Kích hoạt, tùy chỉnh và khắc phục sự cố Advanced Cash on Delivery

Kích hoạt và tùy chỉnh phương thức thanh toán Advanced Cash on Delivery để cung cấp tùy chọn thanh toán tiện lợi cho khách hàng. Nâng tầm trải nghiệm khách hàng bằng cách thêm trình kiểm tra tính khả dụng, cung cấp tin nhắn cảm ơn tùy chỉnh và khắc phục mọi sự cố có thể xảy ra với các ứng dụng thực hiện đơn hàng hoặc kế toán bên thứ ba.

Kích hoạt phương thức thanh toán Thu tiền khi giao hàng

Sau khi bạn hoàn tất thiết lập ứng dụng Advanced Cash on Delivery, bước tiếp theo là kích hoạt phương thức thanh toán này để khách hàng có thể sử dụng được. Để kích hoạt phương thức thanh toán Thu tiền khi giao hàng, trong biểu ngữ ở đầu trang, nhấp vào Kích hoạt ngay.

Thêm trình kiểm tra phạm vi sử dụng của dịch vụ Thu tiền khi giao hàng

Để giúp khách hàng kiểm tra xem họ có thể dùng phương thức Thu tiền khi giao hàng với mã bưu chính của mình hay không, bạn có thể thêm trình kiểm tra tính khả dụng vào chủ đề của cửa hàng sau khi đã kích hoạt thanh toán bằng Advanced Cash on Delivery cho cửa hàng. Tính năng này giúp khách hàng xác định xem địa điểm của họ có thể sử dụng hình thức Thu tiền khi giao hàng hay không.

Hủy kích hoạt khoản thanh toán Advanced Cash on Delivery

Nếu không muốn sử dụng Advanced Cash on Delivery nữa, bạn có thể ngừng cung cấp ứng dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách hủy kích hoạt ứng dụng trong cài đặt thanh toán.

Khắc phục sự cố về đơn hàng Thu tiền khi giao hàng

Trong một số trường hợp, ứng dụng thực hiện đơn hàng hoặc kế toán bên thứ ba có thể không nhận ra khoản thanh toán Thu tiền khi giao hàng sau khi bạn cập nhật đơn hàng bằng nút Đánh dấu là đã thanh toán. Nếu sử dụng các ứng dụng như vậy và gặp phải vấn đề này, bạn có thể đánh dấu đơn hàng Thu tiền khi giao hàng là đã thanh toán trên trang Chi tiết đơn hàng theo cách thủ công.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

  2. Nhấp vào mã đơn hàng.

  3. Trong menu thả xuống More actions (Thao tác khác), chọn Mark as paid with cash (Đánh dấu là đã thanh toán bằng tiền mặt).

Cung cấp tin nhắn cảm ơn tùy chỉnh

Để nâng tầm trải nghiệm khách hàng, bạn có thể cung cấp tin nhắn cảm ơn tùy chỉnh sẽ hiển thị trên trang trạng thái đơn hàng sau khi khách hàng đặt đơn hàng thành công. Tin nhắn này có thể bày tỏ lời cảm ơn của bạn và cung cấp thêm hướng dẫn hoặc thông tin.

Bước:

  1. Mở ứng dụng Advanced Cash on Delivery.
  2. Trong mục Hướng dẫn bổ sung, nhập tin nhắn cảm ơn bạn muốn vào trường văn bản được cung cấp.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí