Vereisten en aandachtspunten voor het gebruik van het Shopify Collective-verkoopkanaal

Lees de volgende vereisten en aandachtspunten voordat je het Shopify Collective-verkoopkanaal gebruikt.

Vereisten voor het gebruik van het Shopify Collective-verkoopkanaal

Houd je aan de volgende vereisten om het Shopify Collective-verkoopkanaal te gebruiken:

  • Je bedrijf moet zich in de Verenigde Staten bevinden.
  • Je winkelvaluta moet USD zijn.
  • Shopify Payments is geactiveerd in je winkel.
  • Je winkel heeft in de afgelopen 12 maanden ten minste $ 50.000,- omgezet.
  • In Canada gevestigde bedrijven kunnen Shopify Collective gebruiken als ze rechtstreeks worden uitgenodigd door een retailer die Shopify Collective al gebruikt, die ook in Canada is gevestigd en waarvan de winkelvaluta CAD is.

Aandachtspunten bij het gebruik van het Shopify Collective-verkoopkanaal

Lees de volgende aandachtspunten voordat je het Shopify Collective-verkoopkanaal gebruikt:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis