Importera produkter till din butik från Shopify Collective-appen

När du har kontaktat din leverantör kan du importera deras produkter till din butik, justera produktdetaljer, lägga till leverantörens Shopify Collective-plats i din leveransprofil och sedan göra produkter tillgängliga i din butik.

Du kan endast sälja leverantörens produkter till de angivna detaljhandelspriserna. Du kan inte sälja produkterna till ett lägre eller högre pris.

Produktinformation

Leverantörens produkter är tillgängliga för dig med den ursprungliga produktinformationen, till exempel titel, beskrivning, bilder, varianter och pris. Du kan se de ursprungliga produktuppgifterna när du klickar på ett produktnamn eller efter det att du har importerat en produkt till din butik. När du importerar en produkt till din butik kan du justera produktuppgifterna i din Shopify-admin, men du kan inte redigera produktens pris, ordinarie pris eller inköpspris.

Följande produktinformation importeras från leverantörens butik till din butik:

 • pris
 • Inventering
 • produkttitel
 • produktbilder
 • produktbeskrivning
 • Varianter
 • säljare (leverantören)
 • kategori
 • produkttyp
 • kostnadspris (kostnad per artikel)
 • lagerhållningsenhet (SKU)
 • streckkod
 • land (ursprungsregion)
 • HS-nummer (harmoniserad systemkod)
 • ordinarie pris

Följande produktinformation importeras inte från en leverantörs butik till din butik:

 • kategorier
 • taggar
 • rabattkoder

Du kan redigera SKU:n, men den måste vara unik.

Synkronisering av produktinformation

När leverantörens produktuppgifter importeras till din butik synkroniserar Shopify Collective kontinuerligt produktpris, ordinarie pris, inköpspris och lager, men synkroniserar inte annan importerad produktinformation. Genomsnittlig synkroniseringstid är mindre än 30 sekunder men det kan ta upp till fem minuter.

När en kund lägger en order som innehåller Shopify Collective-produkter i din butik justeras leverantörens produktlager automatiskt i både din butik och leverantörens butik.

Produkter som är slut i lager

Om en produkt som delas med dig av din leverantör tar slut i lager måste du kontakta leverantören för att bestämma hur produkten som är slut i lager ska hanteras. Du kan inte inaktivera alternativet Fortsätt sälja när lagret är slut för en produkt som delas med dig av din leverantör.

Begränsningar

Collective gör det möjligt för en produkt att ha upp till 100 varianter. Om en produkt överskrider denna gräns så kanske Collective inte kan synkronisera produktens lager- och prissättningsinformation. Om du har importerat en produkt med över 100 varianter så ska du kontakta din leverantör för att diskutera det bästa sättet att hantera den här produkten.

Produktprisuppgifter

Se följande tabell för mer information om produktprissättning i Shopify Collective:

Shopify Collectives produktprissättning
Prissättningsuppgift Beskrivning
Detaljhandelspris Detaljhandelspris är ett fast produktpris som definieras av leverantören. Du måste sälja en produkt till detta pris i din webbshop. Du kan inte redigera en produkts detaljhandelspris.
Inköpspris Kostnadspriset är en produkts detaljhandelspris minus den procentuella återförsäljarmarginal som angetts av leverantören. Det är det belopp du blir skyldig din leverantör när du säljer produkten. Du kan inte redigera en produkts kostnadspris.
Marginal Marginal är den procentandel som dras av från en produkts detaljhandelspris för att avgöra kostnadspriset till återförsäljaren.
Vinst Vinst indikerar hur mycket du tjänar när du säljer en produkt. Din vinst är produktens detaljhandelspris minus kostnadspriset.

Om en leverantör ändrar en produkts detaljhandelspris eller kostnadspriset räknas detaljhandelspriset och kostnadspriset automatiskt om och uppdateras i din butik.

Dina kunder kan använda rabattkoder för produkter som importeras med hjälp av Shopify Collective, men kostnadspriset (det belopp du är skyldig din leverantör) för varje försäljning av en produkt ändras inte.

Ett exempel: du importerar en produkt från en leverantör med ett detaljhandelspris på 100 USD och ett kostnadspris på 70 USD. Om din kund använder en rabattkod på 20 USD måste du fortfarande betala din leverantör 70 USD och din vinst är bara 10 USD, istället för 30 USD.

Se leverantörens fraktkostnader

Leverantörer som du samarbetar med kan ha olika leveranskostnader och -zoner. Du måste granska varje leverantörs leveranskostnader innan du börjar sälja deras produkter i din webbshop.

Leverantörens leveransinformation visar hur mycket en leverantör debiterar dig för leverans och vilka zoner de levererar till.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Collective (Retailer).

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Leverantörer från appen Collective.

 5. Klicka på den leverantör som du vill se i fliken Ansluten.

 6. Klicka på Visa leveranskostnader för att visa leverantörens leveranskostnader och -zoner.

Steg 1: Importera produkter till din butik

För att importera leverantörsprodukter till din butik måste en leverantör göra dem tillgängliga för dig.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Collective (Retailer).

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Leverantörer från appen Collective.

 5. Klicka på den leverantör som du vill importera produkter från.

 6. Under fliken Tillgänglig väljer du de produkter som du vill importera till din butik.

 7. Klicka på Importera produkter.

 8. Om du installerade Collective-appen efter den 3 april 2023 visar en dialogruta information om hur du skapar den nya leveransprofilen vid din första produktimport som du kan redigera senare. Granska och klicka på Importera. Denna modal är endast synlig vid den första importen. Alla senare importerade produkter flyttas automatiskt till den här leveransprofilen. Du kan hitta din nya leveransprofil i leveransinställningar.

När du har importerat produkter till din butik flyttas de från fliken Tillgängliga till fliken Importerade.

Steg 2: Redigera produktinformation

Du kan ändra följande produktdetaljer:

 • Produktnamn
 • Beskrivning
 • Media

Det finns vissa uppgifter som du för närvarande inte har rätt att redigera för produkter som du importerar och säljer med hjälp av Shopify Collective. Alla ändringar som gjorts av följande uppgifter kommer att återställas automatiskt:

 • Produktpris
 • Lagerkvantitet
 • Spåra kvantitet – se till att den här kryssrutan förblir markerad
 • Lagerplats varifrån din leverantör distribuerar ordrar
 • Leverans – se till att kryssrutan "Detta är en fysisk produkt" förblir markerad

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på namnet på den produkt som du vill ändra.

 3. Redigera produktnamn, beskrivning eller media.

 4. Klicka på Spara.

Steg 3: Konfigurera frakt

När du importerar produkter till din butik skapas en leveransprofil för leverantören med hjälp av de priser som de debiterar dig. Du kan visa och hantera vad dina kunder debiteras i kassan i leveransinställningar.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på Leverantörer från appen Collective.

 3. Klicka på en leverantör som du vill redigera fraktkostnader för.

 4. Klicka på Visa leveranskostnader för att visa leverantörens leveranskostnader och -zoner.

 5. Klicka på Hantera priser.

 6. Redigera dina fraktkostnader i den anpassade leveransprofilen och klicka på Spara.

Steg 4: Gör produkterna tillgängliga i din butik

När du har importerat leverantörsprodukter till din butik ges produkterna statusen Utkast. De är inte tillgängliga i din butik ännu. Du måste ändra deras status till Aktiv.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på produktens namn för att öppna detaljerna om den. Produkten ingår i försäljningskanalerna som listas i avsnittet Publicering.

 3. Klicka på > Hantera försäljningskanaler.

 4. Välj de försäljningskanaler och appar som du vill inkludera produkten i.

 5. Klicka på Klar.

 6. Klicka på Spara.

Radera produkter från din butik

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Collective (Retailer).

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Leverantörer från appen Collective.

 5. Klicka på den leverantör från vilken du vill radera produkter.

 6. Gå till fliken Importerad och välj sedan de produkter som du vill ta bort från din butik.

 7. Klicka på Ta bort produkter och sedan på Ta bort.

När du har tagit bort produkter från din butik flyttas de från fliken Importerade till fliken Tillgängliga.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis