Quản lý đơn hàng Shopify Collective

Sau khi khách hàng đặt đơn hàng trong cửa hàng của bạn, bạn và đơn vị cung ứng sẽ nhận được đơn hàng trong cửa hàng trên Shopify của bạn. Đơn vị cung ứng cần thực hiện đơn hàng và bạn không cần tự thực hiện đơn hàng.

Khi đơn vị cung ứng thực hiện một đơn hàng, đơn hàng đó cũng được thực hiện trong cửa hàng của bạn với các chi tiết thực hiện đơn hàng như mã theo dõi. Khách hàng sẽ nhận được thông báo xác nhận vận chuyển qua email từ cửa hàng của bạn thay vì cửa hàng của đơn vị cung ứng.

Thu hồi thanh toán cho đơn hàng Shopify Collective

Tùy thuộc vào cách bạn thu hồi thanh toán cho đơn hàng Shopify Collective, phương thức thực hiện đơn hàng đối với đơn hàng Shopify Collective có thể khác nhau:

 • Nếu bạn tự động thu hồi thanh toán cho đơn hàng thì sau khi đơn hàng trong cửa hàng được thanh toán, yêu cầu thực hiện tự động sẽ được tạo cho đơn vị cung ứng.
 • Nếu bạn thu hồi thanh toán cho đơn hàng theo cách thủ công hoặc sử dụng kênh bán hàng không thu hồi thanh toán cho đến khi đơn hàng được thực hiện, thì bạn phải yêu cầu thực hiện sản phẩm Shopify Collective theo cách thủ công trong đơn hàng từ đơn vị cung ứng. Để yêu cầu thực hiện đơn hàng, nhấp vào Yêu cầu thực hiện > Gửi yêu cầu thực hiện trong đơn hàng. Nếu sử dụng thanh toán tự động của Shopify Collective, bạn sẽ bị tính phí cho sản phẩm Shopify Collective ngay khi yêu cầu thực hiện bất kể đơn hàng của bạn đã được đánh dấu là đã thanh toán hay chưa.

Quản lý đơn hàng trả lại cho đơn hàng Shopify Collective

Để bắt đầu chấp nhận đơn hàng trả lại đối với các đơn hàng Shopify Collective, bạn cần thống nhất với đơn vị cung ứng về người phải thanh toán cho nhãn vận chuyển của đơn hàng trả lại, phương thức trả hàng và chính sách đổi trả đối với đơn hàng Shopify Collective.

Bạn có thể chọn cách thức quản lý đơn hàng trả lại đối với các đơn hàng Shopify Collective và sử dụng một trong những phương thức trả hàng sau:

Bước 1: Yêu cầu đơn hàng trả lại từ đơn vị cung ứng

Nếu chọn Phương thức 2 thì bạn cần yêu cầu đơn hàng trả lại từ đơn vị cung ứng.

Sau khi bạn gửi yêu cầu trả hàng, đơn vị cung ứng sẽ nhận được thông báo qua email. Nếu đơn vị cung ứng chấp nhận yêu cầu của bạn thì họ sẽ tải lên nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn yêu cầu đơn hàng trả lại từ đơn vị cung ứng.

 3. Trong mục Đã thực hiện bên cạnh mặt hàng bạn muốn yêu cầu đơn hàng trả lại, nhấp vào ... rồi nhấp vào Yêu cầu trả hàng cho đơn vị cung ứng.

 4. Chọn số lượng mặt hàng và lý do trả hàng.

 5. Nhấp vào Yêu cầu trả hàng.

Bước 2: Tải xuống và gửi nhãn đổi trả cho khách hàng

Sau khi đơn vị cung ứng tải lên nhãn đổi trả, bạn sẽ nhận được thông báo qua email có chứa nhãn đổi trả.

Bạn cần tải xuống nhãn đổi trả, tải nhãn lên trang quản trị Shopify rồi tạo đơn hàng trả lại cho khách hàng.

Bước:

 1. Trong hộp thư của bạn, tìm email Nhãn đổi trả vận chuyển đã sẵn sàng.
 2. Nhấp vào Xem nhãn vận chuyển, sau đó nhấp vào Tải xuống để tải xuống nhãn đổi trả vào thiết bị của bạn.
 3. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 4. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn gửi yêu cầu trả hàng.
 5. Nhấp vào Đơn hàng trả lại.
 6. Chọn Tải lên nhãn đổi trả, sau đó tải lên nhãn đổi trả.
 7. Nhấp vào Create return (Tạo đơn hàng trả lại).

Sau khi bạn tạo đơn hàng trả lại, khách hàng sẽ nhận được thông báo qua email có chứa nhãn đổi trả.

Khi đơn vị cung ứng nhận được các mặt hàng trả lại và đánh dấu đơn hàng là đã trả lại, bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Sau đó, bạn có thể hoàn tiền cho khách hàng.

Hủy đơn hàng Shopify Collective

Bạn có thể yêu cầu hủy đơn hàng Shopify Collective khi trạng thái đơn hàng là Đang thực hiện. Bạn không thể yêu cầu hủy đơn hàng đã thực hiện. Sau khi bạn yêu cầu hủy đơn hàng, đơn vị cung ứng sẽ nhận được email để hủy đơn hàng. Đơn vị cung ứng có thể không tiến hành hủy đơn hàng nếu họ đã xử lý đơn hàng.

Nếu đơn vị cung ứng hủy đơn hàng Shopify Collective thì trạng thái đơn hàng của bạn sẽ thay đổi thành Đã từ chối yêu cầu và lý do hủy sẽ hiển thị.

Khi sử dụng phương thức thanh toán tự động, Shopify Collective sẽ tự động hủy đơn hàng:

 • Ngay lập tức nếu chưa thực hiện thanh toán khi bạn yêu cầu hủy
 • Sau 14 ngày nếu đã thực hiện thanh toán khi bạn yêu cầu hủy, nhưng đơn vị cung ứng chưa vận chuyển đơn hàng

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn yêu cầu hủy.

 3. Trong mục Đã thực hiện bên cạnh mặt hàng bạn muốn yêu cầu hủy, nhấp vào ..., sau đó nhấp vào Yêu cầu hủy.

 4. Không bắt buộc: Nhập ghi chú cho đơn vị cung ứng, chẳng hạn như lý do bạn yêu cầu hủy đơn hàng này.

 5. Nhấp vào Request cancellation (Yêu cầu hủy).

Hoàn tiền cho đơn hàng Shopify Collective

Để hoàn tiền cho khách hàng, bạn cần hủy đơn hàng trên Trang quản trị Shopify. Bạn có thể hủy đơn hàng Shopify Collective theo cách tương tự như hủy đơn hàng khác trên Trang quản trị Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Hủy, lưu trữ và xóa đơn hàng.

Để yêu cầu đơn vị cung ứng hoàn tiền:

 • Nếu cả bạn và đơn vị cung ứng đều đã kích hoạt thanh toán tự động trên Collective thì tiền sẽ tự động được chuyển cho bạn sau khi đơn vị cung ứng khởi tạo quá trình hoàn tiền.
 • Nếu tính năng thanh toán tự động giữa bạn và đơn vị cung ứng chưa được kích hoạt thì đơn vị cung ứng cần gửi thủ công tiền cho bạn và thông báo cho bạn về quá trình chuyển tiền.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí