Prijslijsten aanmaken en beheren in het Shopify Collective-verkoopkanaal

Je kunt prijslijsten maken en ze delen met retailers. Een prijslijst is een groep producten met een gereduceerde prijs die je deelt met bepaalde retailers. Retailers kunnen producten die je met ze deelt importeren in hun winkels en verkopen.

Prijslijstgegevens

Wanneer je een prijslijst aanmaakt, kun je producten aan de prijslijst toevoegen, toegang toewijzen aan specifieke retailers, een retailersmarge voor producten instellen en beheren of bepalen of de status van de prijslijst Actief is of Concept.

Je deelt ook je productgegevens en voorraad met je retailers.

Productgegevens

De productgegevens, zoals titel, beschrijving, prijs en varianten, worden in de winkel van een retailer geïmporteerd. Retailers kunnen alle gewenste productgegevens in hun winkel aanpassen, behalve de productprijs. Retailers kunnen je producten alleen aanbieden voor de winkelprijs die je in je prijslijst opgeeft.

De volgende productinformatie wordt naar de winkel van je retailer geïmporteerd:

 • prijs
 • voorraad
 • producttitel
 • productafbeeldingen
 • productbeschrijving
 • varianten
 • leverancier;
 • producttype
 • kostprijs

De volgende productinformatie wordt niet geïmporteerd in de winkel van je retailer:

 • SKU (Stock Keeping Unit);
 • collecties
 • tags
 • barcode
 • land (regio van herkomst);
 • HS-code (Harmonized System);
 • prijsvergelijking
 • productkorting.

Productgegevens en voorraadsynchronisatie

Nadat je productinformatie in de winkel van de retailer is geïmporteerd, synchroniseert Shopify Collective doorlopend de productprijs, kostprijs en -voorraad, maar geen andere geïmporteerde productgegevens. Nadat een klant je product via de winkel van een retailer heeft gekocht, wordt de voorraad in jouw winkel automatisch bijgewerkt.

De gemiddelde synchronisatietijd is nog geen dertig seconden, maar kan in bepaalde gevallen tot vijf minuten duren. Zo kan een hoog volume bestelgebeurtenissen resulteren in overselling.

Als je andere productgegevens, zoals afbeeldingen of varianten, met de winkel van de retailer wilt synchroniseren, kun je het product uit de prijslijst verwijderen en er opnieuw aan toevoegen.

Producten die niet op voorraad zijn

Als een product dat je met een retailer deelt niet op voorraad is en de optie Blijven verkopen wanneer niet op voorraad geactiveerd is, kan de retailer je product nog steeds verkopen.

Laat de retailer handmatig weten welke producten niet op voorraad zijn en wanneer je nieuwe voorraad verwacht. Retailers kunnen de optie Blijven verkopen wanneer niet op voorraad niet zelf in hun winkel deactiveren.

Kostprijs

Als je een prijslijst aanmaakt, kun je ervoor kiezen om een retailersmarge op te nemen die van toepassing is op alle producten die in een prijslijst zijn opgenomen. De winkelprijs per product minus de retailersmarge bepaalt het bedrag dat een retailer je verschuldigd is voor elke gegenereerde verkoop. Dit bedrag wordt aangegeven als de kostprijs.

Als de winkelprijs van een product bijvoorbeeld 100 USD is en de retailersmarge is 30%, houdt de retailer 30 USD per verkoop in en betaalt jou 70 USD. Wanneer een retailer een product importeert, wordt de kostprijs van 70 USD in het beheercentrum weergegeven als de kostprijs per artikel.

Een retailer kan de door jou ingestelde winkelprijs of kostprijs van het product niet bewerken. Als je de winkelprijs of kostprijs bijwerkt in de winkel, worden deze automatisch opnieuw berekend en bijgewerkt in de winkel van de retailer.

Je kunt een onbeperkt aantal prijslijsten maken, met een retailersmarge die van toepassing is op alle producten die in een lijst zijn opgenomen. Je kunt momenteel geen individuele kostprijzen instellen voor producten in dezelfde prijslijst.

Toegang van retailers tot prijslijsten

Nadat je een retailer op Shopify Collective hebt uitgenodigd en er een connectie mee hebt gemaakt, kun je toegang toewijzen tot specifieke prijslijsten. Je kunt een enkele prijslijst toewijzen aan meerdere retailers. Je kunt ook de toegang tot prijslijsten ontzeggen voor specifieke retailers.

Status prijslijst

Je prijslijst kan een van de volgende statussen hebben:

 • De status Actief, wat betekent dat producten die in de prijslijst zijn opgenomen beschikbaar zijn voor import en verkoop door toegewezen retailers.
 • De status Concept, wat betekent dat er geen prijslijst beschikbaar is voor toegewezen retailers en dat de vermelde producten niet beschikbaar zijn voor import en verkoop.

Als je de status Actief selecteert, ontvangen retailers aan wie je toegang hebt gegeven tot een prijslijst een e-mail waarin staat welke producten beschikbaar zijn. Retailers kunnen je producten meteen in hun winkels importeren en verkopen.

Een prijslijst aanmaken

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Collective (Supplier).

 3. Klik op Verkoopkanaal openen.

 4. Klik in het Collective (leverancier)-verkoopkanaal op Prijslijsten.

 5. Klik op Prijslijst maken.

 6. Voeg in de sectie Titel een naam voor je prijslijst toe. Deze naam krijgen retailers niet te zien.

 7. Voeg producten aan je prijslijst toe:

  1. Klik op Producten toevoegen.
  2. Selecteer de producten die je aan de prijslijst wilt toevoegen.
  3. Klik op Gereed.
 8. Voeg in het gedeelte Retailersmarge een procentuele korting toe die van toepassing is op alle producten in de prijslijst.

 9. Wijs retailertoegang toe aan je prijslijst:

  1. Klik in de sectie Retailertoegang op Toegang toewijzen.
  2. Selecteer retailers die je toegang wilt geven tot de prijslijst.
  3. Klik op Retailers toewijzen.
 10. Selecteer in de sectie Status de optie Actief of Concept als prijslijststatus.

 11. Klik op Opslaan.

Producten toevoegen aan of verwijderen uit je prijslijst

Je kunt producten toevoegen aan of verwijderen uit je bestaande prijslijsten. Als je producten uit een actieve prijslijst verwijdert, wordt de voorraad in de winkel van de retailer op nul gezet.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Collective (Supplier).

 3. Klik op Verkoopkanaal openen.

 4. Klik in het Collective (leverancier)-verkoopkanaal op Prijslijsten.

 5. Selecteer een prijslijst die je wilt beheren.

 6. Voeg in de sectie Producten producten toe aan je prijslijst of verwijder ze eruit:

  • Zo voeg je producten toe aan je prijslijst:
   1. Klik op Producten toevoegen.
   2. Selecteer producten die je aan de prijslijst wilt toevoegen.
   3. Klik op Gereed.

- Zo verwijder je producten uit je prijslijst: 1. Selecteer de producten die je wilt verwijderen. 2. Klik op Producten verwijderen.

 1. Klik op Opslaan.
 2. Als je producten uit een actieve prijslijst hebt verwijderd, klik je op Opslaan en verwijderen.

Toegang tot je prijslijst beheren

Je kunt nieuwe retailers toevoegen of bestaande retailers uit je prijslijsten verwijderen. Als je de toegang van de retailer tot een prijslijst verwijdert, ontvangen ze een e-mail waarin staat dat ze de specifieke producten op die prijslijsten niet meer kunnen verkopen. De voorraad wordt op nul gezet voor producten in die prijslijst die de retailer in diens winkel had geïmporteerd.

De retailer krijgt geen melding waarom de producten niet meer beschikbaar zijn. Met het oog op een goede zakelijke relatie is het aan te raden om contact op te nemen met de retailer voordat je de toegang tot bepaalde producten ontneemt en de reden hiervoor te laten weten.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Collective (Supplier).

 3. Klik op Verkoopkanaal openen.

 4. Klik in het Collective (leverancier)-verkoopkanaal op Prijslijsten.

 5. Klik op een prijslijst waarvoor je de toegang wilt beheren.

 6. In de sectie Retailertoegang kun je toegang voor de retailer toewijzen of verwijderen:

  • Retailertoegang toewijzen:
   1. Klik op Toegang beheren en daarna op Toegang toewijzen.
   2. Selecteer een retailer die je toegang wilt geven tot de prijslijst.
   3. Klik op Retailer toewijzen.

- Retailertoegang verwijderen: 1. Klik op Toegang beheren en daarna op Toegang verwijderen. 2. Selecteer een retailer voor wie je toegang tot de prijslijst wilt verwijderen. 3. Klik op Retailer verwijderen.

 1. Klik op Opslaan.

Prijslijst deactiveren

Als je een prijslijst tijdelijk niet meer wilt gebruiken, kun je deze deactiveren door de status in te stellen op Concept. Je prijslijst wordt niet verwijderd, maar is niet meer beschikbaar voor alle toegewezen retailers. Je kunt deze prijslijst op elk moment weer op Actief instellen.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Collective (Supplier).

 3. Klik op Verkoopkanaal openen.

 4. Klik in het Collective (leverancier)-verkoopkanaal op Prijslijsten.

 5. Klik op een prijslijst die je wilt deactiveren.

 6. Selecteer in de sectie Status de optie Concept.

 7. Klik op Opslaan en daarna op Opslaan als concept.

De prijslijst verwijderen

Als je je prijslijst niet meer wilt gebruiken, kun je deze permanent verwijderen. Je kunt een Actieve prijslijst alleen verwijderen als je eerst de status instelt op Concept.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Collective (Supplier).

 3. Klik op Verkoopkanaal openen.

 4. Klik in het Collective (leverancier)-verkoopkanaal op Prijslijsten.

 5. Klik op een prijslijst die je wilt verwijderen.

 6. Optioneel: als de status van je prijslijst Actief is, wijzig je de status naar Concept en klik je op Opslaan.

 7. Klik op Prijslijst verwijderen en klik vervolgens op Prijslijst verwijderen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis