Shopify Collective satış kanalında fiyat listelerini ayarlama ve yönetme

Fiyat listeleri oluşturabilir ve bunları perakende satıcılarınızla paylaşabilirsiniz. Fiyat listesi, belirli perakende satıcılarla paylaşabileceğiniz, indirimli fiyata sahip bir ürün grubudur. Perakende satıcılar, kendileriyle paylaştığınız ürünleri mağazalarına aktararak ürünlerinizi satmaya başlayabilirler.

Fiyat listesi ayrıntıları

Bir fiyat listesi oluşturduktan sonra, fiyat listesine ürün ekleyebilir, belirli perakende satıcılara erişim atayabilir, ürünleriniz için bir perakende satıcı marjı ayarlayabilir ve fiyat listesi durumunun Etkin mi yoksa Taslak mı olduğunu yönetebilirsiniz.

Ürün ayrıntılarınızı ve envanterinizi perakendecilerle de paylaşabilirsiniz.

Ürün bilgileri

Başlık, açıklama, fiyat ve varyasyonlar gibi ürün bilgileriniz perakende satıcının mağazasına aktarılır. Perakendeciler ürün fiyatı, karşılaştırma fiyatı ve maliyet fiyatı dışındaki tüm ürün ayrıntılarını kendi mağazalarında düzenleyebilir. Perakendeciler, ürünlerinizi yalnızca fiyat listenizde belirttiğiniz perakende satış fiyatıyla listeleyebilirler.

Aşağıdaki ürün bilgileri perakendecinizin mağazasına aktarılır:

 • fiyat
 • envanter
 • Ürün başlığı
 • Ürün görselleri
 • Ürün açıklaması
 • varyasyon
 • Satıcı (Tedarikçi)
 • ürün türü
 • Ürün kategorisi
 • Maliyet fiyatı
 • SKU (Stok Bulundurma Birimi)
 • barkod
 • Ülke (Menşe bölge)
 • Armonize Sistem kodu
 • Karşılaştırma fiyatı

Aşağıdaki ürün bilgileri perakendecinizin mağazasına aktarılmaz:

 • koleksiyonlar
 • etiketler
 • indirim kodu

Ürün bilgileri ve envanter senkronizasyonu

Ürün bilgileriniz perakendecinin mağazasına aktarıldıktan sonra Shopify Collective ürünün fiyatını, karşılaştırma fiyatını, maliyet fiyatını ve envanterini sürekli olarak senkronize eder ancak içe aktarılan ürünlerin diğer bilgilerini senkronize etmez. Müşteri, perakendecinin mağazası üzerinden ürününüzü satın aldıktan sonra envanteriniz, mağazanızda otomatik olarak güncellenir.

Ortalama senkronizasyon süresi 30 saniyeden kısadır, ancak beş dakikaya kadar sürebilir. Bu nedenle, çok yüksek hacimli sipariş etkinlikleri fazla satışa neden olabilir.

Perakende satıcının mağazasıyla diğer ürün bilgilerini (ör. ürün görselleri veya varyasyonlar) senkronize etmek istiyorsanız ürünü fiyat listesinden kaldırıp fiyat listesine yeniden ekleyebilirsiniz.

Stokta olmayan ürünler

Perakende satıcıyla paylaştığınız bir ürün stokta yoksa ve Stokta olmadığında satışa devam et seçeneğini etkinleştirdiyseniz perakende satıcı, ürünü satmaya devam edebilir.

Stokta olmayan ürünler hakkında perakende satıcıyı manuel olarak bilgilendirmeyi ve beklenen bir kargo tarihi paylaşmayı düşünebilirsiniz. Perakende satıcı, kendi mağazasında Stokta olmadığında satışa devam et seçeneğini devre dışı bırakamaz.

Maliyet fiyatı

Fiyat listesi oluşturduğunuzda fiyat listesine dahil olan tüm ürünler için geçerli olan bir perakendeci kâr payı dahil etmeyi seçebilirsiniz. Oluşturduğu her satış için bir perakendecinin size borçlu olacağı tutar, ürün başına perakende satış fiyatından perakendeci kâr payının çıkarılmasıyla belirlenir. Bu tutar, maliyet fiyatı olarak gösterilir.

Örneğin bir ürünün perakende satış fiyatı 100 USD ve perakende satıcı marjı %30 ise perakende satıcı, satış başına 30 USD alır ve size 70 USD öder. Bir perakende satıcı ürününüzü içe aktardığında 70 USD tutarındaki maliyet fiyatı, satıcının yöneticisinde ürün başına maliyet olarak görüntülenir.

Perakendeciler, ürün için belirlediğiniz perakende satış fiyatını, karşılaştırma fiyatını veya maliyet fiyatını düzenleyemez. Mağazanızda ürünün perakende satış fiyatını, karşılaştırma fiyatını veya maliyet fiyatını güncellediğinizde bu tutarlar perakendecinizin mağazasında da otomatik olarak yeniden hesaplanır ve güncellenir.

Sınırsız sayıda fiyat listesi oluşturabilir ve herhangi bir listedeki tüm ürünler için geçerli olan bir perakende satıcı marjı belirleyebilirsiniz. Şu an için tek bir fiyat listesindeki ürünler için ayrı maliyet fiyatları belirleyemezsiniz.

İndirimli fiyatlar

Ürünlerinizi perakendecinin mağazasında indirimli olarak satmak için karşılaştırma fiyatını kullanabilirsiniz. Ürün fiyatından düşük bir karşılaştırma fiyatı ayarladığınızda, bu fiyat Perakendecinin mağazasıyla senkronize edilir. İndirimli fiyatların perakendecinin vitrininde gösterilip gösterilmeyeceği veya nerede gösterileceği, perakendecinin kullandığı temaya bağlıdır.

Fiyat listesi perakendeci erişimi

Shopify Collective'de bir perakendeciyi davet ettikten ve bu perakendeciyle bağlantı kurduktan sonra belirli fiyat listelerine erişim atayabilirsiniz. Tek bir fiyat listesi, birden fazla perakendeciye atanabilir. Ayrıca, belirli perakende satıcıların fiyat listelerine erişimini kaldırabilirsiniz.

Fiyat listesi durumu

Fiyat listenizin durumu aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Etkin durumu, fiyat listesinde bulunan ürünlerin, atanan herhangi bir perakende satıcı tarafından içe aktarılıp satılabileceği anlamına gelir.
 • Taslak durumu, bir fiyat listesinin atanmış perakende satıcılar tarafından kullanılamayacağı ve listelenen ürünlerin içe aktarılıp satılamayacağı anlamına gelir.

Etkin durumu seçtiğinizde fiyat listesine erişim atadığınız perakendeciler, mevcut ürünler hakkında bilgi sağlayan bir e-posta alır. Perakendeciler ürünlerinizi mağazalarına hemen aktararak satmaya başlayabilir.

Fiyat listesi oluşturma

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Collective (Supplier) seçeneğine tıklayın.

 3. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 4. Collective (Supplier) satış kanalından Fiyat listeleri'ne tıklayın.

 5. Fiyat listesi oluştur'a tıklayın.

 6. Başlık bölümünde, fiyat listenize bir ad ekleyin. Bu adı perakendeciler göremez.

 7. Fiyat listenize ürün ekleyin:

  1. Ürün ekle'ye tıklayın.
  2. Fiyat listesine eklemek istediğiniz ürünleri seçin.
  3. Bitti'ye tıklayın.
 8. Perakende satıcı kâr marjı bölümünde, fiyat listesinde yer alan tüm ürünler için geçerli olacak bir yüzdelik indirim ekleyin.

 9. Fiyat listenize perakende satıcı erişimi atayın:

  1. Perakende satıcı erişimi bölümünde Erişim ata'ya tıklayın.
  2. Fiyat listenize erişim izni vermek istediğiniz perakende satıcıları seçin.
  3. Perakende satıcıları ata'ya tıklayın.
 10. Durum bölümünde, Etkin veya Taslak fiyat listesi durumunu seçin.

 11. Kayıtyap ' a tıklayın.

Fiyat listenize ürün ekleme veya listedeki ürünleri kaldırma

Mevcut fiyat listelerinize ürün ekleyebilir veya listelerinizdeki ürünleri kaldırabilirsiniz. Etkin bir fiyat listesinden ürün kaldırırsanız bu ürünlerin envanteri, perakendecinin mağazasında sıfır olarak ayarlanır.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Collective (Supplier) seçeneğine tıklayın.

 3. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 4. Collective (Supplier) satış kanalından Fiyat listeleri'ne tıklayın.

 5. Yönetmek için bir fiyat listesi seçin.

 6. Ürünler bölümünde, fiyat listenize ürün ekleyin veya listedeki ürünleri kaldırın:

  • Fiyat listenize ürün eklemek için:
   1. Ürün ekle'ye tıklayın.
   2. Fiyat listesine eklemek istediğiniz ürünleri seçin.
   3. Bitti'ye tıklayın.

- Fiyat listenizdeki ürünleri kaldırmak için: 1. Kaldırmak istediğiniz ürünleri seçin. 2. Ürünleri kaldır'a tıklayın.

 1. Kayıtyap ' a tıklayın.
 2. Etkin bir fiyat listesinden ürün kaldırdıktan sonra Kaydet ve kaldır'a tıklayın.

Fiyat listenize erişimi yönetme

Yeni perakendeciler ekleyebilir veya mevcut perakende satıcıları fiyat listelerinizden kaldırabilirsiniz. Bir perakende satıcının fiyat listesine erişimini kaldırırsanız bu satıcılara, bu fiyat listelerinde yer alan belirli ürünlerin artık satışını yapamayacaklarına dair bir e-posta gönderilir. Fiyat listesinde yer alan ve perakende satıcının mağazasına aktarılmış olduğu tüm ürünler için envanter sıfır olarak ayarlanır.

Perakende satıcınıza, ürünlerin neden artık kendisi için kullanılamaz durumda olduğuna dair bir bildirim gönderilmez. İyi bir iş ilişkisi sürdürmek için, belirli ürünlere erişimlerini kaldırmadan önce perakende satıcılarınızla iletişime geçip erişimi silme nedeninizi bildirmeniz önerilir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Collective (Supplier) seçeneğine tıklayın.

 3. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 4. Collective (Supplier) satış kanalından Fiyat listeleri'ne tıklayın.

 5. Erişimini yönetmek istediğiniz fiyat listesine tıklayın.

 6. Perakende satıcı erişimi bölümünde perakende satıcı erişimi atayın ve erişimi kaldırın:

  • Perakendeci erişimi atamak için aşağıdaki adımları uygulayın:
   1. Erişimi yönet'e ve ardından Erişim ata'ya tıklayın.
   2. Fiyat listenize erişim izni vermek istediğiniz perakendeciyi seçin.
   3. Perakendeci ata'ya tıklayın.

- Perakendecilerin erişimini kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayın: 1. Erişimi yönet'e ve ardından Erişim kaldır'a tıklayın. 2. Fiyat listesine erişimini kaldırmak istediğiniz perakende satıcıyı seçin. 3. Perakende satıcıyı kaldır'a tıklayın.

 1. Kayıtyap ' a tıklayın.

Fiyat listenizi devre dışı bırakma

Bir fiyat listesinin kullanımını geçici olarak durdurmak istiyorsanız listesinin durumunu Taslak olarak ayarlayarak bu listeyi devre dışı bırakabilirsiniz. Fiyat listeniz silinmez, atanmış olan tüm perakendeciler için kullanılamaz hale gelir. Dilediğiniz zaman bu fiyat listesine geri dönüp durumunu Etkin olarak ayarlayabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Collective (Supplier) seçeneğine tıklayın.

 3. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 4. Collective (Supplier) satış kanalından Fiyat listeleri'ne tıklayın.

 5. Devre dışı bırakmak istediğiniz fiyat listesine tıklayın.

 6. Durum bölümünde Taslak durumu seçin.

 7. Kaydet'e ve ardından Taslak olarak kaydet'e tıklayın.

Fiyat listenizi silme

Fiyat listenizi artık kullanmak istemiyorsanız kalıcı olarak silebilirsiniz. Etkin bir fiyat listesini silmeden önce listenin durumunu Taslak olarak ayarlamanız gerekir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Collective (Supplier) seçeneğine tıklayın.

 3. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 4. Collective (Supplier) satış kanalından Fiyat listeleri'ne tıklayın.

 5. Silmek istediğiniz fiyat listesine tıklayın.

 6. İsteğe bağlı: Fiyat listenizin durumu Aktif ise öncelikle durumu Taslak olarak değiştirip ardından Kaydet'e tıklayın.

 7. Fiyat listesini sil'e tıklayın ve ardından Fiyat listesini sil'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene