Usuwanie dostawców w aplikacji Shopify Collective

Jeśli zdecydujesz się zakończyć współpracę z dostawcą, możesz go usunąć z aplikacji Shopify Collective. Po usunięciu dostawcy zostanie on powiadomiony e-mailem, że sklepy nie są już połączone.

Dobrą praktyką jest skontaktowanie się z nim przed usunięciem kontaktu, aby omówić płatności należne za zrealizowane zamówienia i uzgodnić sposób obsługi niezrealizowanych zamówień.

Istotne informacje przed usunięciem dostawców

Przed usunięciem dostawcy z aplikacji Shopify Collective zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Usunięcie dostawcy spowoduje natychmiastowe przerwanie połączenia między sklepami Shopify. Zostanie on o tym poinformowany e-mailem.
 • Zapasy zostaną wyzerowane dla wszystkich produktów importowanych od takiego dostawcy. Pamiętaj o usunięciu produktów z kanałów sprzedaży i kampanii, aby klienci nie widzieli produktów, których już nie sprzedajesz.
 • Nie można tworzyć nowych zamówień u tego dostawcy i mogą oni anulować wszelkie niezrealizowane zamówienia.
 • Synchronizacja zamówień zatrzyma się w ciągu kilku minut po usunięciu dostawcy, a jeśli do zamówień dodano numery śledzenia, one również nie zostaną zsynchronizowane.
 • Nie będzie to miało wpływu na płatności za zrealizowane zamówienia i zwroty kosztów będą mogły być nadal przetwarzane.

Dokonywanie płatności na rzecz dostawcy po zakończeniu współpracy

Nie można tworzyć nowych zamówień z usuniętym dostawcą, ale nadal mogą istnieć zamówienia, za które jeszcze nie zapłacono. Sposób płatności za te zamówienia zależy od ustawień płatności w aplikacji Shopify Collective i indywidualnych ustaleń z dostawcą.

Jeśli płatności automatyczne są włączone

Jeśli płacisz dostawcy za pomocą płatności automatycznych, po usunięciu go jako kontaktu płatności automatyczne będą kontynuowane za zamówienia, które wcześniej zrealizował.

Wszelkie niezrealizowane zamówienia, które będziesz kontynuować, będą musiały zostać opłacone ręcznie. Uzgodnij z usuniętym dostawcą metodę płatności i warunki.

Jeśli płatności automatyczne są wyłączone

Jeśli nie korzystasz z płatności automatycznych w rozliczeniach z dostawcą, po usunięciu go jako kontaktu kontynuuj dokonywanie płatności za wszystkie wcześniej zrealizowane zamówienia za pomocą uzgodnionej ręcznej metody płatności i warunków.

Usuń dostawcę

Jeśli chcesz zakończyć współpracę w Shopify Collective, możesz usunąć dostawcę ze swoich kontaktów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij Collective (Retailer).
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji Collective (Retailer) kliknij opcję Dostawcy.

 5. Na karcie Połączono kliknij dostawcę, którego chcesz usunąć.

 6. Kliknij opcję Usuń dostawcę, a następnie Usuń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo