Xóa nhà bán lẻ trên kênh bán hàng Shopify Collective

Bạn có thể xóa nhà bán lẻ khỏi kênh bán hàng Shopify Collective nếu quyết định chấm dứt quan hệ hợp tác. Khi bạn xóa nhà bán lẻ, họ sẽ nhận được thông báo qua email rằng cửa hàng của bạn không còn được kết nối nữa.

Trước khi xóa kết nối, hãy liên hệ với nhà bán lẻ để trao đổi về các khoản thanh toán còn nợ của các đơn hàng đã thực hiện và thống nhất cách xử lý các đơn hàng chưa thực hiện.

Những lưu ý quan trọng trước khi xóa nhà bán lẻ

Trước khi xóa nhà bán lẻ khỏi kênh bán hàng Shopify Collective, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Sau khi bạn xóa nhà bán lẻ, các cửa hàng Shopify sẽ bị ngắt kết nối ngay lập tức. Nhà bán lẻ sẽ nhận được thông báo qua email.
 • Trong cửa hàng Shopify của nhà bán lẻ, tất cả sản phẩm từ bạn mà họ đã nhập vào kho hàng sẽ được đặt thành 0.
 • Bạn nên liên hệ với nhà bán lẻ để trao đổi về mọi đơn hàng chưa thực hiện hoặc bạn có thể hủy các đơn hàng đó trên trang quản trị.
 • Quá trình đồng bộ hóa đơn hàng sẽ dừng trong vòng vài phút sau khi xóa nhà bán lẻ, đồng thời mã theo dõi cũng sẽ không đồng bộ kể cả khi được thêm vào đơn hàng.
 • Các khoản thanh toán cho đơn hàng đã thực hiện sẽ không bị ảnh hưởng và các khoản hoàn tiền vẫn sẽ được xử lý.

Nhận thanh toán sau khi chấm dứt quan hệ hợp tác

Bạn không thể tạo đơn hàng mới với nhà bán lẻ đã xóa nhưng vẫn sẽ có những đơn hàng hiện tại bạn chưa được nhận thanh toán. Cách nhận thanh toán cho những đơn hàng này phụ thuộc vào cài đặt thanh toán trong kênh bán hàng Shopify Collective và thỏa thuận riêng giữa bạn với nhà bán lẻ.

Nếu bật thanh toán tự động

Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động với nhà bán lẻ, sau khi xóa kết nối với nhà bán lẻ, bạn sẽ tiếp tục được thanh toán tự động cho những đơn hàng bạn đã thực hiện.

Mọi đơn hàng chưa thực hiện mà bạn tiếp tục thực hiện sau khi xóa nhà bán lẻ sẽ không được thanh toán tự động. Trước khi vận chuyển đơn hàng chưa thực hiện, hãy đảm bảo thống nhất với nhà bán lẻ về phương thức và các điều khoản thanh toán thủ công.

Nếu tắt thanh toán tự động

Nếu bạn không sử dụng phương thức thanh toán tự động với nhà bán lẻ, sau khi xóa kết nối với nhà bán lẻ, bạn sẽ tiếp tục thu tiền thanh toán thủ công từ họ cho tất cả các đơn hàng đã thực hiện trước đó. Quá trình thanh toán sẽ không diễn ra tự động. Phương thức thu tiền thanh toán thủ công cũng sẽ áp dụng cho mọi đơn hàng chưa thực hiện mà bạn đồng ý vận chuyển sau khi chấm dứt quan hệ hợp tác trên Collective.

Xóa nhà bán lẻ

Nếu muốn chấm dứt quan hệ hợp tác trên Shopify Collective, bạn có thể xóa kết nối với nhà bán lẻ.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Nhà bán lẻ.

 5. Trên tab Đã kết nối, chọn nhà bán lẻ bạn muốn xóa.

 6. Nhấp vào Xóa nhà bán lẻ rồi nhấp vào Xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí