Bjuda in återförsäljare att ansluta sig till försäljningskanalen Shopify Collective

Du kan bjuda in återförsäljare som använder Shopify att ansluta sig och börja sälja dina produkter. De återförsäljare som du bjuder in måste uppfylla specifika krav. När en återförsäljare har accepterat din inbjudan att ansluta sig får du ett meddelande via e-post.

Återförsäljare som redan använder Shopify Collective och som har dina kontaktuppgifter kan bjuda in dig att ansluta dig.

Krav för att bjuda in återförsäljare

En återförsäljare som du bjuder in att ansluta sig måste uppfylla följande krav:

 • Återförsäljaren måste ha en aktiv Shopify-butik.
 • Återförsäljarens butik måste ha Shopify Payments aktiverat i sin butik.
 • Återförsäljarens företag måste vara baserat i USA.
 • Återförsäljarens butiksvaluta måste vara USD.
 • Återförsäljarens butik har haft en försäljning på minst 50 000 USD under de senaste månaderna 12.

Bjud in en återförsäljare att ansluta sig på Shopify Collective

För att bjuda in en återförsäljare att ansluta till Shopify Collective så måste du ha deras e-postadress.

När du har bjudit in en återförsäljare får de ett e-postmeddelande med en inbjudan om att sälja dina produkter och uppmanas att installera Shopify Collective-appen i sin Shopify-administratör.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Collective (Supplier).

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Återförsäljare i försäljningskanalen Collective (leverantör).

 5. Klicka på Bjud in återförsäljare.

 6. Ange återförsäljarens kontaktuppgifter, t.ex. förnamn, efternamn och e-postadress.

 7. Valfritt: Lägg till ett personligt meddelande som visas i e-postmeddelandet med inbjudan till din återförsäljare.

 8. Klicka på Skicka.

Granska en inbjudan om anslutning från en återförsäljare

Återförsäljare som använder Shopify Collective kan även bjuda in ditt företag att ansluta sig till Shopify Collective. Återförsäljare måste ha dina kontaktuppgifter för att kunna bjuda in dig att ansluta dig.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Collective (Supplier).

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Återförsäljare i försäljningskanalen Collective (leverantör).

 5. Gå till fliken Att granska.

 6. Gör något av följande:

  • Klicka på Acceptera inbjudan för att acceptera en inbjudan.
  • Om du vill avvisa en inbjudan klickar du på Fler åtgärder och klickar sedan på Avvisa inbjudan.
  • Om du vill skicka ett e-postmeddelande till återförsäljaren klickar du på Fler åtgärder och klickar sedan på Skicka e-postmeddelande till återförsäljare.

Visa dina anslutningar

När en återförsäljare accepterar din inbjudan eller du accepterar deras inbjudan blir de en av dina anslutningar i Shopify Collective.

Du kan se en lista över dina befintliga anslutningar och följande information för varje anslutning:

 • om automatiska betalningar är aktiva för den anslutningen
 • har anslutits sedan datum
 • totalt orderantal
 • genomsnittligt ordervärde
 • total försäljning

Du kan även klicka på en specifik anslutning för att visa följande ytterligare information:

 • det totala antalet prislistor som tilldelats en anslutning
 • totalt antal ordrar
 • genomsnittligt ordervärde
 • total försäljning
 • en lista över prislistor som du delar med anslutningen

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Collective (Supplier).

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Återförsäljare i försäljningskanalen Collective (leverantör).

 5. Gå till fliken Ansluten och granska huvuddatapunkter relaterade till dina anslutningar.

 6. Valfritt: Klicka på en anslutning för att visa ytterligare information om en specifik anslutning.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis