Nhập sản phẩm vào cửa hàng của bạn từ ứng dụng Shopify Collective

Sau khi kết nối với đơn vị cung ứng, bạn có thể nhập sản phẩm của họ vào cửa hàng của bạn, điều chỉnh chi tiết sản phẩm, thêm địa điểm Shopify Collective của đơn vị cung ứng vào hồ sơ vận chuyển rồi hiển thị sản phẩm lên cửa hàng.

Bạn chỉ có thể bán sản phẩm của đơn vị cung ứng theo giá bán lẻ được họ chỉ định. Bạn không thể bán sản phẩm với giá thấp hơn hoặc cao hơn.

Thông tin sản phẩm

Đơn vị cung ứng cung cấp sản phẩm cho bạn cùng với chi tiết sản phẩm ban đầu như tiêu đề, mô tả, hình ảnh, mẫu mã và giá. Bạn có thể xem chi tiết sản phẩm ban đầu khi nhấp vào tiêu đề sản phẩm hoặc sau khi nhập sản phẩm vào cửa hàng. Khi nhập sản phẩm vào cửa hàng, bạn có thể điều chỉnh chi tiết sản phẩm trên trang quản trị Shopify nhưng không thể chỉnh sửa giá của sản phẩm, giá gốc hoặc giá vốn.

Hệ thống sẽ nhập các thông tin sản phẩm sau từ cửa hàng của đơn vị cung ứng đến cửa hàng của bạn:

 • giá
 • hàng trong kho
 • tiêu đề sản phẩm
 • hình ảnh sản phẩm
 • Mô tả sản phẩm
 • mẫu mã
 • nhà cung cấp (đơn vị cung ứng)
 • danh mục
 • loại sản phẩm
 • giá vốn (chi phí trên mỗi mặt hàng)
 • SKU (Đơn vị lưu kho)
 • mã vạch
 • quốc gia (khu vực nơi gửi)
 • Mã HS (Hệ thống hài hòa)
 • giá gốc

Bạn có thể chỉnh sửa SKU, nhưng SKU đó phải không trùng lặp.

Hệ thống không nhập các thông tin sản phẩm sau từ cửa hàng của đơn vị cung ứng đến cửa hàng của bạn:

 • bộ sưu tập
 • thẻ
 • mã giảm giá

Đồng bộ thông tin sản phẩm

Sau khi thông tin sản phẩm của đơn vị cung ứng được nhập vào cửa hàng của bạn, Shopify Collective sẽ liên tục đồng bộ giá sản phẩm, giá gốc, giá vốn và hàng trong kho, nhưng không đồng bộ các thông tin sản phẩm khác đã nhập. Thời gian đồng bộ trung bình là dưới 30 giây, nhưng có thể lên đến năm phút.

Khi khách hàng đặt đơn hàng chứa sản phẩm Shopify Collective trên cửa hàng của bạn, hàng trong kho của đơn vị cung ứng sẽ tự động được điều chỉnh trong cả cửa hàng của bạn và cửa hàng của đơn vị cung ứng.

Các sản phẩm hết hàng

Nếu sản phẩm do đơn vị cung ứng chia sẻ với bạn hết hàng, bạn cần liên hệ với đơn vị cung ứng để quyết định cách quản lý sản phẩm hết hàng. Bạn không thể hủy kích hoạt tùy chọn Tiếp tục bán khi hết hàng đối với sản phẩm do đơn vị cung ứng chia sẻ với bạn.

Hạn chế

Collective cho phép mỗi sản phẩm có tối đa 100 mẫu mã. Nếu sản phẩm vượt quá giới hạn mẫu mã này, Collective có thể không đồng bộ hóa được thông tin hàng trong kho và giá của sản phẩm. Nếu bạn đã nhập sản phẩm có hơn 100 mẫu mã, hãy liên hệ với đơn vị cung ứng để thảo luận cách quản lý sản phẩm tốt nhất.

Chi tiết định giá sản phẩm

Xem lại bảng sau để tìm hiểu thêm về chi tiết định giá sản phẩm trong Shopify Collective:

Định giá sản phẩm của Shopify Collective
Chi tiết về giá Mô tả
Giá bán lẻ Giá bán lẻ là giá sản phẩm cố định do đơn vị cung ứng xác định. Bạn phải bán sản phẩm với mức giá này trong cửa hàng trực tuyến của mình. Bạn không thể chỉnh sửa giá bán lẻ của sản phẩm.
Giá vốn Giá vốn là giá bán lẻ của sản phẩm trừ đi biên lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm của nhà bán lẻ do đơn vị cung ứng đặt ra. Đây là số tiền bạn sẽ nợ đơn vị cung ứng khi bạn bán sản phẩm. Bạn không thể chỉnh sửa giá vốn của sản phẩm.
Biên lợi nhuận Biên lợi nhuận là tỷ lệ phần trăm được khấu trừ vào giá bán lẻ của sản phẩm để xác định giá vốn cho nhà bán lẻ.
Lợi nhuận Lợi nhuận cho biết số tiền bạn kiếm được khi bán sản phẩm. Lợi nhuận của bạn là giá bán lẻ của sản phẩm trừ đi giá vốn.

Nếu đơn vị cung ứng thay đổi giá bán lẻ hoặc giá vốn của sản phẩm thì giá bán lẻ và giá vốn sẽ được tự động tính lại và cập nhật trong cửa hàng của bạn.

Khách hàng có thể sử dụng mã giảm giá cho sản phẩm được nhập bằng Shopify Collective, nhưng giá vốn (số tiền bạn nợ đơn vị cung ứng) của từng giao dịch bán sản phẩm sẽ không thay đổi.

Ví dụ: Bạn nhập sản phẩm từ đơn vị cung ứng với giá bán lẻ là 100 USD và giá vốn là 70 USD. Nếu khách hàng sử dụng mã giảm giá 20 USD thì bạn vẫn phải thanh toán cho đơn vị cung ứng 70 USD và lợi nhuận của bạn chỉ là 10 USD chứ không phải 30 USD.

Xem chi phí vận chuyển của đơn vị cung ứng

Các đơn vị cung ứng đang hợp tác với bạn có thể có khu vực và chi phí vận chuyển khác nhau. Bạn cần kiểm tra chi phí vận chuyển của từng đơn vị cung ứng trước khi bắt đầu bán sản phẩm của họ tại cửa hàng trực tuyến của bạn.

Thông tin vận chuyển của đơn vị cung ứng sẽ cho biết họ thu bao nhiêu phí vận chuyển từ bạn và gửi hàng đến những khu vực nào.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào Collective (Retailer).
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trên ứng dụng Collective (Nhà bán lẻ), nhấp vào Đơn vị cung ứng.

 5. Trong tab Đã kết nối, nhấp vào đơn vị cung ứng bạn muốn xem.

 6. Nhấp vào Xem chi phí vận chuyển để xem khu vực và phí vận chuyển của đơn vị cung ứng.

Bước 1: Nhập dữ liệu sản phẩm vào cửa hàng

Để bạn có thể nhập sản phẩm của đơn vị cung ứng vào cửa hàng của mình, trước tiên họ cần cung cấp sản phẩm cho bạn bằng cách chia sẻ bảng giá.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào Collective (Retailer).
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trên ứng dụng Collective (Nhà bán lẻ), nhấp vào Đơn vị cung ứng.

 5. Nhấp vào đơn vị cung ứng mà bạn muốn nhập sản phẩm từ họ.

 6. Trong tab Có sẵn, chọn từng sản phẩm bạn muốn nhập vào cửa hàng. Bạn cũng có thể "Chọn tất cả sản phẩm".

 7. Nhấp vào Nhập sản phẩm.

 8. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Collective sau ngày 03 tháng 4 năm 2023, một hộp thoại sẽ hiển thị thông tin về việc tạo hồ sơ vận chuyển mới khi nhập sản phẩm lần đầu tiên mà bạn có thể chỉnh sửa sau. Xem lại và nhấp vào Nhập. Hộp tương tác này chỉ hiển thị trong lần nhập đầu tiên, tất cả các sản phẩm nhập sau sẽ được tự động chuyển sang hồ sơ vận chuyển này. Bạn có thể tìm hồ sơ vận chuyển mới trong Cài đặt vận chuyển.

Sau khi bạn nhập sản phẩm vào cửa hàng, những sản phẩm đó sẽ được chuyển từ tab Còn hàng sang tab Đã nhập.

Bước 2: Chỉnh sửa chi tiết sản phẩm

Bạn có thể thay đổi chi tiết sản phẩm sau:

 • Tiêu đề sản phẩm
 • Mô tả
 • Nội dung đa phương tiện

Có một số chi tiết hiện không được phép chỉnh sửa trên sản phẩm mà bạn nhập và bán bằng Shopify Collective. Mọi thay đổi đã thực hiện đối với các chi tiết sau sẽ được tự động hoàn nguyên:

 • Giá sản phẩm
 • Số lượng hàng trong kho
 • Theo dõi số lượng — đảm bảo hộp kiểm này vẫn được chọn
 • Địa điểm kho hàng từ nơi đơn vị cung ứng thực hiện đơn hàng
 • Vận chuyển – đảm bảo hộp kiểm "Đây là sản phẩm hiện vật" vẫn được chọn

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn thay đổi.

 3. Chỉnh sửa tiêu đề, mô tả hoặc phương tiện của sản phẩm.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bước 3: Thiết lập vận chuyển

Khi bạn nhập sản phẩm vào cửa hàng, Hồ sơ vận chuyển sẽ được tạo cho Đơn vị cung ứng với mức phí họ thu của bạn. Bạn có thể xem và quản lý số tiền khách hàng phải trả lúc thanh toán trong cài đặt vận chuyển.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Trên ứng dụng Collective (Nhà bán lẻ), nhấp vào Đơn vị cung ứng.

 3. Nhấp vào đơn vị cung ứng bạn muốn chỉnh sửa phí vận chuyển.

 4. Nhấp vào Xem chi phí vận chuyển để xem khu vực và phí vận chuyển của đơn vị cung ứng.

 5. Nhấp vào Quản lý phí.

 6. Chỉnh sửa phí vận chuyển trong hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh và nhấp vào Lưu.

Bước 4: Hiển thị sản phẩm trên cửa hàng

Sau khi bạn nhập sản phẩm của đơn vị cung ứng vào cửa hàng, sản phẩm sẽ được tạo ở trạng thái Nháp. Những sản phẩm này chưa hiển thị trên cửa hàng của bạn. Bạn cần thay đổi trạng thái của sản phẩm thành Đang hoạt động.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm để mở thông tin chi tiết về sản phẩm đó. Sản phẩm có trong các kênh bán hàng sẽ được liệt kê trong mục Đăng tải.

 3. Nhấp vào > Quản lý kênh bán hàng.

 4. Chọn các kênh bán hàng và ứng dụng mà bạn muốn thêm sản phẩm vào.

 5. Nhấp vào Done (Đã xong).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa sản phẩm khỏi cửa hàng

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào Collective (Retailer).
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trên ứng dụng Collective (Nhà bán lẻ), nhấp vào Đơn vị cung ứng.

 5. Nhấp vào đơn vị cung ứng mà bạn muốn xóa sản phẩm khỏi họ.

 6. Vào tab Đã nhập rồi chọn sản phẩm bạn muốn xóa khỏi cửa hàng.

 7. Nhấp vào Xóa sản phẩm rồi nhấp vào Xóa.

Sau khi bạn xóa sản phẩm khỏi cửa hàng, những sản phẩm đó sẽ được chuyển từ tab Đã nhập sang tab Còn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí