การดำเนินการและจัดการคำสั่งซื้อ Shopify Collective

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับผู้ค้าปลีกและแชร์รายการราคาให้กับอีกฝ่ายแล้ว ผู้ค้าปลีกจะสามารถเริ่มขายสินค้าคุณบนร้านค้า Shopify ของตนเองได้

เมื่อผู้ค้าปลีกทำการขายโดยมีสินค้าของคุณ คุณจะได้รับคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณด้วย คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อใน Shopify Collective ในหน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify จากนั้นจึงจัดการคำสั่งซื้อโดยจัดส่งไปยังลูกค้าโดยตรงได้ โดยจะมีการระบุชื่อของผู้ค้าปลีกไว้ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อเพื่อให้คุณทราบว่าคำสั่งซื้อมาจากผู้ค้าปลีกรายใด

หลังจากที่คุณจัดการคำสั่งซื้อ Shopify Collective ระบบจะระบุสถานะคำสั่งซื้อเป็นจัดการแล้วทั้งในร้านค้าของคุณและร้านค้าของผู้ค้าปลีก

กรองการสั่งซื้อโดยรวมของ Shopify

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกไอคอนค้นหาและกรอง

 3. คลิก “เพิ่มตัวกรอง” จากนั้นเลือก “ช่องทาง

 4. เลือก “Shopify Collective

 5. คลิกที่ บันทึกเป็น

 6. ตั้งชื่อตัวกรองคำสั่งซื้อแล้วคลิก “บันทึก

การจัดการคำสั่งซื้อ Shopify Collective

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อ Shopify Collective ได้โดยใช้วิธีการเดียวกับที่คุณจัดการคำสั่งซื้ออื่นๆ ในส่วนผู้ดูแล Shopify หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การจัดการคำสั่งซื้อของคุณเอง หากต้องการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีและกำหนดความคาดหวังที่เหมาะสมให้กับผู้ค้าปลีก ให้พิจารณาระบุเวลาการประมวลผลคำสั่งซื้อโดยประมาณ เช่น 2 วันทำการ

เมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อใน Shopify Collective อีเมลแจ้งเตือนการยืนยันการจัดส่งจะถูกส่งจากร้านค้าของผู้ค้าปลีกแทนที่จะเป็นร้านค้าของคุณ

คุณไม่สามารถแก้ไขหรือคืนเงินคำสั่งซื้อ Shopify Collective ได้ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวและขอให้ผู้ค้าปลีกส่งคำสั่งซื้อมาใหม่

การจัดการการคืนสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อ Shopify Collective

ก่อนที่คุณจะประมวลผลการคืนสินค้าใดๆ สำหรับคำสั่งซื้อ Shopify Collective คุณและผู้ค้าปลีกของคุณต้องมีข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีจัดการกับการคืนสินค้าและฝ่ายที่ต้องชำระใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเพื่อคืนสินค้า

คุณสามารถใช้วิธีการคืนสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้สำหรับคำสั่งซื้อ Shopify Collective ได้:

 • วิธีที่ 1: ผู้ค้าปลีกสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนด้วยตนเองและยอมรับการคืนสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งของตน
 • วิธีที่ 2: คุณมอบใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนให้กับผู้ค้าปลีกและยอมรับการคืนสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

หากคุณตกลงกับผู้ค้าปลีกว่าจะใช้วิธีที่ 2 คุณจะต้องอัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนและสร้างการส่งคืนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ผู้ค้าปลีกต้องส่งคำขอคืนสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของตน หลังจากนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับคำขอคืนสินค้า คุณต้องตรวจสอบคำขอคืนสินค้า และหากคำขอดังกล่าวสามารถใช้คืนสินค้าได้ ให้ส่งใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ผู้ค้าปลีกของคุณจะได้รับอีเมลพร้อมใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนและสร้างการคืนสินค้าพร้อมใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนของคุณให้กับลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งคำขอคืนสินค้า

 3. คลิกคืนสินค้า

 4. ในส่วนตัวเลือกการจัดส่งสินค้าส่งคืน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนใน Shopify เพื่อสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนให้ลูกค้าของคุณ ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อทั้งตำแหน่งที่ตั้งหลักของคุณและที่อยู่จัดส่งของลูกค้าอยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น
  • เลือกอัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนเพื่ออัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งสินค้าคืนที่มีอยู่แล้วให้กับลูกค้าของคุณ จากนั้นในหน้าเพิ่มใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ให้อัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณเป็นไฟล์ PDF หรือ JPEG คุณสามารถป้อนหมายเลขติดตามพัสดุและผู้ให้บริการขนส่งได้ หากคุณมีข้อมูล
 5. คลิก “สร้างการคืนสินค้า

หลังจากที่คุณได้รับและทำการตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนแล้ว คุณสามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าส่งคืนแล้วได้ ผู้ค้าปลีกจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับสินค้าที่ส่งคืน

การคืนเงินคำสั่งซื้อ Shopify Collective

คุณและผู้ค้าปลีกของคุณต้องมีข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีจัดการกับการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อใน Shopify Collective

 • เมื่อทั้งคุณและผู้ค้าปลีกได้เปิดใช้งานการชำระเงินแบบอัตโนมัติบน Collective แล้ว การคืนเงินจะถูกถ่ายโอนไปยังผู้ค้าปลีกโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเริ่มทำการขอคืนเงิน
 • หากคุณหรือผู้ค้าปลีกยังไม่ได้เปิดใช้งานการชำระเงินแบบอัตโนมัติ คุณเพียงแค่ต้องส่งเงินดังกล่าวให้ผู้ค้าปลีกของคุณและแจ้งให้พวกเขาทราบ

คุณสามารถคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อ Shopify Collective ได้โดยใช้วิธีการเดียวกับที่คุณคืนเงินสำหรับอื่นๆ ในส่วนผู้ดูแล Shopify ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การดำเนินการคืนสินค้าและการคืนเงิน

การยกเลิกคำสั่งซื้อ Shopify Collective

ผู้ค้าปลีกสามารถขอยกเลิกคำสั่งซื้อจาก Shopify Collective ที่ยังไม่จัดการได้ หลังจากที่ขอให้ยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมลเพื่อให้ตรวจสอบคำสั่งซื้อและยกเลิก นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อดังกล่าวด้วย

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อใน Shopify Collective ได้โดยใช้วิธีการเดียวกับที่คุณยกเลิกคำสั่งซื้ออื่นๆ ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การยกเลิก การเก็บถาวร และการลบคำสั่งซื้อ

เมื่อใช้การชำระเงินอัตโนมัติ Shopify Collective จะยกเลิกคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติดังนี้

 • หากไม่ได้เก็บเงินเมื่อมีการขอยกเลิก ดังนั้นสถานะคำสั่งซื้อจะยังคงเป็นรอการชำระเงิน
 • หากมีการเก็บเงินเมื่อขอยกเลิก แต่คุณไม่ได้จัดการคำสั่งซื้อภายใน 14 วัน

เมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ สถานะคำสั่งซื้อในร้านค้าของผู้ค้าปลีกจะเปลี่ยนเป็นคำขอถูกปฏิเสธ พร้อมแสดงเหตุผลในการยกเลิกที่เลือกไว้ หลังจากนั้น ผู้ค้าปลีกจะต้องยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวในร้านค้าของตนเพื่อดำเนินการคืนเงินให้แก่ลูกค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี