Shopify Collective dành cho nhà bán lẻ

Shopify Collective là một phương thức đơn giản để các cửa hàng Shopify kết nối với nhau và bán các sản phẩm của nhau, tất cả đều diễn ra trong Shopify. Là nhà bán lẻ, bạn có thể sử dụng Collective để phát triển giỏ hàng của khách hàng và gia tăng lợi nhuận bằng cách bán sản phẩm nhập từ cửa hàng Shopify khác. Không phải trả phí hoặc cam kết trước về hàng trong kho.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách yêu cầu báo giá từ các thương hiệu có sản phẩm bạn muốn bán, hoặc mời các đơn vị cung ứng hiện có kết nối với bạn trên Shopify Collective. Sau khi kết nối, đơn vị cung ứng có thể chia sẻ sản phẩm với bạn để bạn nhập vào cửa hàng và bắt đầu bán.

Biên lợi nhuận khác nhau tùy theo đơn vị cung ứng, nhưng thường có thể dao động từ 20% đến 40%. Bạn mua với giá chiết khấu của đơn vị cung ứng và bán với giá bán lẻ cụ thể của đơn vị cung ứng. Lợi nhuận bạn kiếm được từ mỗi giao dịch bán thuộc về bạn.

Sau khi bạn bán hàng trong cửa hàng của mình, đơn hàng của khách sẽ tự động được chuyển tiếp đến đơn vị cung ứng liên quan và đơn vị cung ứng này sẽ thực hiện và vận chuyển các mặt hàng trực tiếp đến khách hàng. Tự động đồng bộ mã theo dõi từ cửa hàng của đơn vị cung ứng với cửa hàng của bạn, kích hoạt thông báo vận chuyển theo thương hiệu thông thường cho khách hàng.

Shopify Collective đang được miễn phí sử dụng cho mọi cửa hàng đủ điều kiện tại Hoa Kỳ.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí