Usuwanie sprzedawców detalicznych w kanale sprzedaży Shopify Collective

Jeśli zdecydujesz się zakończyć współpracę ze sprzedawcą detalicznym, możesz go usunąć z kanału sprzedaży Shopify Collective. Po usunięciu sprzedawcy detalicznego zostanie on powiadomiony e-mailem, że sklepy nie są już połączone.

Przed usunięciem kontaktu skontaktuj się ze sprzedawcą detalicznym, aby omówić wszelkie płatności należne za zrealizowane zamówienia i ustalić sposób obsługi niezrealizowanych zamówień.

Istotne informacje przed usunięciem sprzedawców detalicznych

Przed usunięciem sprzedawcy detalicznego z kanału sprzedaży Shopify Collective zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Usunięcie sprzedawcy detalicznego spowoduje natychmiastowe przerwanie połączenia między sklepami Shopify. Zostanie on o tym poinformowany e-mailem.
 • W sklepie Shopify sprzedawcy detalicznego wszystkie produkty, które importował on od Ciebie, będą mieć wyzerowane zapasy.
 • Należy skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym w celu omówienia wszelkich niezrealizowanych zamówień lub anulować je w panelu administracyjnym.
 • Synchronizacja zamówień zatrzyma się w ciągu kilku minut po usunięciu przedawcy detalicznego, a jeśli do zamówień dodano numery śledzenia, one również nie zostaną zsynchronizowane.
 • Nie będzie to miało wpływu na płatności za zrealizowane zamówienia i zwroty kosztów będą mogły być nadal przetwarzane.

Otrzymywanie płatności po zakończeniu współpracy

Nie można tworzyć nowych zamówień z usuniętym sprzedawcą detalicznym, ale nadal mogą istnieć zamówienia, których jeszcze nie opłacono. Sposób płatności za te zamówienia zależy od ustawień płatności w kanale sprzedaży Shopify Collective i indywidualnych ustaleń ze sprzedawcą detalicznym.

Jeśli płatności automatyczne są włączone

Jeśli korzystasz z płatności automatycznych w rozliczeniach ze sprzedawcą detalicznym, po usunięciu go jako kontaktu będziesz nadal automatycznie otrzymywać od niego płatności z tytułu zrealizowanych przez Ciebie zamówień.

Wszelkie niezrealizowane zamówienia, które będziesz przetwarzać po usunięciu sprzedawcy detalicznego, nie zostaną opłacone automatycznie. Przed wysyłką niezrealizowanych zamówień uzgodnij ze sprzedawcą detalicznym ręczną metodę płatności i warunki.

Jeśli płatności automatyczne są wyłączone

Jeśli nie korzystasz z płatności automatycznych w rozliczeniach ze sprzedawcą detalicznym, po usunięciu go jako kontaktu kontynuuj ręczne pobieranie od niego płatności za wszystkie wcześniej zrealizowane zamówienia. Nie zostanie to wykonane automatycznie. Ręczne pobieranie płatności będzie miało również zastosowanie do wszelkich niezrealizowanych zamówień, które zobowiązujesz się wysłać po zakończeniu współpracy w Collective.

Usuń konto sprzedawcy detalicznego

Jeśli chcesz zakończyć współpracę w Shopify Collective, możesz usunąć sprzedawcę detalicznego ze swoich kontaktów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Collective (Supplier).

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W kanale sprzedaży Collective (Dostawca) kliknij opcję Sprzedawcy detaliczni.

 5. Na karcie Połączono kliknij sprzedawcę detalicznego, którego chcesz usunąć.

 6. Kliknij opcję Usuń sprzedawcę detalicznego, a następnie opcję Usuń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo