Krav och överväganden för användning av försäljningskanalen Shopify Collective

Granska följande krav och överväganden innan du börjar använda försäljningskanalen Shopify Collective.

Krav för användning av Shopify Collective-försäljningskanalen

För att kunna använda försäljningskanalen Shopify Collective måste du uppfylla följande krav:

  • Ditt företag måste vara baserat i USA.
  • Din butiksvaluta måste vara USD.
  • Du måste ha Shopify Payments aktiverat i din butik.
  • Din butik tjänade minst 50 000 USD under de senaste 12 månaderna.
  • Företag baserade i Kanada kan använda Shopify Collective om de personligen bjudits in av en återförsäljare som redan använder Shopify Collective och som även de är baserad i Kanada och vars butiksvaluta är CAD.

Överväganden vid användning av Shopify Collective-försäljningskanalen

Granska följande överväganden innan du börjar använda försäljningskanalen Shopify Collective:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis