Shopify Payments for USA

Bedrifter basert i USA kan bruke Shopify Payments til å godta debet- og kredittkort fra Visa, Mastercard, American Express, Discover og Diners Club. Du kan også godta Apple Pay, Google Pay og Shop Pay.

Bedrifter i USA kan også godta betalinger med Bancontact og iDEAL.

Avgifter for Shopify Payments i USA

Shopify Payments-avgifter er lokalisasjonsavhengige, og kan variere. Se siden med abonnementer og prissetting for USA for å få den mest nøyaktige og detaljerte informasjonen om avgifter. Denne siden inneholder en oversikt over satser og avgifter knyttet til Shopify Payments, basert på ditt valgte abonnement.

Se betalingssatser i Shopify-administrator

Hvis du allerede er en Shopify-forhandler, finner du informasjon om bestemte satser og gjeldende avgifter for din butikklokalisasjon og valgte abonnement.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Betalinger.
 2. I Shopify Payments-delen klikker du på Administrer.
 3. Se satsene som gjelder ulike betalingsmåter.

Krav for Shopify Payments

For å bruke Shopify Payments må du sikre at du kan oppfylle følgende krav.

Forbudte bedrifter

Noen typer forretninger og tjenester har ikke rett til å bruke Shopify Payments. For å se om du kan bruke Shopify Payments kan du se listen over forbudte bedriftstyper for USA.

Du finner mer informasjon i vilkår for bruk av Shopify Payments.

Bankkrav for Shopify Payments

Utbetalinger fra Shopify Payments kan sendes til en Shopify Balance-konto eller en kvalifisert ekstern konto. Hvis du bruker en ekstern konto, må du sikre at bankkontoen oppfyller følgende krav før du kobler den til Shopify Payments:

 • Bankkontoen er en fullstendig brukskonto hos en bank i USA med valutaen USD.
 • Bankkontoen er berettiget til ACH-overføringer.

Sjekk-kontoer som er konfigurert for å bare godta bankoverføringer fungerer ikke med Shopify Payments. Sparekontoer, fleksible brukskontoer og tjenester som overfører penger til bankkontoer som ikke etterligner bankkontoer støttes ikke av Shopify Payments. Selv om virtuelle kontoer utenfor Shopify støttes, kan du oppleve flere betalingsfeil med slike kontoer.

Bekreft at kontoen din kan godta overføringstypen oppført for området ditt ved å kontakte banken.

Krav til totrinnsautentisering for Shopify Payments

For å motta utbetalinger fra Shopify Payments må du konfigurere totrinnsautentisering for Shopify-kontoen. Hvis du ikke har totrinnsautentisering aktivert kan det hende utbetalingene dine blir stanset midlertidig.

Krav til personinformasjon for Shopify Payments

Som et resultat av lovmessige krav i ulike land, er du pålagt å oppgi informasjon om deg og bedriften din. Informasjonen innhentes for å bidra til å identifisere forhandlere som bruker Shopify Payments, inkludert majoritetseiere i en bestemt bedriftsenhet. Formålet med innhenting av denne informasjonen er etterfølgelse av lovmessige krav utviklet for å forhindre hvitvasking av penger, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet.

Ettersom lokale regler og forskrifter endrer seg kan det være at Shopify og våre partnere tar kontakt for å samle inn tilleggsinformasjon om deg og bedriften din. Disse standardgjennomgangene kan skje når som helst så lenge du har en Shopify Payments-konto.

Informasjonen Shopify må samle inn varierer fra land til land, men inkluderer vanligvis opplysninger om følgende:

 • enkeltpersonen som oppretter Shopify Payments-kontoen
 • bedriften som er tilknyttet Shopify Payments-kontoen
 • enkeltpersoner som i siste ende eier eller kontrollerer bedriften, som inkluderer bedriftseieren eller en leder med juridisk signeringsmyndighet for bedriften

For å bistå med bekreftelsesprosessen må du, når du oppgir dokumentasjon som bekreftelse, sikre at dokumentasjonen:

 • er tydelig og stor nok til å kunne leses
 • er riktig og gyldig
 • er oppdatert med den seneste mulige datoen
 • er fullstendig, med alle detaljer synlig
 • er fri for eventuelle feil eller skrivefeil
 • samsvarer med den oppgitte informasjonen

Godkjente dokumenttyper for enkeltpersoner og bedrifter i USA inkluderer følgende.

Identitetsdokumenter:

 • Pass
 • Pass
 • Førerkort
 • Statsutstedt ID-kort
 • Bostedslegitimasjon / amerikansk grønt kort
 • Grensekryssingskort
 • NYC-kort
 • Amerikansk visumkort

Bedrifts-/enhetsdokumenter:

 • IRS-brev 147C
 • IRS SS-4 bekreftelsesbrev

Godtar betalinger

I de fleste land vil du, når bedriften din er et enkeltpersonforetak, automatisk bli konfigurert for å godta alle store betalingsmåter når du oppretter Shopify-butikken med Shopify Payments aktivert. Kortsatsen din er basert på butikkens Shopify-abonnement, og du kan endre abonnement når som helst.

Bedrifter i USA kan godta debet- og kredittkort fra Visa, Mastercard, American Express, Discover og Diners Club. I tillegg vil aksept av Discover automatisk åpne for aksept av Elo, JCB og UnionPay.

Bedrifter i USA kan også godta betalinger med Bancontact og iDEAL.

Betalingsperioder

Utbetalingsperioden er tiden det tar fra datoen kundens betaling innhentes, og datoen disse midlene sendes til bankkontoen din. Dato og klokkeslett for når kundens betaling ble innhentet registreres i UTC-tid. Midler fra betalinger som innhentes på fredag, lørdag og søndag grupperes og sendes samlet som én betaling.

I USA er utbetalingsperioden 2–5 virkedager, avhengig av hvordan du bekrefter bankinformasjonen og sikrer kontoen din. For å bidra til å sikre at du mottar utbetalinger raskt, må du kontrollere at du har gjort følgende:

Finn ut mer om å få betalt med Shopify Payments.

Skatterapportering

Som forhandler er du pålagt å følge alle gjeldende regler, inkludert skatterapportering. Avhengig av din jurisdiksjon kan det også være at Shopify Payments må rapportere salgene dine til lokale skattemyndigheter. Det er ditt ansvar å rådføre deg med lokale skattemyndigheter eller en skatteekspert for å undersøke hvilke regler som gjelder for deg.

I USA kreves det at enheten for betalingsinnhenting sender inn et 1099-K-skjema til IRS hvis du oppfyller noen av følgende kriterier:

 • Du mottar mer enn 20 000 USD i bruttobetalinger, og har mer enn 200 transaksjoner.
 • Du oppfyller de individuelle grenseverdiene i din stat.

Shopify er pålagt å sende inn et 1099-K-skjema til IRS for transaksjoner som behandles gjennom Shopify Payments, og du er pålagt å rapportere disse verdiene når du sender inn skattemeldingen. Skjemaet genereres av Shopify Payments og sendes til både deg og IRS på årlig basis. Bare butikkeiere har tilgang til informasjon knyttet til 1099-K-skjemaet.

Skjemaet du mottar fra Shopify tar bare høyde for transaksjoner som er behandlet av Shopify Payments. Transaksjoner som behandles av andre gatewayer, som PayPal, tas høyde for på et separat skjema som leveres av den aktuelle gatewayen.

Butikkeiere kan laste ned en kopi av 1099-K i betalingsdelen av Shopify-administrator.

Hvis du må henvise til en liste over transaksjoner som skal inkluderes i 1099-K-skjemaet ditt kan butikkeiere laste dem ned i CSV-format.

Koble bankkontoen din til Plaid

Plaid er en sikker tjeneste som lar deg koble Shopify Payments-kontoen til bankkontoen din og motta utbetalinger. Ved å koble bankkontoen til Plaid blir det enklere å bekrefte bankopplysninger, og utbetalingsperiodene blir kortere, slik at du mottar utbetalinger raskere.

Hvis du allerede har koblet bankkontoen til Shopify-kontoen, kan du se Bekrefte bankkontoen din med Plaid.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Betalinger fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Aktiver Shopify Payments i Shopify Payments-seksjonen.
 3. Klikk på Send detaljer i seksjonen Send inn informasjon om bedriften.
 4. Velg bedriftstypen, angi de nødvendige opplysningene, og klikk deretter på Fortsett kontokonfigurasjon.
 5. Klikk på Aktiver totrinnsautentisering i seksjonen Sikre kontoen din med totrinnsautentisering.
 6. Angi et telefonnummer og fullfør konfigurasjonen av totrinnsautentisering, og klikk deretter på Aktiver.
 7. Klikk på Legg til bankkonto i seksjonen Legg til bankinformasjon.
 8. Klikk på Koble til en bankkonto gjennom Plaid, og klikk deretter på Fortsett.
 9. Velg banken din, og klikk deretter på Fortsett.
 10. Logg på banken med påloggingsinformasjonen for nettbanken, og klikk deretter på bankkontoen du vil koble til Shopify Payments.
 11. Merk av i boksen for å godta vilkår og betingelser, og klikk deretter på Koble til kontoinformasjon.
 12. Klikk på Fortsett for å fullføre tilkoblingen mellom bankkontoen og Plaid.

Bekreft en tilkoblet bankkonto med Plaid

Hvis du allerede har koblet bankkontoen til Shopify Payments manuelt, og ønsker raskere utbetalinger, kan du bekrefte bankkontoen med Plaid.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Betalinger fra Shopify-administrator.
 2. I Shopify Payments-delen klikker du på Administrer.
 3. Klikk på Endre bankkonto i seksjonen Utbetalingsdetaljer.
 4. Klikk på Koble til en bankkonto gjennom Plaid, og klikk deretter på Neste
 5. Velg banken din, og klikk deretter på Fortsett.
 6. Logg på banken med påloggingsinformasjonen for nettbanken, og klikk deretter på bankkontoen du vil koble til Shopify Payments.
 7. Merk av i boksen for å godta vilkår og betingelser, og klikk deretter på Koble til kontoinformasjon.
 8. Klikk på Fortsett for å fullføre tilkoblingen mellom bankkontoen og Plaid.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis