การเชิญผู้ค้าปลีกให้เชื่อมต่อในช่องทางการขาย Shopify Collective

คุณสามารถเชิญผู้ค้าปลีกที่ใช้ Shopify ให้เชื่อมต่อและเริ่มขายสินค้าของคุณ ผู้ค้าปลีกที่คุณเชิญต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจง หลังจากที่ผู้ค้าปลีกยอมรับคําเชิญให้เชื่อมต่อ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล

ผู้ค้าปลีกที่ใช้ Shopify Collective อยู่แล้วและมีรายละเอียดการติดต่อของคุณจะสามารถเชิญให้คุณเชื่อมต่อได้

ข้อกำหนดสำหรับการเชิญผู้ค้าปลีก

ผู้ค้าปลีกที่คุณเชิญให้เชื่อมต่อต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • ผู้ค้าปลีกต้องมีร้านค้า Shopify ที่ใช้งานอยู่
 • ร้านค้าของผู้ค้าปลีกต้องเปิดใช้งาน Shopify Payments
 • ธุรกิจของผู้ค้าปลีกจำเป็นต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกา
 • สกุลเงินของร้านค้าของผู้ค้าปลีกต้องเป็นดอลลาร์สหรัฐ
 • ร้านค้าของผู้ค้าปลีกมีรายได้อย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

เชิญผู้ค้าปลีกให้เชื่อมต่อบน Shopify Collective

หากต้องการเชิญผู้ค้าปลีกให้เชื่อมต่อบน Shopify Collective คุณจะต้องมีที่อยู่อีเมลของอีกฝ่าย

หลังจากที่คุณเชิญผู้ค้าปลีกแล้ว อีกฝ่ายจะได้รับอีเมลคำเชิญให้ขายสินค้าของคุณ รวมทั้งจะได้รับแจ้งให้ติดตั้งแอป Shopify Collective ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของตนเอง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Collective (Supplier)

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. จากช่องทางการขาย Collective (ซัพพลายเออร์) ให้คลิกที่ ผู้ค้าปลีก

 5. คลิก “เชิญผู้ค้าปลีก

 6. ป้อนรายละเอียดการติดต่อของผู้ค้าปลีก เช่น ชื่อ นามสกุล และที่อยู่อีเมล

 7. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มหมายเหตุที่จะแสดงในอีเมลคําเชิญที่จะส่งไปยังผู้ค้าปลีกของคุณ

 8. คลิกที่ “ส่ง

ตรวจสอบคําเชิญให้เชื่อมต่อจากผู้ค้าปลีก

ผู้ค้าปลีกที่ใช้ Shopify Collective สามารถเชิญธุรกิจของคุณให้เชื่อมต่อบน Shopify Collective ได้เช่นกัน โดยผู้ค้าปลีกต้องมีรายละเอียดการติดต่อของคุณจึงจะสามารถเชิญให้คุณเชื่อมต่อได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Collective (Supplier)

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. จากช่องทางการขาย Collective (ซัพพลายเออร์) ให้คลิกที่ ผู้ค้าปลีก

 5. ไปที่แท็บ “ที่ต้องตรวจสอบ

 6. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการตอบรับคําเชิญ ให้คลิก “ตอบรับคําเชิญ
  • หากต้องการปฏิเสธคําเชิญ ให้คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” แล้วคลิก “ปฏิเสธคําเชิญ
  • หากต้องการส่งอีเมลถึงผู้ค้าปลีก ให้คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” แล้วคลิก “ส่งอีเมลถึงผู้ค้าปลีก

ดูการเชื่อมต่อของคุณ

หลังจากที่ผู้ค้าปลีกยอมรับคําเชิญของคุณหรือคุณยอมรับคําเชิญของพวกเขา ผู้ค้าปลีกจะกลายเป็นการเชื่อมต่อรายหนึ่งของคุณใน Shopify Collective

คุณสามารถดูรายการการเชื่อมต่อที่มีอยู่ของคุณและข้อมูลต่อไปนี้ของการเชื่อมต่อแต่ละรายการได้:

 • ว่ามีการเปิดใช้งานการชำระเงินอัตโนมัติในการเชื่อมต่อนั้นหรือไม่
 • เชื่อมต่อตั้งแต่วันที่
 • จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด
 • มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย
 • ยอดขายรวม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกการเชื่อมต่อที่เฉพาะเจาะจงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ได้:

 • จํานวนรายการราคาทั้งหมดที่กำหนดให้กับการเชื่อมต่อ
 • คำสั่งซื้อทั้งหมด
 • มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย
 • ยอดขายรวม
 • รายการของรายการราคาที่คุณแชร์กับการเชื่อมต่อ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Collective (Supplier)

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. จากช่องทางการขาย Collective (ซัพพลายเออร์) ให้คลิกที่ ผู้ค้าปลีก

 5. ไปที่แท็บเชื่อมต่อแล้ว และตรวจสอบจุดข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อของคุณ

 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิกที่การเชื่อมต่อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี