Przekazywanie płatności dostawcom w aplikacji Shopify Collective

Gdy klient złoży zamówienie w Twoim sklepie, otrzymasz pełną płatność za to zamówienie. Po otrzymaniu tej płatności musisz zapłacić dostawcy koszt własny sprzedaży produktu i koszt wysyłki.

Automatyczne płatności Shopify Collective

Automatyczne płatności są włączane, gdy instalujesz aplikację Shopify Collective, jeśli spełniasz wymagania. To zalecany sposób dokonywania płatności za produkty i wysyłkę na rzecz dostawców. Za korzystanie z funkcji automatycznych płatności Shopify Collective nie są pobierane dodatkowe opłaty.

Gdy płatności automatyczne są włączone dla Ciebie i Twojego dostawcy w aplikacji Shopify Collective, koszt własny każdego sprzedanego produktu Shopify Collective jest automatycznie potrącany z Twojego salda Shopify Payments. Te środki są następnie automatycznie przelewane na konto Shopify Payments dostawcy, gdy zamówienie zostanie oznaczone przez niego jako zrealizowane.

Płatności Shopify Collective można przeglądać i śledzić bezpośrednio w aplikacji Shopify Collective.

Jeśli nie możesz dokonywać automatycznych płatności na rzecz dostawców lub wyłączysz tę funkcję, Twoim obowiązkiem jest uzgodnienie z każdym dostawcą, w jaki sposób zapłacisz im koszt produktów, które od nich zakupiłeś. Na przykład Twój dostawca może wysłać Ci fakturę.

Wymagania dotyczące korzystania z płatności automatycznych w Shopify Collective

Twoja kwalifikowalność do korzystania z płatności automatycznych w aplikacji Shopify Collective jest ustalana automatycznie zgodnie z poniższymi kryteriami:

 • Twój sklep ma aktywne konto Shopify Payments.
 • Twój sklep zrealizował sprzedaż na kwotę co najmniej 10 000 USD lub CAD w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Twój sklep pobrał znaczną część płatności konsumenckich za pośrednictwem usługi Shopify Payments.

Aby można było korzystać z automatycznych płatności w przypadku nowego kontaktu, musi on również kwalifikować się do używania tej funkcji. Wraz z dostawcą musisz spełniać poniższe kryteria:

 • Oba sklepy muszą znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie.
 • Oba sklepy muszą mieć zgodną walutę sklepu USD lub CAD.
 • Oba sklepy muszą mieć zgodną walutę wypłat w ramach usługi Shopify Payments.
 • Oba sklepy muszą mieć włączone płatności automatyczne Shopify Collective.

Możesz sprawdzić, czy automatyczne płatności Shopify Collective są włączone w aplikacji Collective (Retailer).

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Collective (Retailer).

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji Collective (Retailer) kliknij opcję Płatności.

 5. W sekcji Płatności automatyczne sprawdź, czy płatności automatyczne są włączone.

Informacje dotyczące korzystania z płatności automatycznych w Shopify Collective między posiadanymi sklepami

Jeśli korzystasz z aplikacji Shopify Collective zarówno jako sprzedawca detaliczny, jak i dostawca, możesz używać automatycznych płatności, aby płacić za zamówienia w posiadanym przez siebie sklepie dostawcy. Aby wysłać wszystkie środki (minus opłaty za płatność), ustaw rabat w wysokości 0% lub dodaj inny rabat procentowy w celu przelania odpowiedniego procentu środków.

Podobnie jak w przypadku płatności automatycznych w sklepie dostawcy, którego nie jesteś właścicielem, środki zostaną pobrane natychmiast i będą przechowywane do momentu wysłania zamówienia. Możesz wyłączyć automatyczne płatności dokonywane między posiadanymi sklepami, aby środki nie były potrącane ze sklepu detalicznego w celu dokonania zapłaty na rzecz sklepu dostawcy, a płatność nie została wstrzymana w oczekiwaniu na wysyłkę.

Włącz płatności automatyczne u dostawcy

Jeśli płatności automatyczne są włączone w aplikacji Collective (Retailer), możesz sprawdzić, którym dostawcom płacisz za pomocą tej funkcji.

Płatności automatyczne możesz włączyć u dostawcy bezpośrednio w aplikacji Collective (Retailer), a dostawca zostanie powiadomiony o zmianie e-mailem.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Collective (Retailer).

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji Collective (Retailer) kliknij opcję Dostawcy, a następnie Połączono.

 5. W kolumnie Płatności automatyczne sprawdź, czy płatności automatyczne są włączone czy wyłączone u każdego dostawcy.

 6. Aby włączyć automatyczne płatności u dostawcy, kliknij odpowiedniego dostawcę, a następnie listę rozwijaną w sekcji płatności automatycznych i wybierz opcję Wł..

 7. Kliknij opcję Włącz. Zmiana jest natychmiast dokonywana, a dostawca jest powiadamiany o tym, że jego płatności za przyszłe zamówienia będą automatyczne.

Wyłącz płatności automatyczne u dostawcy

Tylko dostawcy mogą wyłączyć płatności automatyczne po ich włączeniu. Skontaktuj się z nimi bezpośrednio, aby o to poprosić.

Wyświetl swoje płatności Shopify Collective

Możesz wyświetlić swoje płatności Shopify Collective na stronie Płatności aplikacji Shopify Collective. Płatności są wyświetlane tylko dla zrealizowanych zamówień.

Możesz wyświetlić następujące informacje o swoich płatnościach:

 • data płatności
 • nr zamówienia
 • dostawca, który otrzymał płatność
 • status płatności
 • kwota, która została przekazana dostawcy za produkt i wysyłkę

Możesz również wyświetlać płatności Shopify Collective wraz ze wszystkimi wypłatami swojego sklepu w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Collective (Retailer).

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji Collective (Retailer) kliknij opcję Płatności.

 5. W sekcji Płatności za zamówienia wyświetl płatności Shopify Collective.

Niewystarczające środki

Shopify Collective będzie ponawiać próby pobrania środków, które zostaną wypłacone sprzedawcy, aż do skutku, ale czasami na Twoim koncie Shopify Payments nie ma wystarczających środków. Środków może zabraknąć, gdy klienci płacą za pomocą alternatywnych metod płatności, takich jak PayPal, gdy wypłaty są częste lub gdy masz dużą liczbę zwrotów po wypłacie.

Aby w przyszłości uniknąć problemów lub opóźnień w wysyłce zamówień Shopify Collective, rozważ następujące opcje:

 • Użyj Shopify Payments jako jedynej metody płatności przy realizacji zakupu.
 • Ustaw harmonogram wypłat na cotygodniowy lub comiesięczny. Zapewnia to dodatnie saldo Shopify Payments, z którego Shopify Collective może pobierać pieniądze, a dostawcy mogą otrzymywać płatności.
 • Znajdź sposoby na zminimalizowanie zwrotów kosztów i obciążeń zwrotnych

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo