การตั้งค่าและการจัดการรายการราคาในช่องทางการขาย Shopify Collective

คุณสามารถสร้างรายการราคาและแชร์รายการดังกล่าวกับผู้ค้าปลีกได้ โดยรายการราคาคือกลุ่มสินค้าที่มีส่วนลด 'ราคาต้นทุน' ที่คุณแชร์กับผู้ค้าปลีกบางราย ผู้ค้าปลีกสามารถนําเข้าสินค้าที่คุณแชร์กับพวกเขาไปยังร้านค้าของตนแล้วเริ่มขายสินค้าของคุณ

รายละเอียดของรายการราคา

เมื่อสร้างรายการราคา คุณสามารถเพิ่มสินค้าไปยังรายการราคา มอบหมายสิทธิ์การเข้าถึงให้กับผู้ค้าปลีกเฉพาะราย กําหนดอัตรากําไรของผู้ค้าปลีกให้กับสินค้า รวมถึงจัดการว่ารายการราคามีสถานะเป็น “ใช้งานอยู่” หรือ “แบบร่าง

เมื่อมอบหมายสิทธิ์เข้าถึงรายการราคาให้แก่ผู้ค้าปลีก คุณจะสามารถแชร์รายละเอียดสินค้าและสินค้าคงคลังของคุณได้

ข้อมูลสินค้า

ระบบจะนำเข้าข้อมูลสินค้าของคุณ เช่น ชื่อ คำอธิบาย ราคา และตัวเลือกสินค้าไปยังร้านค้าของผู้ค้าปลีก โดยผู้ค้าปลีกสามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าทั้งหมดในร้านค้าของตนยกเว้นราคาสินค้า ราคาเปรียบเทียบ และราคาต้นทุน นอกจากนี้ ผู้ค้าปลีกยังสามารถแสดงรายการสินค้าของคุณได้เฉพาะราคาขายปลีกที่คุณระบุภายในรายการราคาของคุณ

ระบบได้นำเข้าข้อมูลสินค้าต่อไปนี้ไปยังร้านค้าของผู้ค้าปลีกแล้ว:

 • price
 • สินค้าคงคลัง
 • ชื่อสินค้า
 • รูปภาพสินค้า
 • คำอธิบายสินค้า
 • ตัวเลือกสินค้า
 • เวนเดอร์ (ซัพพลายเออร์)
 • ประเภทสินค้า
 • ประเภทสินค้า
 • ราคาต้นทุน
 • SKU (รหัสสินค้าคงคลัง)
 • บาร์โค้ด
 • ประเทศ (ภูมิภาคต้นทาง)
 • พิกัดศุลกากร
 • ราคาเปรียบเทียบ

ระบบจะไม่นำเข้าข้อมูลสินค้าต่อไปนี้ไปยังร้านค้าของผู้ค้าปลีก:

 • คอลเลกชัน
 • แท็ก
 • รหัสส่วนลด

การซิงค์ข้อมูลสินค้าและสินค้าคงคลัง

หลังจากนําเข้าข้อมูลสินค้าของคุณไปยังร้านค้าของผู้ค้าปลีกแล้ว Shopify Collective จะซิงค์ราคาสินค้า ราคาเปรียบเทียบ ราคาต้นทุน และสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง แต่จะไม่ซิงค์ข้อมูลสินค้านําเข้าอื่นๆ หลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าของคุณผ่านร้านค้าของผู้ค้าปลีก สินค้าคงคลังของคุณจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในร้านค้าของคุณ

เวลาซิงค์โดยเฉลี่ยจะน้อยกว่า 30 วินาที แต่ก็อาจนานถึง 5 นาทีได้เช่นกัน ดังนั้นเหตุการณ์การสั่งซื้อที่มีปริมาณมากอาจส่งผลให้เกิดการขายเกินจำนวน

หากต้องการซิงค์ข้อมูลสินค้าอื่นๆ เช่น รูปภาพหรือตัวเลือกสินค้า กับร้านค้าของผู้ค้าปลีก ก็สามารถลบสินค้านั้นออกจากรายการราคาและเพิ่มไปยังรายการราคาอีกครั้งได้

สินค้าที่หมดสต็อก

หากสินค้าที่คุณแชร์กับผู้ค้าปลีกหมดสต็อกและคุณได้เปิดใช้งานตัวเลือก ขายต่อไปเมื่อสินค้าหมดสต็อก ผู้ค้าปลีกจะยังคงสามารถขายสินค้าของคุณต่อได้

คุณอาจต้องการแจ้งให้ผู้ค้าปลีกทราบเกี่ยวกับสินค้าที่หมดสต็อกด้วยตนเอง และแชร์วันที่จัดส่งที่คาดไว้ ผู้ค้าปลีกไม่สามารถปิดใช้งานตัวเลือกขายต่อไปเมื่อสินค้าหมดสต็อกในร้านค้าของตนได้

ราคาต้นทุน

เมื่อคุณสร้างรายการราคา คุณสามารถเลือกที่จะรวมอัตรากำไรของผู้ค้าปลีกที่ใช้กับสินค้าทั้งหมดที่รวมอยู่ในรายการราคาได้ ราคาขายปลีกต่อสินค้าลบด้วยอัตรากำไรของผู้ค้าปลีกจะเป็นตัวระบุจํานวนเงินที่ผู้ค้าปลีกจะต้องจ่ายคุณเมื่อขายสินค้าได้แต่ละครั้ง จํานวนนี้จะระบุว่าเป็นราคาต้นทุน

ตัวอย่างเช่น หากราคาขายปลีกของสินค้าคือ 100 ดอลลาร์สหรัฐและอัตรากําไรของผู้ค้าปลีกคือ 30% ผู้ค้าปลีกจะได้รับเงิน 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อการขาย และต้องจ่ายให้คุณ 70 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อผู้ค้าปลีกนําเข้าสินค้าของคุณ ราคาต้นทุน 70 ดอลลาร์สหรัฐจะแสดงในส่วนผู้ดูแลระบบเป็นต้นทุนต่อรายการ

ผู้ค้าปลีกไม่สามารถแก้ไขราคาขายปลีก ราคาเปรียบเทียบ หรือราคาต้นทุนของสินค้าที่คุณตั้งไว้ได้ หากคุณอัปเดตราคาขายปลีก ราคาเปรียบเทียบ หรือราคาต้นทุนของสินค้าในร้านค้าของคุณ ระบบจะคำนวณราคาเหล่านั้นใหม่และอัปเดตในร้านค้าผู้ค้าปลีกโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถสร้างรายการราคาได้อย่างไม่จำกัดพร้อมอัตรากําไรของผู้ค้าปลีกที่ใช้กับสินค้าทั้งหมดซึ่งรวมอยู่ในรายการใดก็ได้ โดยคุณไม่สามารถตั้งราคาต้นทุนแต่ละรายการสำหรับสินค้าในรายการราคาหนึ่งรายการได้ในขณะนี้

ราคาโปรโมชัน

คุณสามารถใช้ราคาเปรียบเทียบเพื่อจัดโปรโมชันสินค้าในร้านค้าปลีกได้ เมื่อคุณตั้งราคาเปรียบเทียบที่ต่ากว่าราคาสินค้า จะซิงค์กับร้านค้าปลีก ราคาโปรโมชันจะแสดงบนหน้าร้านค้าปลีกหรือไม่และที่ใดนั้นขึ้นอยู่กับธีมของพวกเขา

การเข้าถึงรายการราคาสำหรับผู้ค้าปลีก

หลังจากที่คุณเชิญและเชื่อมต่อกับผู้ค้าปลีกบน Shopify Collective แล้ว คุณจะสามารถมอบหมายสิทธิ์การเข้าถึงรายการราคาที่เฉพาะเจาะจงได้ โดยรายการราคาหนึ่งรายการสามารถมอบหมายให้กับผู้ค้าปลีกหลายรายได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะลบสิทธิ์การเข้าถึงรายการราคาของผู้ค้าปลีกบางรายออกได้เช่นกัน

สถานะรายการราคา

รายการราคาของคุณสามารถมีสถานะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • สถานะ “ใช้งานอยู่” หมายความว่าสินค้าที่มีอยู่ในรายการราคาพร้อมให้นําเข้าและจำหน่ายโดยผู้ค้าปลีกที่ได้รับมอบหมาย
 • สถานะ “แบบร่าง” หมายความว่ารายการราคาไม่พร้อมใช้งานกับผู้ค้าปลีกที่ได้รับมอบหมาย และสินค้าที่อยู่ในรายการดังกล่าวไม่สามารถนําเข้าและจำหน่ายได้

หากคุณเลือกสถานะ “ใช้งานอยู่” ผู้ค้าปลีกที่คุณกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงรายการราคาให้จะได้รับอีเมลแจ้งเกี่ยวกับสินค้าที่พร้อมจำหน่าย แล้วผู้ค้าปลีกก็จะสามารถนําเข้าและเริ่มขายสินค้าคุณบนร้านค้าของตนเองได้ทันที

สร้างรายการราคา

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Collective (Supplier)
 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. จากช่องทางการขาย Collective (ซัพพลายเออร์) ให้คลิกที่ รายการราคา

 5. คลิกสร้างรายการราคา

 6. เพิ่มชื่อ โดยผู้ค้าปลีกจะไม่เห็นข้อมูลนี้

 7. ในสถานะ ให้เลือกใช้งานอยู่หรือแบบร่าง

 8. ในสิทธิ์เข้าถึงของผู้ค้าปลีก ให้ค้นหาและเลือกผู้ค้าปลีกที่คุณต้องการแชร์รายการราคานี้ให้

 9. ในการกำหนดราคา ให้ป้อนอัตรากำไรของผู้ค้าปลีก

 10. คลิกที่ “บันทึก

 11. เพิ่มสินค้าไปยังรายการราคาของคุณ:

  1. คลิก “เพิ่มสินค้า
  2. จากนั้นให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • เลือกสินค้าทั้งหมดที่แสดงในหน้า (สูงสุด 50 รายการ) ในครั้งเดียวหรือ “เลือกสินค้าทั้งหมด” เพื่อรวมแค็ตตาล็อกทั้งหมดด้วย
   • หรือป้อนคำค้นหาหรือใช้ตัวกรองเพื่อคัดสรรสินค้าบางรายการ
  3. เลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการราคา
  4. คลิกที่ “บันทึก

เพิ่มหรือลบสินค้าออกจากรายการราคาของคุณ

คุณสามารถเพิ่มหรือลบสินค้าออกจากรายการราคาที่มีอยู่ได้ หากคุณลบสินค้าออกจากรายการราคาที่ใช้งานอยู่ สินค้าคงคลังจะถูกตั้งเป็นศูนย์สำหรับผู้ค้าปลีกทุกรายที่นำเข้าสินค้าเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถขายสินค้าเหล่านี้ที่หน้าร้านของผู้ค้าปลีกได้ ผู้ขายจะได้รับการแจ้งเตือนให้ลบหรือตั้งค่าสินค้าเหล่านี้ให้เป็นแบบร่างเพื่อลบออกจากมุมมองสาธารณะ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Collective (Supplier)
 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. จากช่องทางการขาย Collective (ซัพพลายเออร์) ให้คลิกที่ รายการราคา

 5. เลือกรายการราคาเพื่อจัดการ

 6. ในส่วนสินค้า ให้เพิ่มหรือลบสินค้าออกจากรายการราคาของคุณ:

  • หากต้องการเพิ่มสินค้าไปยังรายการราคาของคุณ:
   1. คลิก “เพิ่มสินค้า
   2. จากนั้นให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   3. เลือกสินค้าทั้งหมดที่แสดงในหน้า (สูงสุด 50 รายการ) ในครั้งเดียวหรือ “เลือกสินค้าทั้งหมด” เพื่อรวมแค็ตตาล็อกทั้งหมดด้วย
   4. หรือป้อนคำค้นหาหรือใช้ตัวกรองเพื่อคัดสรรสินค้าบางรายการ
   5. เลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการราคา
   6. คลิกที่ “บันทึก

- หากต้องการลบสินค้าออกจากรายการราคาของคุณ: 1. เลือกสินค้าที่คุณต้องการจะลบออก 2. คลิก “ลบสินค้า

 1. คลิกที่ “บันทึก

จัดการการเข้าถึงรายการราคาของคุณ

คุณสามารถเพิ่มผู้ค้าปลีกรายใหม่หรือลบผู้ค้าปลีกที่มีอยู่ออกจากรายการราคาของคุณ

หากคุณลบสิทธิ์เข้าถึงรายการราคาสำหรับผู้ค้าปลีกออก สินค้าคงคลังของสินค้าทั้งหมดที่นำเข้าจะถูกตั้งค่าเป็นศูนย์ สินค้าเหล่านี้จะไม่สามารถขายที่หน้าร้านของผู้ค้าปลีกได้ทันที ผู้ค้าปลีกจะได้รับการแจ้งเตือนว่าไม่สามารถขายสินค้าของคุณได้อีกต่อไป แต่ระบบจะไม่แจ้งเหตุผลที่แน่ชัด แนะนำให้คุณติดต่อผู้ค้าปลีกก่อนที่จะลบสิทธิ์เข้าถึงสินค้าบางรายการออก

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Collective (Supplier)
 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. จากช่องทางการขาย Collective (ซัพพลายเออร์) ให้คลิกที่ รายการราคา

 5. คลิกรายการราคาที่คุณต้องการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง

 6. ในสิทธิ์เข้าถึงของผู้ค้าปลีก ให้ค้นหาและเพิ่มผู้ค้าปลีก หรือคลิก “X” ที่ผู้ค้าปลีกที่คุณต้องการลบออก

 7. คลิกที่ “บันทึก

ปิดใช้งานรายการราคาของคุณ

หากคุณต้องการหยุดใช้รายการราคาชั่วคราว คุณสามารถปิดใช้งานรายการราคาได้โดยตั้งค่าสถานะเป็น “แบบร่าง” รายการราคาของคุณจะไม่ถูกลบ แต่จะไม่พร้อมให้ใช้งานสำหรับผู้ค้าปลีกทุกรายที่คุณมอบหมายรายการราคาดังกล่าวให้ โดยคุณสามารถกลับไปยังรายการราคานี้และกำหนดสถานะเป็น “ใช้งานอยู่” ได้ทุกเมื่อ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Collective (Supplier)
 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. จากช่องทางการขาย Collective (ซัพพลายเออร์) ให้คลิกที่ รายการราคา

 5. คลิกรายการราคาที่คุณต้องการปิดใช้งาน

 6. ในส่วนสถานะ ให้เลือกสถานะ “แบบร่าง

 7. คลิก “บันทึก” จากนั้นคลิก “บันทึกเป็นแบบร่าง

ลบรายการราคา

หากคุณไม่ต้องการใช้รายการราคาอีกต่อไป คุณสามารถลบรายการราคาออกอย่างถาวรได้ โดยคุณจะต้องตั้งสถานะของรายการราคาเป็น “แบบร่าง” ก่อนที่คุณจะสามารถลบรายการราคาที่มีสถานะ “ใช้งานอยู่“ ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Collective (Supplier)
 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. จากช่องทางการขาย Collective (ซัพพลายเออร์) ให้คลิกที่ รายการราคา

 5. คลิกรายการราคาที่คุณต้องการลบ

 6. ไม่บังคับ: หากสถานะของรายการราคาของคุณเปิดใช้งานอยู่ ให้เปลี่ยนสถานะเป็น"แบบร่าง" จากนั้นคลิก "บันทึก"

 7. คลิก "ลบรายการราคา" จากนั้นคลิก "ลบรายการราคา"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี