Testa Shopify Collectives försäljningskanal och app

När du har installerat Shopify Collective i din butik kan du testa Shopify Collectives försäljningskanal och app. För att testa Shopify Collective måste du bjuda in en annan Shopify-butik att ansluta till dig.

För att bättre förstå hur Shopify Collective fungerar och för att säkerställa att det uppfyller dina kunders förväntningar kan du göra minst en end-to-end testorder. Du kan lägga en testorder med en verklig transaktion med hjälp av Shopify Payments.

Steg 1: Bestämma hur du ansluter till en annan butik

Du måste bestämma hur du vill ansluta till en annan butik. Du kan använda ett av följande sätt för att ansluta till en annan butik för att testa Shopify Collective:

  • bjud in en Shopify-butiksägare som du redan känner
  • om du äger en annan Shopify-butik kan du bjuda in den butiken att ansluta till din aktuella butik
  • skapa en ny Shopify-butik med en gratis testversion och bjud in den att ansluta till din nuvarande butik

Steg 2: Att uppfylla Shopify Collective-kraven

Innan du bjuder in en annan butik att ansluta till din butik, se till att den andra butiken uppfyller följande Shopify Collective-krav:

Steg 3: Bjuda in en annan butik att ansluta och installera Shopify Collective

Om du är en leverantör måste du bjuda in en annan butik som återförsäljare och installera Shopify Collective-appen i den butiken.

Om du är en återförsäljare måste du bjuda in en annan butik som leverantör och installera Shopify Collective-försäljningskanalen den butiken.

Steg 4: Att lägga en testorder

När du har ställt in en prislista och importerat leverantörens produkter till din butik kan du lägga en testorder med en verklig transaktion med hjälp av Shopify Payments.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis