Pobieranie zapłaty w kanale sprzedaży Shopify Collective

Po złożeniu zamówienia w sklepie sprzedawcy detalicznego sprzedawca detaliczny otrzymuje pełną kwotę płatności za zamówienie. Jest Ci wówczas winien część tej kwoty. Kwota ta zależy od kosztu własnego sprzedanego produktu i kosztów wysyłki, które skonfigurujesz.

Automatyczne płatności Shopify Collective

Płatności automatyczne są włączane po zainstalowaniu Shopify Collective, jeśli spełniasz wymagania. Jest to zalecany sposób otrzymywania płatności od sprzedawców detalicznych.

Jeśli Ty i Twój sprzedawca detaliczny macie włączone automatyczne płatności w aplikacji Shopify Collective, kwota, którą sprzedawca jest Ci winien, zostanie automatycznie pobrana z jego konta Shopify Payments, jeśli będzie miał na nim wystarczające środki. Po wysłaniu zamówienia do klienta środki pobrane od sprzedawcy detalicznego zostaną automatycznie przelane na Twoje konto.

Jeśli Ty i Twój sprzedawca detaliczny macie wyłączone płatności automatyczne w aplikacji Shopify Collective, musicie uzgodnić sposób, w jaki będzie Ci płacić i na jakich warunkach. Na przykład możesz zarządzać płatnościami poza Shopify poprzez wysłanie faktury lub bezpośredni przelew bankowy.

Wymagania dotyczące korzystania z płatności automatycznych w Shopify Collective

Twoja kwalifikowalność do korzystania z płatności automatycznych w aplikacji Shopify Collective jest ustalana automatycznie zgodnie z poniższymi kryteriami:

 • Twój sklep ma aktywne konto Shopify Payments
 • Twój sklep zrealizował sprzedaż na kwotę co najmniej 10 000 USD lub CAD w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Twój sklep pobrał znaczną część płatności konsumenckich za pośrednictwem usługi Shopify Payments.

Aby można było korzystać z automatycznych płatności w przypadku nowego kontaktu, musi on również kwalifikować się do używania tej funkcji. Wraz ze sprzedawcą detalicznym musisz spełniać poniższe kryteria:

 • Oba sklepy muszą znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie.
 • Oba sklepy muszą mieć zgodną walutę sklepu USD lub CAD.
 • Oba sklepy muszą mieć zgodną walutę wypłat w ramach usługi Shopify Payments.
 • Oba sklepy muszą mieć włączone płatności automatyczne Shopify Collective.

Możesz sprawdzić, czy automatyczne płatności Shopify Collective są włączone w kanale sprzedaży Collective (dostawca):

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Collective (Supplier).

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W kanale sprzedaży Collective (Dostawca) kliknij Płatności.

 5. W sekcji Płatności automatyczne sprawdź, czy płatności automatyczne sprzedawcy detalicznego są włączone.

Informacje dotyczące korzystania z płatności automatycznych w Shopify Collective między posiadanymi sklepami

Jeśli używasz aplikacji Shopify Collective zarówno jako dostawca, jak i sprzedawca detaliczny, możesz otrzymywać płatności za zamówienia złożone w posiadanym przez siebie sklepie detalicznym, korzystając z opcji płatności automatycznych. Aby otrzymać wszystkie środki (minus opłaty za płatność), ustaw rabat w wysokości 0% lub dodaj inny rabat procentowy w celu otrzymania odpowiedniego procentu środków.

Podobnie jak w przypadku płatności w sklepie sprzedawcy detalicznego, którego nie jesteś właścicielem, środki zostaną pobrane natychmiast i będą przechowywane do momentu wysłania zamówienia. Możesz wyłączyć automatyczne płatności dokonywane między posiadanymi sklepami, aby środki nie były potrącane ze sklepu detalicznego w celu dokonania zapłaty na rzecz sklepu dostawcy, a płatność nie została wstrzymana w oczekiwaniu na wysyłkę.

Wyłącz płatności automatyczne u sprzedawcy detalicznego

Jeśli płatności automatyczne są włączone w aplikacji Collective (Supplier), możesz sprawdzić, którzy sprzedawcy detaliczni płacą Ci za pomocą tej funkcji.

Możesz wyłączyć płatności automatyczne u sprzedawcy detalicznego bezpośrednio w kanale sprzedaży Collective (Supplier), a sprzedawca detaliczny zostanie powiadomiony e-mailem. Twoim obowiązkiem jest uzgodnienie z każdym sprzedawcą detalicznym metody płatności ręcznej, za pomocą której powinien on dokonywać płatności na Twoją rzecz, i warunków płatności.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Collective (Supplier).

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W kanale sprzedaży Collective (Supplier) kliknij opcję Sprzedawcy detaliczni, a następnie Połączono.

 5. W kolumnie Płatności automatyczne sprawdź, czy płatności automatyczne są włączone czy wyłączone u każdego sprzedawcy detalicznego.

 6. Aby wyłączyć automatyczne płatności u sprzedawcy detalicznego, kliknij odpowiedniego sprzedawcę, a następnie listę rozwijaną w sekcji płatności automatycznych i wybierz opcję Wył.

 7. Kliknij opcję Wyłącz.

Włącz płatności automatyczne u sprzedawcy detalicznego

Tylko sprzedawcy detaliczni mogą włączyć płatności automatyczne. Skontaktuj się z nimi bezpośrednio, aby o to poprosić.

Status płatności za zamówienie

Po złożeniu zamówienia z produktami Shopify Collective w sklepie sprzedawcy detalicznego zamówienie jest tworzone również w Twoim panelu administracyjnym Shopify. Status płatności za zamówienie może się różnić w zależności od przepływu pieniędzy i tego, czy włączono automatyczne płatności.

Jeśli płatności automatyczne są wyłączone w aplikacji Shopify Collective, status płatności za zamówienie jest zawsze wyświetlany jako Zapłacono.

Jeśli masz włączone płatności automatyczne w aplikacji Shopify Collective, status płatności za Twoje zamówienie jest wyświetlany jako Płatność oczekująca lub Zapłacono. Przejrzyj poniższą tabelę, aby dowiedzieć się więcej o tych statusach:

Statusy płatności za zamówienia zbiorcze Shopify
Status Opis
Płatność oczekiwana Środki nie zostały jeszcze pobrane z salda Shopify Payments sprzedawcy detalicznego.
Płatne Środki zostały pobrane z konta Shopify Payments sprzedawcy detalicznego i zwiększą Twoje saldo Shopify Payments, gdy zrealizujesz zamówienie.

Pamiętaj, że gdy zamówienie Shopify Collective jest oznaczone jako Opłacone, środki zostaną przelane na Twoje konto Shopify Payments dopiero, gdy zrealizujesz zamówienie. Po przelaniu środków na Twoje konto zamówienie pozostanie oznaczone jako opłacone.

Wyświetl swoje płatności Shopify Collective

Możesz wyświetlić swoje płatności Shopify Collective na stronie Transakcje w panelu administracyjnym Shopify. Płatności są wyświetlane tylko dla zrealizowanych zamówień.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Finanse > Wypłaty.
 2. Kliknij opcję Wyświetl transakcje.
 3. Kliknij Więcej filtrów.
 4. Kliknij opcję Typ, a następnie wybierz Shopify Collective.

Możesz wyświetlić następujące informacje o swoich płatnościach kolektywnych Shopify:

 • data płatności
 • nr zamówienia
 • sprzedawca detaliczny, który Ci zapłacił
 • status płatności
 • kwota, która została przeniesiona do dostawcy za produkt i wysyłkę

Możesz również wyświetlić wszystkie płatności Shopify Collective wraz z zestawieniem kosztów produktów i wysyłki na stronie Płatności w kanale sprzedaży Shopify Collective:

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Collective (Supplier).

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W kanale sprzedaży Collective (Dostawca) kliknij Płatności.

 5. W sekcji Płatności zamówienia wyświetl płatności kolektywne Shopify.

Wyświetl niezrealizowane zamówienia Shopify Collective

Istnieje kilka sposobów wyświetlania niezrealizowanych zamówień Shopify Collective. Na stronie Transakcje w panelu administracyjnym Shopify kliknij przycisk „Wyświetl niezrealizowane zamówienia” na żółtym banerze lub baner na stronie Płatności w kanale sprzedaży Collective (dostawca).

Możesz również filtrować i wyświetlać wszystkie niezrealizowane zamówienia Shopify Collective na stronie Zamówienia.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij ikonę wyszukiwania i filtrowania.

 3. Kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz Kanał > Shopify Collective.

 4. Kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz opcje: Status płatności > Płatności i Częściowo opłacone.

 5. Kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz opcje: Status realizacji > Niezrealizowane i Częściowo zrealizowane.

Niewystarczające środki

Shopify Collective będzie nieustannie próbować zbierać środki w celu zwrotu kosztów sprzedawcom detalicznym, aż do skutku, ale czasami na Twoim koncie Shopify Payments nie ma wystarczających środków. Środków może zabraknąć, gdy klienci płacą za pomocą alternatywnych metod płatności, takich jak PayPal, gdy wypłaty są częste lub gdy masz dużą liczbę zwrotów po wypłacie.

Aby uniknąć problemów w przyszłości rozważ następujące opcje:

 • Użyj Shopify Payments jako jedynej metody płatności przy realizacji zakupu.
 • Ustaw harmonogram wypłat na cotygodniowy lub comiesięczny. Zapewnia to dodatnie saldo Shopify Payments, z którego Shopify Collective może pobierać pieniądze, a sprzedawcy detaliczni mogą otrzymywać płatności.
 • Znajdź sposoby na zminimalizowanie zwrotów kosztów i obciążeń zwrotnych

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo