Thử nghiệm kênh bán hàng và ứng dụng Shopify Collective

Sau khi cài đặt Shopify Collective vào cửa hàng, bạn có thể thử nghiệm kênh bán hàng và ứng dụng Shopify Collective. Để thử nghiệm Shopify Collective, bạn cần mời cửa hàng Shopify khác kết nối với bạn.

Để nắm rõ hơn cách thức hoạt động của Shopify Collective và đảm bảo Shopify Collective đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng, bạn có thể thực hiện ít nhất một đơn hàng kiểm tra toàn diện. Bạn có thể đặt đơn hàng kiểm tra với giao dịch thực bằng Shopify Payments.

Bước 1: Quyết định cách thức kết nối với cửa hàng khác

Bạn cần quyết định cách bạn muốn kết nối với cửa hàng khác. Bạn có thể sử dụng một trong những cách sau để kết nối với cửa hàng khác nhằm thử nghiệm Shopify Collective:

  • mời một chủ cửa hàng Shopify mà bạn quen biết từ trước
  • nếu bạn sở hữu một cửa hàng Shopify khác thì bạn có thể mời cửa hàng đó kết nối với cửa hàng hiện tại
  • tạo cửa hàng Shopify mới bằng bản dùng thử miễn phí và mời cửa hàng đó kết nối với cửa hàng hiện tại của bạn

Bước 2: Đáp ứng các yêu cầu của Shopify Collective

Để có thể mời cửa hàng khác kết nối với cửa hàng của bạn, hãy đảm bảo cửa hàng còn lại đáp ứng được các yêu cầu sau của Shopify Collective:

Bước 3: Mời cửa hàng khác kết nối và cài đặt Shopify Collective

Nếu bạn là đơn vị cung ứng, bạn cần mời cửa hàng khác làm nhà bán lẻcài đặt ứng dụng Shopify Collective vào cửa hàng đó.

Nếu bạn là nhà bán lẻ, bạn cần mời cửa hàng khác làm đơn vị cung ứngcài đặt kênh bán hàng Shopify Collective vào cửa hàng đó.

Bước 4: Đặt đơn hàng kiểm tra

Sau khi thiết lập bảng giánhập sản phẩm của đơn vị cung ứng vào cửa hàng, bạn có thể đặt đơn hàng kiểm tra với giao dịch thực bằng Shopify Payments.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí