Jak dać się odkryć sprzedawcom detalicznym w kanale sprzedaży Shopify Collective

Kwalifikujący się sprzedawcy detaliczni korzystający z Shopify Collective ze sprzedażą powyżej 50 000 USD mogą wyszukiwać produkty do sprzedaży i zapraszać dostawców do współpracy. Możesz zaprezentować sprzedawcom detalicznym swoje produkty i informacje o marce, dzięki czemu łatwiej będzie Cię odkryć i nawiązać współpracę. W tym celu musisz spełnić określone wymagania i aktywować funkcję odkrywania w kanale sprzedaży Shopify Collective.

Możesz także utworzyć stronę poleceń Shopify Collective i dodać ją do swojej witryny sklepu. Będzie ona instruować sprzedawców detalicznych zainteresowanych sprzedażą Twoich produktów, by zainstalowali aplikację Shopify Collective, która umożliwi im nawiązanie z Tobą kontaktu.

Wymagania dotyczące korzystania z funkcji odkrywania w Shopify Collective

Aby skorzystać z funkcji odnajdowania Shopify Collective, musisz spełnić następujące wymagania:

 • Musisz mieć zainstalowany kanał sprzedaży Shop w swoim sklepie.
 • Twój sklep musi spełniać Wytyczne Shop dla sprzedawców.
 • Obrót Twojego sklepu w ciągu ostatnich 12 miesięcy musi wynosić co najmniej 50 000 USD.
 • Musisz mieć wysoki wskaźnik odpowiedzi na zaproszenia otrzymywane od sprzedawców detalicznych.

Aktywowanie funkcji odkrywania w sklepie Shopify Collective

Twój sklep może zostać odkryty przez sprzedawców detalicznych korzystających z aplikacji Shopify Collective. Funkcja odkrywania jest automatycznie aktywowana dla wszystkich kwalifikujących się dostawców. Gdy funkcja odkrywania jest aktywna, sprzedawcy detaliczni zobaczą Twoje produkty i markę, gdy użyją aplikacji Collective w celu wyszukania nowych towarów do sprzedaży.

Sprzedawcy detaliczni mogą znaleźć i wyświetlić Twoje produkty, profil Twojej marki i elementy marki. Mogą również zobaczyć zweryfikowane oceny poszczególnych produktów (od jednej do pięciu gwiazdek) wraz ze średnią oceną Twojej marki. Opierają się one na zweryfikowanych recenzjach klientów zebranych w aplikacji Shop oraz recenzjach z aplikacji partnerskich Loox, Okendo, Judge.me, Yotpo i Stamped.io. Co ważne, dzięki funkcji odkrywania sprzedawcy detaliczni mogą również zaprosić Cię do współpracy w aplikacji Shopify Collective.

Możesz sprawdzić, czy funkcja odkrywania została aktywowana w Twoim sklepie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Collective (Supplier).

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W kanale sprzedaży Collective (Dostawca) kliknij Ustawienia.

 5. W sekcji Odkrywanie kliknij Włącz.

 6. Opcjonalnie: Aby otrzymywać powiadomienia e-mail od sprzedawców detalicznych, którzy chcą nawiązać współpracę, wybierz opcję Otrzymywanie zaproszeń od sprzedawców detalicznych (zalecane).

Zarządzanie funkcją odkrywania w Shopify Collective

Możesz wyłączyć e-maile z zaproszeniami do sprzedawców detalicznych, wyłączyć marżę produktu lub całkowicie dezaktywować funkcję odkrywania.

Wyłączanie e-maili z zaproszeniem od sprzedawców detalicznych

Jeśli chcesz, aby sprzedawcy detaliczni mogli Cię odkryć, ale nie chcesz otrzymywać od e-maili z zaproszeniem, możesz wyłączyć te powiadomienia. Wciąż będziesz otrzymywać prośby o nawiązanie współpracy w sekcji Sprzedawcy detaliczni > Do weryfikacji w kanale sprzedaży Shopify Collective.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Collective (Supplier).

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W kanale sprzedaży Collective (Dostawca) kliknij Ustawienia.

 5. W sekcji Odkrywanie odznacz opcję Otrzymywanie zaproszeń od sprzedawców detalicznych (zalecane).

Wyłącz marżę

Sprzedawcy detaliczni, którzy znajdą i wyświetlą Twoje produkty za pomocą funkcji odkrywania w aplikacji Collective, zobaczą marżę, którą zwykle oferujesz sklepom sprzedającym Twoje produkty.

Wyświetlany procent lub zakres procentowy opiera się na najniższych i najwyższych marżach ustawionych w „aktywnych” cennikach. Cenniki ustawione w wersji roboczej nie są uwzględniane w marży wyświetlanej sprzedawcom detalicznym. Sprzedawcy detaliczni chętniej nawiązują kontakt z markami, gdy mogą sprawdzić, jaką marżę one zwykle oferują.

Możesz wyłączyć tę funkcję, aby ukryć marżę przed wszystkimi sprzedawcami detalicznymi.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Collective (Supplier).

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W kanale sprzedaży Collective (Dostawca) kliknij Ustawienia.

 5. W sekcji Odkrywanie odznacz opcję Wyświetlaj zakres marży sprzedawcom detalicznym (zalecane).

Wyłącz funkcję odkrywania w Shopify Collective

Jeśli nie chcesz już, aby sprzedawcy detaliczni mogli odkrywać Twój sklep w Shopify Collective, możesz dezaktywować funkcję odkrywania.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Collective (Supplier).

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W kanale sprzedaży Collective (Dostawca) kliknij Ustawienia.

 5. W sekcji Odkrywanie kliknij Wyłącz.

Dodawanie strony Polecenia w Shopify Collective i zarządzanie nią

Strona Polecenia to automatycznie wygenerowana strona Shopify Collective, którą można dodać do witryny sklepu. Nie można dostosować ani edytować tej strony, ale jest ona oznaczona Twoją marką zgodnie z brandingiem szablonu Twojego sklepu online. Strona Polecenia może ułatwić szybkie znalezienie nowych sprzedawców detalicznych, z którymi nawiążesz współpracę w Shopify Collective.

Sprzedawcy detaliczni, który odwiedzają Twoją stronę Polecenia, mogą dowiedzieć się więcej o aplikacji Shopify Collective i sposobie jej działania. Kwalifikujący się sprzedawcy detaliczni mogą również zainstalować aplikację Shopify Collective w swoich sklepach i rozpocząć współpracę z Twoją firmą.

Dodawanie strony Polecenia Shopify Collective do swojego sklepu

Możesz utworzyć i dodać stronę Polecenia Shopify Collective do nagłówka lub stopki sklepu. Możesz także wyświetlić podgląd strony Polecenia przed dodaniem jej do sklepu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Collective (Supplier).

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W kanale sprzedaży Collective (Dostawca) kliknij Ustawienia.

 5. Opcjonalnie: Aby wyświetlić podgląd strony Polecenia, kliknij opcję Podgląd strony Polecenia.

 6. W sekcji Polecenia kliknij opcję Utwórz stronę Polecenia.

 7. Kliknij Kopiuj link.

 8. Aby dodać stronę Polecenia do swojego sklepu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Dodaj do nawigacji.
  2. W sekcji Menu kliknij Menu główne, aby dodać stronę do nagłówka sklepu, lub Menu stopki, aby dodać stronę do stopki sklepu.
  3. Kliknij Dodaj pozycję menu.
  4. W polu Nazwa wprowadź nazwę dla pozycji menu, np Partnerstwa.
  5. W polu Link wklej link do strony Polecenia, a następnie kliknij opcję Dodaj.
 9. Kliknij opcję Zapisz.

Po dodaniu strony Polecenia przejdź do sklepu online i upewnij się, że strona Polecenia jest poprawnie wyświetlana.

Usuwanie strony Polecenia Shopify Collective

Jeśli nie chcesz już wyświetlać strony Polecenia aplikacji Shopify Collective w swoim sklepie, możesz ją usunąć.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Collective (Supplier).

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W kanale sprzedaży Collective (Dostawca) kliknij Ustawienia.

 5. W sekcji Polecenia kliknij opcję Usuń stronę.

 6. Kliknij opcję Usuń stronę polecenia.

 7. Jeśli stronę Polecenia została dodana do menu sklepu, wykonaj następujące czynności, aby ją usunąć:

  1. Przejdź do sklepu Online > nawigację.
  2. W sekcji Menu kliknij Menu główne
  3. Znajdź nazwę pozycji menu, a następnie kliknij Usuń.
  4. Kliknij opcję Usuń.
 8. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo