Thanh toán cho đơn vị cung ứng trên ứng dụng Shopify Collective

Khi khách hàng đặt hàng trong cửa hàng, bạn sẽ nhận được toàn bộ tiền thanh toán cho đơn hàng đó. Với số tiền thanh toán đó, bạn cần trả cho đơn vị cung ứng chi phí cho sản phẩm được bán và chi phí vận chuyển.

Thanh toán tự động của Shopify Collective

Tính năng thanh toán tự động sẽ được bật khi bạn cài đặt Shopify Collective nếu bạn đáp ứng các yêu cầu. Đây là cách thanh toán đề xuất cho sản phẩm và phí vận chuyển cho đơn vị cung ứng. Bạn không phải trả thêm phí khi sử dụng tính năng thanh toán tự động của Shopify Collective.

Khi bạn và đơn vị cung ứng đều bật thanh toán tự động trên Shopify Collective, giá vốn của mọi sản phẩm Shopify Collective bạn bán sẽ tự động được ghi nợ vào số dư Shopify Payments của bạn. Sau đó, số tiền sẽ được tự động chuyển vào tài khoản Shopify Payments của đơn vị cung ứng sau khi họ đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện.

Bạn có thể xem và theo dõi các khoản thanh toán Shopify Collective ngay trong ứng dụng Shopify Collective.

Nếu bạn không được phê duyệt để thanh toán tự động cho đơn vị cung ứng hoặc nếu bạn chọn tắt tính năng này, thì bạn sẽ chịu trách nhiệm thỏa thuận với từng đơn vị cung ứng về cách thức bạn sẽ thanh toán cho họ chi phí của mọi sản phẩm bạn mua từ đơn vị cung ứng đó. Ví dụ: Đơn vị cung ứng có thể gửi hóa đơn cho bạn.

Yêu cầu khi sử dụng thanh toán tự động trong Shopify Collective

Tư cách hợp lệ để sử dụng tính năng thanh toán tự động trong Shopify Collective được xác định tự động theo các tiêu chí sau:

 • Cửa hàng của bạn có tài khoản Shopify Payments đang hoạt động.
 • Cửa hàng của bạn có doanh số ít nhất là 10.000 USD hoặc CAD trong khoảng thời gian 12 tháng qua.
 • Cửa hàng của bạn thu được số lượng lớn tiền thanh toán của khách hàng qua Shopify Payments.

Để sử dụng phương thức thanh toán tự động với kết nối mới, họ cũng phải đủ điều kiện sử dụng tính năng này. Cả bạn và đơn vị cung ứng đều phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Cả hai cửa hàng phải đặt tại Hoa Kỳ hoặc Canada.
 • Cả hai cửa hàng phải có đơn vị tiền tệ của cửa hàng phù hợp là USD hoặc CAD.
 • Cả hai cửa hàng phải có đơn vị tiền tệ quyết toán phù hợp qua Shopify Payments.
 • Cả hai cửa hàng phải bật tính năng thanh toán tự động của Shopify Collective.

Bạn có thể kiểm tra xem đã bật thanh toán tự động của Shopify Collective trên ứng dụng Collective (Nhà bán lẻ) hay chưa.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Retailer).

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong ứng dụng Collective (Nhà bán lẻ), nhấp vào Thanh toán.

 5. Trong mục Thanh toán tự động, kiểm tra để đảm bảo đã bật thanh toán tự động.

Những lưu ý khi sử dụng tính năng thanh toán tự động trong Shopify Collective giữa các cửa hàng bạn sở hữu

Nếu bạn sử dụng Shopify Collective làm cả nhà bán lẻ và đơn vị cung ứng, bạn có thể sử dụng tính năng thanh toán tự động để thanh toán cho các đơn hàng tại cửa hàng của đơn vị cung ứng mà bạn sở hữu. Để gửi toàn bộ tiền (trừ phí thanh toán), hãy đặt mức chiết khấu bằng 0% hoặc thêm mức chiết khấu theo tỷ lệ phần trăm khác để gửi phần trăm số tiền.

Tương tự như cách tính năng thanh toán tự động hoạt động với cửa hàng của đơn vị cung ứng mà bạn không sở hữu, tiền sẽ được thu ngay và được giữ cho đến khi đơn hàng được vận chuyển. Bạn có thể tắt tính năng thanh toán tự động giữa các cửa hàng bạn sở hữu để không bị khấu trừ tiền từ cửa hàng bán lẻ để thanh toán cho cửa hàng của đơn vị cung ứng và khoản thanh toán không bị tạm dừng trong khi chờ vận chuyển.

Bật thanh toán tự động cho đơn vị cung ứng

Nếu đã bật thanh toán tự động trên ứng dụng Collective (Nhà bán lẻ), bạn có thể xem mình đang dùng tính năng này để thanh toán cho đơn vị cung ứng nào.

Bạn có thể bật thanh toán tự động cho đơn vị cung ứng ngay trên ứng dụng Collective (Nhà bán lẻ) và đơn vị cung ứng sẽ nhận được thông báo về thay đổi này qua email.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Retailer).

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong ứng dụng Collective (Nhà bán lẻ), nhấp vào Đơn vị cung ứng rồi nhấp vào Đã kết nối.

 5. Trong cột Thanh toán tự động , xem tính năng thanh toán tự động bật hay tắt đối với từng đơn vị cung ứng.

 6. Để bật tính năng thanh toán tự động với đơn vị cung ứng, nhấp vào đơn vị cung ứng liên quan rồi nhấp vào menu thả xuống trong mục thanh toán tự động và chọn Bật.

 7. Nhấp vào Bật. Thay đổi được thực hiện ngay lập tức và đơn vị cung ứng của bạn sẽ nhận được thông báo rằng các khoản thanh toán cho đơn hàng trong tương lai sẽ được trả tự động.

Tắt thanh toán tự động cho đơn vị cung ứng

Chỉ đơn vị cung ứng mới có thể tắt thanh toán tự động sau khi bật. Liên hệ trực tiếp với họ để yêu cầu việc này.

Xem các khoản thanh toán trong Shopify Collective

Bạn có thể xem các khoản thanh toán trong Shopify Collective trên trang Thanh toán của ứng dụng Shopify Collective. Khoản thanh toán chỉ hiển thị đối với đơn hàng đã thực hiện.

Bạn có thể xem các thông tin sau về tiền thanh toán của mình:

 • ngày thanh toán
 • mã đơn hàng
 • đơn vị cung ứng đã được thanh toán
 • trạng thái thanh toán
 • số tiền đã chuyển đến đơn vị cung ứng cho sản phẩm và phí vận chuyển

Bạn cũng có thể xem các khoản thanh toán trên Shopify Collective cùng mọi khoản quyết toán của cửa hàng trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Retailer).

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong ứng dụng Collective (Nhà bán lẻ), nhấp vào Thanh toán.

 5. Trong mục Thanh toán đơn hàng, xem các khoản thanh toán trên Shopify Collective.

Số dư không đủ

Shopify Collective sẽ liên tục thử thu tiền để thanh toán cho đơn vị cung ứng cho đến khi thành công, nhưng đôi khi số dư trong tài khoản Shopify Payments của bạn không đủ. Tình trạng không đủ số dư có thể xuất hiện khi khách hàng thanh toán cho bạn bằng các phương thức thanh toán khác như PayPal, khi bạn thường xuyên quyết toán hoặc khi bạn có nhiều khoản hoàn tiền sau khi quyết toán.

Để tránh xảy ra sự cố trong tương lai hoặc trì hoãn vận chuyển với đơn hàng Shopify Collective, hãy cân nhắc các tùy chọn sau:

 • Hãy sử dụng Shopify Payments làm phương thức thanh toán duy nhất của bạn khi thanh toán.
 • Đặt lịch quyết toán thành hằng tuần hoặc hằng tháng nhằm đảm bảo bạn có số dư Shopify Payments dương để Shopify Collective ghi nợ và thanh toán cho đơn vị cung ứng.
 • Tìm cách giảm thiểu tiền hoàn lại và tiền bồi hoàn

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí