การจัดการการสั่งซื้อโดยรวมของ Shopify

หลังจากที่ลูกค้าสร้างคำสั่งซื้อในร้านค้าของคุณ คุณและซัพพลายเออร์จะได้รับคำสั่งซื้อในร้านค้า Shopify ของคุณ ซัพพลายเออร์ของคุณจำเป็นต้องจัดการคำสั่งซื้อนั้น แต่คุณไม่จำเป็นต้องจัดการคำสั่งซื้อนั้นด้วยตนเอง

เมื่อซัพพลายเออร์จัดการคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อนั้นจะได้รับการจัดการในร้านค้าของคุณโดยใช้รายละเอียดการจัดคำสั่งซื้อ เช่น หมายเลขติดตามพัสดุ ลูกค้าของคุณได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการยืนยันการจัดส่งจากร้านค้าของคุณแทนที่จะเป็นร้านค้าของซัพพลายเออร์

การจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ Shopify Collective

วิธีจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อ Shopify Collective อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ Shopify Collective ดังนี้:

 • หากคุณจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ระบบจะสร้างคำขอให้จัดการคำสั่งซื้ออัตโนมัติให้แก่ซัพพลายเออร์ หลังจากมีการชำระคำสั่งซื้อบนร้านค้าของคุณ
 • หากคุณจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อด้วยตนเองหรือใช้ช่องทางการขายซึ่งไม่ได้จัดเก็บการชำระเงินจนกว่าจะจัดการคำสั่งซื้อสำเร็จ คุณจะต้องส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อสำหรับสินค้า Shopify Collective ด้วยตนเองในคำสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์หากต้องการส่งคำขอให้การจัดการคำสั่งซื้อคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่ขอให้จัดการคำสั่งซื้อ > ส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ ในคำสั่งซื้อของคุณหากคุณใช้ การชำระเงินอัตโนมัติของ Shopify Collective คุณจะถูกเรียกเก็บเงินค่าสินค้า Shopify Collective ทันทีที่คุณส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ ไม่ว่าระบบจะทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อของคุณเป็นชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม

การจัดการการคืนสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อ Shopify Collective

ก่อนที่คุณจะเริ่มยอมรับการคืนสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อ Shopify Collective คุณและซัพพลายเออร์ของคุณจะต้องมีข้อตกลงเกี่ยวกับฝ่ายที่ต้องชำระใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเพื่อคืนสินค้า วิธีการคืนสินค้า และนโยบายการคืนสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อ Shopify Collective

คุณสามารถเลือกวิธีจัดการการคืนสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อ Shopify Collective และใช้วิธีการคืนสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: ร้องขอการคืนสินค้าจากซัพพลายเออร์

หากคุณเลือกวิธีที่ 2 คุณต้องร้องขอการคืนสินค้าจากซัพพลายเออร์ของคุณ

หลังจากที่คุณส่งคำขอคืนสินค้าแล้ว ซัพพลายเออร์ของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล หากซัพพลายเออร์ยอมรับคำขอของคุณ พวกเขาจะอัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการร้องขอการคืนสินค้าจากซัพพลายเออร์ของคุณ

 3. ในส่วนจัดการแล้วซึ่งอยู่ถัดจากสินค้าที่คุณต้องการส่งคำขอคืนสินค้า ให้คลิก “...” จากนั้นคลิก “ส่งคำขอคืนสินค้าไปยังซัพพลายเออร์

 4. เลือกปริมาณสินค้าและเหตุผลในการคืนสินค้า

 5. คลิก “ส่งคำขอคืนสินค้า

ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลดและส่งใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนให้ลูกค้าของคุณ

หลังจากที่ซัพพลายเออร์ของคุณอัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลพร้อมใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน

คุณต้องดาวน์โหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน แล้วอัปโหลดใบจ่าหน้าดังกล่าวไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ จากนั้นสร้างการคืนสินค้าให้ลูกค้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ค้นหาอีเมล “ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนพร้อมใช้งานแล้ว” จากกล่องจดหมายของคุณ
 2. คลิก “ดูใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง” จากนั้นคลิก “ดาวน์โหลด” เพื่อดาวน์โหลดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ
 3. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 4. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งคำขอคืนสินค้า
 5. คลิก “คืนสินค้า
 6. เลือก “อัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน” แล้วอัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน
 7. คลิก “สร้างการคืนสินค้า

หลังจากที่คุณสร้างการคืนสินค้าแล้ว ลูกค้าของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลพร้อมใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อซัพพลายเออร์ได้รับสินค้าที่ส่งคืนและทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าส่งคืนแล้ว จากนั้นคุณก็สามารถดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าของคุณได้

ยกเลิกคำสั่งซื้อ Shopify Collective

คุณสามารถขอยกเลิกคำสั่งซื้อจาก Shopify Collective ได้เมื่อสถานะคำสั่งซื้อเป็นอยู่ระหว่างการจัดการคำสั่งซื้อ คุณไม่สามารถขอยกเลิกคำสั่งซื้อที่จัดการแล้วได้ หลังจากที่คุณขอยกเลิกคำสั่งซื้อแล้ว ระบบจะส่งอีเมลไปยังซัพพลายเออร์เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อ ซัพพลายเออร์อาจไม่ดําเนินการยกเลิกการสั่งซื้อต่อหากพวกเขาได้ประมวลผลการสั่งซื้อ

หากซัพพลายเออร์ยกเลิกคำสั่งซื้อใน Shopify Collective สถานะคำสั่งซื้อของคุณจะเปลี่ยนเป็นคำขอถูกปฏิเสธ พร้อมแสดงเหตุผลในการยกเลิกที่คุณเลือก

เมื่อใช้การชำระเงินอัตโนมัติ Shopify Collective จะยกเลิกคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติดังนี้

 • ทันทีหากยังไม่ได้รับการชำระเงินเมื่อคุณขอยกเลิก
 • หลังจาก 14 วันหากชำระเงินแล้วและคุณขอยกเลิก โดยซัพพลายเออร์ไม่ได้จัดส่งคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการขอยกเลิก

 3. ในส่วนจัดการแล้ว ซึ่งอยู่ถัดจากสินค้าที่คุณต้องการส่งคำขอยกเลิก ให้คลิก “...” จากนั้นคลิก “ส่งคำขอยกเลิก

 4. ไม่จำเป็น: ป้อนหมายเหตุให้กับซัพพลายเออร์ เช่น สาเหตุที่คุณขอยกเลิกคำสั่งซื้อนี้

 5. คลิกยกเลิกคำขอ

การคืนเงินคำสั่งซื้อ Shopify Collective

หากคุณต้องการดำเนินการคืนเงินให้แก่ลูกค้า คุณจะต้องยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเอง คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อใน Shopify Collective ได้โดยใช้วิธีการเดียวกับที่คุณยกเลิกคำสั่งซื้ออื่นๆ ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การยกเลิก การเก็บถาวร และการลบคำสั่งซื้อ

การขอเงินคืนจากซัพพลายเออร์:

 • หากทั้งคุณและซัพพลายเออร์ของคุณเปิดใช้งานการชำระเงินแบบอัตโนมัติบน Collective เงินดังกล่าวจะถูกโอนไปให้คุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่ซัพพลายเออร์เริ่มกระบวนการคืนเงิน
 • หากไม่ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์การชำระเงินอัตโนมัติระหว่างคุณกับซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์จะต้องส่งเงินให้คุณด้วยตนเองและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกระบวนการโอนเงินคืน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี