Radera leverantörer i Shopify Collective-appen

Du kan radera en leverantör från Shopify Collective-appen om du bestämmer dig för att avsluta partnerskapet. När du raderar en leverantör får hen ett e-postmeddelande om att butikerna inte längre är anslutna.

Det är god praxis att kontakta leverantören innan du raderar er anslutning, så att ni kan diskutera betalningar för distribuerade ordrar och komma överens om hur ni ska hantera odistribuerade ordrar.

Viktigt att tänka på innan du raderar leverantörer

Granska följande överväganden innan du raderar en leverantör från din Shopify Collective-app:

 • Om du tar bort en leverantör kommer anslutningen mellan era Shopify-butiker omedelbart att avbrytas. Leverantören kommer att meddelas via e-post.
 • Lager kommer att ställas in på 0 för alla produkter som du importerade från leverantören. Var noga med att ta bort produkter från dina försäljningskanaler och kampanjer för att undvika att kunder ser produkter som du inte längre säljer.
 • Inga nya ordrar kan skapas med den raderade leverantören och leverantören kan komma att annullera eventuella odistribuerade ordrar.
 • Ordersynkronisering avbryts inom några minuter efter det att en leverantör har raderats, och spårningsnummer som lagts till ordrar kommer inte heller att synkroniseras.
 • Betalningar för distribuerade ordrar kommer inte att påverkas och återbetalningar kan fortfarande behandlas.

Betala en leverantör när ett partnerskap upphör

Inga nya ordrar kan skapas med raderad leverantör, men det kan fortfarande finnas ordrar som du inte har betalat. Hur du betalar för dessa ordrar beror på dina betalningsinställningar i Shopify Collective-appen, och på vad du och leverantören har för enskild överenskommelse.

Om automatiska betalningar är aktiverade

Om du betalar leverantören med automatiska betalningar och raderar honom eller henne som anslutning så kommer automatiska betalningar att fortsätta för ordrar som leverantören tidigare distribuerat.

Alla odistribuerade ordrar som du fortsätter med måste betalas manuellt. Se till att komma överens med den raderade leverantören om betalningsmetod och villkor.

Om automatiska betalningar är avstängda

Om du inte använder automatisk betalning med leverantören så fortsätter du, efter att du har raderat honom eller henne som en anslutning, att betala för alla tidigare distribuerade ordrar med hjälp av er avtalade manuella betalningsmetod och villkor.

Radera en leverantör

Om du vill avsluta ett partnerskap i Shopify Collective kan du radera leverantören från dina kontakter.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Collective (Retailer).

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Leverantörer från appen Collective.

 5. Välj den leverantör som du vill radera i fliken Ansluten.

 6. Klicka på Radera leverantör och sedan på Radera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis