på Lagre.
  2. Bekreft hvordan du beregner prisen på engros- eller utsalgsprisen:
   1. Klikk på Rediger på linjen Engrospris eller Utsalgspris.
   2. Juster beregningen, og klikk deretter på Lagre.
  3. Bekreft hvorvidt du selger produktene dine i esker:
   1. Klikk på Rediger på linjen Selg i esker.
   2. Hvis du selger produkter i esker, velger du Ja, og angir deretter antall produkter i en eske.
   3. Klikk på Lagre.
 7. Klikk på Publiser produkter.

Koble til og fra produkter

Du kan koble produkter fra Faire til Shopify. Koblede produkter synkroniseres automatisk for bestillinger og lagerbeholdning mellom Shopify og Faire. Når du har importert Shopify-produktene dine til Faire, blir de automatisk koblet til Faire.

Hvis du fjerner koblingen til et produkt, deaktiverer du synkroniseringen for et produkt mellom Shopify og Faire.

Koble Shopify-produktene dine til Faire

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Faire: Sell Wholesale fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Produkter.

 5. Gå til fanen Ikke koblet til, og klikk deretter på Koble til produkt ved siden av Faire-produktet du vil koble til Shopify.

 6. Velg et Shopify-produkt du vil koble Faire-produktet til, og klikk på Koble til.

 7. Klikk på Lagre.

Koble Shopify-produktene dine fra Faire

For å slutte å synkronisere Shopify-produktene dine med Faire kan du oppheve koblingen av produktene.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Faire: Sell Wholesale fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Produkter.

 5. Velg produktene du vil koble fra Shopify i fanen Koblet til, og klikk deretter på Koble fra.

 6. Klikk på Lagre.

Forhåndsvis produktene dine på Shopify og Faire

Du kan forhåndsvise hvordan de tilknyttede produktene dine vises i Faire og i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Faire: Sell Wholesale fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Produkter.

 5. Klikk på øyeikonet i kolonnen Faire-produkt for å forhåndsvise produktet på Faire.

 6. Klikk på øyeikonet i kolonnen Shopify-produkt for å forhåndsvise produktet på Shopify.

Du kan også klikke på Vis produkter på Faire for å se alle produkter på Faire.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis