Realizacja zamówień Shopify Collective i zarządzanie nimi

Gdy nawiążesz współpracę ze sprzedawcą detalicznym i udostępnisz mu cennik, sprzedawca może zacząć sprzedawać Twoje produkty w swoim sklepie Shopify.

Gdy sprzedawca detaliczny sfinalizuje sprzedaż, której przedmiotem są Twoje produkty, w Twoim panelu administracyjnym Shopify pojawi się zamówienie. Możesz przefiltrować zamówienia Shopify Collective na stronie Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify, a następnie zrealizować zamówienie, wysyłając je bezpośrednio do klienta. Nazwa sprzedawcy detalicznego jest podana na stronie szczegółów zamówienia, więc będziesz wiedzieć, od którego sprzedawcy pochodzi zamówienie.

Po zrealizowaniu zamówienia Shopify Collective jest ono oznaczane jako zrealizowane zarówno w Twoim sklepie, jak i sklepie Twojego sprzedawcy detalicznego.

Filtruj zamówienia Shopify Collective

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij ikonę wyszukiwania i filtrowania.

 3. Kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz Kanał

 4. Wybierz Shopify Collective.

 5. Kliknij Zapisz jako.

 6. Wprowadź nazwę dla filtra zamówień, a następnie kliknij Zapisz.

Realizacja zamówień Shopify Collective

Zamówienia Shopify Collective można realizować w taki sam sposób, jak w przypadku innych zamówień w panelu administracyjnym Shopify. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Realizacja własnych zamówień. Aby zachować dobre relacje biznesowe i upewnić się, że Twoi sprzedawcy detaliczni wiedzą, czego mogą oczekiwać, rozważ przedstawienie im szacunkowego czasu przetwarzania zamówienia (np. 2 dni robocze).

Po zrealizowaniu zamówienia Shopify Collective ze sklepu sprzedawcy detalicznego, a nie z Twojego sklepu, wysyłane jest pocztą elektroniczną powiadomienie z potwierdzeniem wysyłki.

Nie możesz edytować zamówień Shopify Collective ani zwracać kosztów. Musisz anulować zamówienie i poprosić sprzedawcę detalicznego o złożenie nowego zamówienia.

Zarządzanie zwrotami dotyczącymi zamówień Shopify Collective

Przed rozpoczęciem przetwarzania zwrotów dotyczących zamówień Shopify Collective musisz uzgodnić ze swoimi sprzedawcami detalicznymi, w jaki sposób zwroty mają być obsługiwane i kto ponosi koszty zwrotnej etykiety wysyłkowej.

W przypadku zamówień Shopify Collective możesz użyć jednej z poniższych metod zwrotu:

 • Metoda 1: Sprzedawca detaliczny tworzy etykietę zwrotną samodzielnie i przyjmuje zwroty w swojej lokalizacji
 • Metoda 2: Dostarczasz etykietę zwrotną sprzedawcy detalicznemu i przyjmujesz zwroty w swojej lokalizacji

Jeśli uzgodnisz ze swoim sprzedawcą detalicznym użycie Metody 2, musisz przesłać etykietę zwrotną i utworzyć zwrot w panelu administracyjnym Shopify.

Sprzedawca detaliczny musi zażądać zwrotu w swoim panelu administracyjnym Shopify. Gdy to zrobi, otrzymasz powiadomienie e-mail o żądaniu zwrotu. Musisz ustalić, czy żądanie zwrotu jest zasadne. Jeśli tak, możesz przesłać etykietę zwrotną. Twój sprzedawca detaliczny otrzyma wiadomość e-mail z etykietą zwrotną i utworzy zwrot z etykietą zwrotną dla klienta.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, dla którego chcesz przesłać zwrot.

 3. Kliknij Powrót.

 4. W sekcji Opcje wysyłki zwrotu wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz opcję Utwórz etykietę zwrotną, aby utworzyć etykietę wysyłkową zwrotu dla swojego klienta. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Twoja główna lokalizacja i adres wysyłki klienta znajdują się w USA.
  • Wybierz opcję Prześlij etykietę zwrotną, aby przesłać etykietę wysyłkową zwrotu dla swojego klienta. Na stronie Dodaj etykietę zwrotną załaduj plik PDF lub JPEG dla etykiety wysyłkowej. Możesz także wprowadzić Numer śledzenia i Przewoźnika, jeśli posiadasz te informacje.
 5. Kliknij opcję Utwórz zwrot.

Po otrzymaniu i skontrolowaniu zwróconych pozycji możesz oznaczyć swoje zamówienie jako zwrócone. Twój sprzedawca detaliczny otrzyma powiadomienie e-mail o zwróconych pozycjach.

Zwrot kosztów zamówień Shopify Collective

Musisz uzgodnić ze swoim sprzedawcą detalicznym sposób obsługi zwrotów kosztów zamówień Shopify Collective:

 • Jeśli zarówno Ty, jak i Twój sprzedawca detaliczny aktywowaliście płatności automatyczne na stronie Collective, zwrot kosztów zostanie automatycznie przekazany sprzedawcy detalicznemu po zainicjowaniu przez Ciebie żądania zwrotu kosztów.
 • Jeśli płatności automatyczne nie zostały aktywowane ani przez Ciebie ani Twojego sprzedawcę detalicznego, musisz wysłać środki do swojego sprzedawcy detalicznego i poinformować go o tym.

Koszty zamówień Shopify Collective możesz zwracać w panelu administracyjnym Shopify w taki sam sposób, jak w przypadku innych zamówień. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Tworzenie zwrotów towarów i kosztów.

Anulowanie zamówień Shopify Collective

Sprzedawca detaliczny może poprosić o anulowanie niezrealizowanego zamówienia Shopify Collective. Otrzymasz wówczas wiadomość e-mail z prośbą o sprawdzenie i anulowanie zamówienia. Do zamówienia zostanie również dodana notatka.

Możesz anulować zamówienia Shopify Collective w taki sam sposób, jak w przypadku innych zamówień w panelu administracyjnym Shopify. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Anulowanie, archiwizowanie i usuwanie zamówień.

W przypadku korzystania z płatności automatycznych Shopify Collective automatycznie anuluje zamówienie:

 • Jeśli płatność nie została pobrana, gdy zażądano anulowania, zamówienie ma nadal status Płatność oczekiwana.
 • Jeśli płatność została pobrana, gdy zażądano anulowania, ale zamówienie nie zostało zrealizowane w ciągu 14 dni.

Gdy anulujesz zamówienie, status zamówienia w sklepie sprzedawcy detalicznego zmieni się na Żądanie odrzucone i pojawi się wybrany powód anulowania. Następnie sprzedawca detaliczny musi anulować zamówienie w swoim sklepie, aby zwrócić klientowi pieniądze.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo