การทดสอบช่องทางการขายและแอป Shopify Collective

หลังจากที่คุณติดตั้ง Shopify Collective ไปยังร้านค้าของคุณแล้ว คุณสามารถทดสอบช่องทางการขายและแอป Shopify Collective ได้ หากต้องการทดสอบ Shopify Collective คุณต้องเชิญร้านค้า Shopify ร้านอื่นเพื่อเชื่อมต่อกับคุณ

เพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงานของ Shopify Collective ได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า คุณสามารถทำคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบแบบ end-to-end อย่างน้อยหนึ่งรายการได้ คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบด้วยการทำธุรกรรมจริงโดยใช้ Shopify Payments

ขั้นตอนที่ 1: ตัดสินใจว่าจะเชื่อมต่อกับร้านค้าอื่นได้อย่างไร

คุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการเชื่อมต่อกับร้านค้าอื่นอย่างไร คุณสามารถใช้ชวิธีดังต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อกับร้านค้าอื่นเพื่อทดสอบ Shopify Collective:

  • เชิญเจ้าของร้านค้า Shopify ที่คุณรู้จักอยู่แล้ว
  • หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้า Shopify ร้านอื่น คุณสามารถเชิญร้านค้านั้นให้เชื่อมต่อกับร้านค้าปัจจุบันของคุณได้
  • สร้างร้านค้า Shopify ใหม่ด้วยการทดลองใช้งานฟรีและเชิญให้เชื่อมต่อกับร้านค้าปัจจุบันของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เป็นไปตามข้อกำหนดของ Shopify

ก่อนที่คุณจะเชิญร้านค้าอื่นให้เชื่อมต่อกับร้านค้าของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีกร้านหนึ่งนั้นได้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Shopify Collective ดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 3: เชิญร้านค้าอื่นให้เชื่อมต่อและติดตั้ง Shopify Collective

หากคุณเป็นซัพพลายเออร์ คุณต้องเชิญร้านค้าอื่นในฐานะผู้ค้าปลีก และติดตั้ง แอป Shopify Collective ในร้านค้านั้น

หากคุณเป็นผู้ค้าปลีก คุณจึงต้องเชิญร้านค้าอื่นเป็น ซัพพลายเออร์และติดตั้งช่องทางการขาย Shopify Collective ในร้านค้านั้น

ขั้นตอนที่ 4: การสร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบ

หลังจากที่คุณตั้งค่ารายการราคาและนําเข้าสินค้าของซัพพลายเออร์ไปยังร้านค้าของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบกับธุรกรรมจริงโดยใช้ Shopify Payments

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี