Thêm trình kiểm tra phạm vi sử dụng của dịch vụ Thu tiền khi giao hàng vào chủ đề

Bạn có thể để khách hàng kiểm tra xem mã bưu chính của họ có đủ điều kiện sử dụng phương thức thanh toán Phát hàng thu tiền hộ (COD) hay không bằng cách thêm một đoạn mã kiểm tra phạm vi sử dụng vào chủ đề của bạn, tức là thêm vào trang giỏ hàng hoặc trang sản phẩm.

Tạo đoạn mã trình kiểm tra phạm vi sử dụng

Để thêm trình kiểm tra phạm vi sử dụng của dịch vụ Phát hàng thu tiền hộ (COD), bạn cần tùy chỉnh Chủ đề Shopify.

 1. Tìm và nhấp vào thư mục Đoạn mã trong thanh bên để mở.

 2. Nhấp vào liên kết Add a new snippet (Thêm đoạn mã mới).

 3. Đặt tên cho đoạn mã là: cod-checker.

 4. Nhấp vào Create snippet (Tạo đoạn mã).

 5. Trong tab trình duyệt mới, truy cập https://cod.shopifyapps.com/postal_code_checker.liquid.

 6. Sao chép toàn bộ nội dung trên trang đó (dùng tổ hợp phím CMD-C trên máy tính Mac và tổ hợp phím CTRL-C trên máy tính chạy Windows).

 7. Quay lại phần quản trị viên, dán toàn bộ nội dung đã sao chép vào đoạn mã cod-checker (dùng tổ hợp phím CMD-V trên máy tính Mac và tổ hợp phím CTRL-V trên máy tính chạy Windows).

 8. Lưu thay đổi.

Thêm đoạn mã về trình kiểm tra phạm vi sử dụng vào trang giỏ hàng hoặc sản phẩm

 1. Trong thư mục Mẫu, tìm và nhấp vào product.liquid hoặc cart.liquid.

 2. Dán dòng dưới đây vào vị trí bạn muốn hiển thị biểu mẫu của trình kiểm tra:

{% render 'cod-checker' %}
 1. Lưu thay đổi. Trình kiểm tra phạm vi sử dụng nay đã có trên trang giỏ hàng hoặc sản phẩm của bạn.

Truy cập cửa hàng demo

Truy cập vào cửa hàng demo để xem cách dùng trình kiểm tra phạm vi sử dụng trên thực tế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí