การติดตั้งช่องทางการขาย Shopify Collective

ร้านค้า Shopify ที่ตรงตามคุณสมบัติในสหรัฐอเมริกาสามารถใช้งาน Shopify Collective ได้ฟรี คุณสามารถติดตั้งช่องทางการขาย Shopify Collective ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้:

  • คลิก “รับแอปซัพพลายเออร์” ในแลนดิ้งเพจของ Shopify Collective
  • ตอบรับคําเชิญให้เชื่อมต่อ หรือส่งคําขอการกําหนดราคาจากผู้ค้าปลีกที่ใช้ Shopify Collective อยู่แล้ว
  • ติดตั้งช่องทางการขาย Shopify Collective จากคำเชิญที่ Shopify ส่งให้คุณโดยตรง

ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Shopify Collective โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านข้อกำหนดและข้อควรพิจารณาในการใช้งาน Shopify Collective แล้ว

ขั้นตอน

  1. จากอีเมลคําเชิญที่คุณได้รับจาก Shopify Collective ให้คลิกติดตั้ง Shopify Collective
  2. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ
  3. ตัวเลือกเสริม: หากมีร้านค้า Shopify หลายร้าน ให้เลือกร้านค้าที่คุณต้องการติดตั้งช่องทางการขายดังกล่าว
  4. คลิก “เพิ่มช่องทางการขาย

หลังจากที่ติดตั้งช่องทางการขาย Shopify Collective แล้ว คุณจะสามารถเชิญผู้ค้าปลีกให้เชื่อมต่อกับธุรกิจของคุณบน Shopify Collective และสร้างรายการราคาได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี